w

Kombinasjonsbygg - Bodø sentrum

Havnegata 5, 8006 Bodø388 m25 500 000,-

07.08.202009:45 Artur Holand
Prisantydning
5 500 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1956
Tomteareal
182 m2 eiet tomt
Bruttoareal
388 m2
Kommunale avgifter
21 511,-

Adresse

Havnegata 5 8006 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 2157 i Bodø kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt i Bodø sentrum. Attraktiv beliggenhet mtp profilering, adkomst og parkering. Gangavstand til alle sentrums fasiliteter. Bodø Torg ca 150 meter.

Nærområdet består i hovedsak av bygårder og offentlige bygninger. Adkomst til eiendommer er fra Havnegata  og Dronningens gate. Hovedfasade og butikker har adkomst til Havnegata. Steinrampe til fortau med vannboren oppvarming.

Nærområdet

Nærområdet består av næring/forretningbebyggelse, samt boliger. Eiendommen henger sammen med naboeiendommer på begge sider. Eiendommen ligger vis a vis Bodø Rådhus.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1956

Arealer og fordeling per etasje

[total_bygningsarealerKjeller:BTA 105 kvm. som inneholder: Teknisk rom, wc, 4 lagerrom og 2 innvendige trapper. Direkte adkomst til fortau.

1.Etasje: BTA 121 kvm. som inneholder:  2 foretnings seksjoner, bakrom og wc-rom.

2.Etasje: BTA 130 kvm som inneholder: 2 soverom, stue, kjøkken, gang og bad.

Loft: BTA 41 kvm. som inneholder: Tidligere vaskerom og uinnredet loft med kott.

Standard

Bygningen har normal standard for byggeår med hensyn til materialvalg og utrustning.

Utstyr

Vannvarmeanlegg for tining av is og snø om vinteren er etablert i steinrampe ned til fortau.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I tilleg er det fyranlegg er plassert i kjeller og drifter også en del varmeradiatorer i bygget.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt i tilknytning til bakgård.

Ledig

Etter avtale.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 182 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Flat tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilkoblet kommunalt vann og avløp.

Reguleringsplan

Sentrumsplan.

Prisantydning

5 500 000,-

Kommunale avgifter

Kr. 21 511 pr. år Fakturert 2018. Komm. avgifter, renovasjon, Eiendomsskatt.

Rettigheter/plikter (vedlikeholdsplikter)/heftelser

Servitutter i grunn:

09.12.2002 15569 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE

Elektriske kraftlinjer/ledninger/kabelgrøfter

Rettighetshaver: Telenor

Best. om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter/telesentral

Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

Diverse

Hele 1. etasje og deler av kjeller er utleid for kr 14.000,- pr mnd. Tidsubestemt leieavtale med 12 måneder gjensidig oppsigelse.

Bod med adkomst mot Havnegata er utleid for kr 1.000,- pr. mnd.

Bygningen ble utvidet / ombygget ca 1963, og hvor leilighet 2. etg. ble ombygget/modernisert ca 1992.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

5 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
137 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 500 000,-))
--------------------------------------------------------
138 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 638 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041382157

google map