Til leie - Kontorlokaler.

Dreyfushammarn 12, 2 etg., 8006 Bodø810 m2

04.10.202109:53 Frode Andresen
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1985
Tomteareal
3 850 m2 eiet tomt
Bruttoareal
810 m2

Adresse

Dreyfushammarn 12

8006 Bodø

Matrikkel

Gnr.138 Bnr.3997 i Bodø kommune

Fasiliteter

Totalt ca. 810 kvm med kontorlokaler. Inndeling av leieforhold kan være aktuelt.

Beliggenhet

Dreyfushammarn 12 ligger strategisk plassert på Rønvikleira. Området består i hovedsak av småindustri, butikker og kontorbygg. Rønvikleira er et dynamisk område med blandet næringsvirksomhet, og er under stadig utvikling.  Jernbane, kaianlegg og transportrelatert virksomhet i nær tilknytning.

Nærområdet

Eiendommen ligger sentralt på Rønvikleira, ca 2- 3 km fra Bodø sentrum.

Arealer og fordeling per etasje

Arealoversikt:

2. etg. ca. 650 kvm BTA. Kontorareal, garderober, wc og møterom

3. etg. ca. 160 kvm. teknisk, lager og arkiv.

Standard

  • Tidsmessige kontorer og lokaler.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt.

Ledig

Etter nærmere avtale.

Leieperiode

Utleier er åpen for forslag.

Partenes oppsigelsesadgang

Avhenger av leieperiode.

Husleie

Etter avtale med huseier.

Tillegg til husleie

Andel av fellesutgifter.

Depositum/Garanti

Avhengig av leietaker.

Bredbånd

Ja.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Partner

Martin Tjærandsen90 10 10 34

Visninger

Kostnader

Omkostninger

--------------------------------------------------------
0,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041383997