w

Til Salgs - Næringsbygg - Utviklingseiendom.

Hagebyen 12, 8050 Tverlandet630 m24 500 000,-

17.10.201913:54 Frode Andresen
Prisantydning
4 500 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1960
Tomteareal
1 840 m2 eiet tomt
Bruttoareal
630 m2
Kommunale avgifter
33 608,-

Adresse

Hagebyen 12

8050 Tverlandet

Matrikkel

Gnr.70 Bnr.23, og Gnr. 70 Bnr. 624  i Bodø kommune,

Fasiliteter

Næringsbygg meget sentralt på Tverlandet. Bygget består av én etasje.

Beliggenhet

Beskrevne eiendom er strategisk beliggende på Tverlandet, like ved sentrum i et område som har god beliggenhet med hensyn på profilering, adkomst og nærhet til boligområde. Eiendom omhandler næringsbygg med arealer fordelt over en etasje. Romslig uteområde som er asfaltert og har godt med parkeringsplasser.

Nærområdet

Tverlandet er en forstad til Bodø ligger ca 17 km fra Bodø sentrum. Tverlandet er et knutepunkt for all trafikk mellom Bodø og hele distriktet.  Tverlandet sentrum har bla. lege, tannlege og dagligvarebutikker. Du finner også Tverlandet tog-stasjon,  og en bensinstasjon (Esso) i umiddelbar nærhet.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier.

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 602 kvm

1.Etasje: Butikk lokale, wc-rom, kontor, kjølerom, spiserom og teknisk rom.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt.

Ledig

Etter nærmere avtale med eier.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 840 kvm, Eierform: Eiet tomt.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Næringsgruppe: Varehandel, reparasjon av motorvogner og transport og lagring. Se kommuneplanens arealdel 2018-2030 datert 14.06.2018. Kan  fås ved henvendelse til Nord-Megler.

Kommunale avgifter

Kr. 33 608 pr. år

Gjelder kommunale gebyrer fakturert for 2018.

Diverse

•Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

•Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Andre opplysninger

  • Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger.
  • Budaksept forutsetter endelig styregodkjennelse.
  • Annen bruk av eiendommen vil kreve omregulering.
  • Nåverende butikkdrift er under avvikling.
  • Det vil bli tinglyst en veirett for gnr. 70 bnr. 624. Veiretten begrenses intill 4 meter kjørebane.
  • I forbindelse med overdragelse av eiendommen forplikter kjøper seg til å ikke drive treningssenter,  kiosk eller dagligvare med slikt sortiment som Coop Nordland har på eiendommen som nå selges, samt la tinglyse erklæring om slikt fremtidig handelsforbud på eiendommen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:


-Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


-Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler.


-Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Det er eiendommen som selges med vanlig eiendomsoverdragelse. Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Megler

Artur Holand92 80 62 72

Visninger

Kostnader

4 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,-))
--------------------------------------------------------
113 722,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 613 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18047023

google map