w

Næringseiendom med lange leiekontrakter.

Sjøgata 49, 8200 Fauske1 312 m219 900 000,-

19.12.201915:58 Martin Tjærandsen
Prisantydning
19 900 000,-
Verditakst
18 800 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1992
Tomteareal
1 279 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 312 m2
Kommunale avgifter
30 744,-

Adresse

Sjøgata 49, 8200 Fauske i Fauske kommune.

Matrikkel

Gnr. 103 bnr. 1359 i Fauske kommune

Fasiliteter

Næringseiendom med butikk i 1. etg., kontorer i 2. og 3. etasje, med egen parkeringsplass.

Beliggenhet

Eiendommen ligger tilknytning til Fauske sentrum. Område bestående av blandet bebyggelse - boliger, forretninger, bygårder. Fauske har to sentrale gater, og det er Storgata og Sjøgata. Eiendommen ligger i Sjøgata handelsområde med klynge av butikker i den ene enden og kjøpesenter i den andre enden med forskjellige butikker imellom, langs Sjøgata.

Nærområdet

Nærområdet er bestående flere typer private og offentlige aktører. I klynge vestover ligger stor Rema 1000 dagligvare, Elkjøp, Sparebanken Nord Norge. Langs Sjøgata ligger Fauske Brannvesen, rett over gata fra eiendommen, Båt & Fritid AS, Biltema, POWER Fauske, Coop Mega Fauske, Amfi-senteret med Vinmonopol og i enden Scandic Fauske Hotell. Flere småbutikker i mellom Storgata og Sjøgata på denne strekningen.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1992, modernisert i 2014

Bygninger og byggemåte

Grunnforhold og fundamenter: Betongfundamenter, antatt fundamentert på sprengsteinfylling på leiregrunn. Kjellervegger er utført i plasstøpt betong i bakkant

Ytterveggskonstruksjon: Bindingsverk isolert og kledd med bordkledning og teglstein. Bordkledning er gjennomgått i 2018 og det er skiftet endel bord. Utvendig er kledning malt i 2018.

Bæresystem: Betongsøyler og betongdekker.

Innervegger: Lettvegger/ systemvegger og plassbygde lettvegger med malte og malt strie på overflater.

Taktekking og konstruksjon: Yttertak er saltak med takopplett, utført i trekonstruksjon.Tak er tekket med takstein.

Etasjeskillere: Betong etasjeskille kledd med vinyl og fliser på gulv.

Se ellers taksten for nærmere beskrivelse.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 1 312 kvm, Grunnflate: 438 kvm


1.Etasje: 438 kvm.

2.Etasje: 446 kvm.

3.Etasje: 371 kvm.

Hems (ventilasjonsrom): 57 kvm

Totalt: 1312 kvm BTA.:


Nordlandssykehuset leier 1005 kvm fordelt på alle etasjene, og Apotek 1 leie 307 kvm i 1. etg.

Standard

Generell naturlig alderslitasje på bygning og overflater, hvor fasader er gjennomgått og utbedret. Normalt godt vedlikehold på innvendige og utvendige flater/innredninger. Normal og tidstypisk standard med hensyn til materialvalg og utrustning - normal utførelse. Rom og arealfordeling til dels

tidstypisk for byggeår - i rimelig grad normalt god modernitet. Det ble i 2014 fortatt modernisering av bygningen innvendig med utskifting av belysning med 194 armaturer

Utstyr

Det er etablert heis i bygningen. Kapasitet er 300 kg/ 4 personer. Det foreligger serviceavtale. Det er ventilasjonsanlegg med forvarming av luft. Anleggene er fra 1992 og det foreligger serviceavtale på disse. Ett anlegg er på 6000 m3/h og dekker 1 og 2 etasje. Ett anlegg har kapasitet på 3000 m3/h og dekker 3 etasje.

Møblering

Leietakere har egne møbler og butikkinventar.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming med panelovner. Ventilasjon med varmegjenvinner og varmeelement gir oppvarmet luft.

Parkering / Garasje

Egen parkeringsplass med 22 plasser. Ellers parkering langs gate eller offentlig parkering.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 279 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Flat tomt - tomteareal i sin helhet opparbeidet og asfaltert. Normalt gode lys og solforhold og normal god utsikt. Innkjøring til eiendommen over asfaltert parkeringsal tilliggende bygningen mot sørvest. Adkomst/inngang til bygningen fra to plan.

Vei, vann og avløp

Offentlig. Adkomst fra kommunal vei.

Reguleringsplan

Fås hos megler.

Prisantydning

19 900 000,-. Eiendomsverdi.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Kenn C. Arntsen Takstdato : 29.10.2019 Markedsverdi : 18 800 000,-

Forsikring

Premie: 20117

Kommunale avgifter

Kr. 30 744 pr. år Eiendomsskatt.

Leieinntekter

1 600 000 pr. år Antatt leie 2020 etter indeksregulering.

Eiendommen er utleid til Nordlandssykehuset KF, NS, og Apotek 1 Gruppen AS. NS har leieavtale frem til 1. april 2029. Apoteket har leieavtale frem til 1. august 2022. Samlet brutto leie for 2020 er ca. kr. 1,6 mill. etter indeksregulering.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1). Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig opplysning som nevnt i kjøpsloven § 19 (1) bokstav a eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i § 19 (1) bokstav b.


Ved anvendelsen av § 19 (1) bokstav a og b hefter Selger ikke for uriktige eller manglende opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Selger har gjort opplysningene tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige.


Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav c, avhendingsloven § 3-7, § 3-8 og § 3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven og som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence

Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Diligence" (Heretter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.

Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Se matrikkelinformasjon.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

19 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
--------------------------------------------------------
697,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
19 900 697,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18411031359

google map