w

Stor eiendom - Mo i Rana.

Kongsveien 50, 8624 Mo i Rana11 485 m24 500 000,-

28.05.202012:32 Artur Holand
Prisantydning
4 500 000,-
Verditakst
4 500 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1955
Tomteareal
19 074 m2 festet tomt
Bruttoareal
11 485 m2

Adresse

Kongsveien 50 8624 Mo i Rana

Matrikkel

Gnr. 20 bnr. 18 Fnr. 925 i Rana kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger i øvre delen av sentrum, med adkomst fra sentrum og fra E6. Gode profileringsmuligeter. Område bestående av blandet bebyggelse - boliger, forretninger, bygårder og industri. Tilnærmet flat tomt - tomteareal i sin helhet opparbeidet og asfaltert.

Type, eierform og byggeår

Næringstomt (festetomt), bygninger oppført fra 1955

Bygninger og byggemåte

Bygningene er tradisjonelle skolebygninger og i all hovedsak oppført i betong og trekonstruksjoner. Bygningene er trolig solid fundamenterte, innvendig nivellement avdekket ikke unormalt større skjevheter. Innvendig varierer standard og kvaliteter noe. Endel arealer er meget enkelt innredet med verksted og lagerorientering mens hovedbestanddelen av arealene er undervisning og administrasjonsorientert.


For ytterligere informasjon, se vedlagt takst utarbeidet av Ing. Ken Ch. Arntsen.

Eiendommens historie

Eiendommen har vært benyttet av Polarsirkelen videregående skole, som studiested Kongsvegen ble etablert i 1955 under navnet Rana Yrkesskole. På tomten har fylkeskommunen opp igjennom årene etablert 12 bygninger til skoleformål, med et samlet bruttoareal på 11 485 m2. Høsten 2019 var nye Polarsirkelen videregående skole på Mjølan ferdigstilt, og studiested Kongsvegen (og studiested Moheia) ble nedlagt.

Arealer og fordeling per etasje

Det er etablert 12 bygninger til skoleformål, med et samlet bruttoareal på 11 485 m2.


Skolebygning K - 11143318. Byggeår 1990

1. Etasje:      BTA 690 kvm

2. Etasje:     BTA   718 kvm

3. Etasje:     BTA   718 kvm

Tilsammen BTA 2126 kvm


Skolebygning H - 12039530. Byggeår ca 1955.

Kjeller:         BTA 175 kvm

Undereteasje: BTA 370 kvm

1. Etasje:       BTA 301 kvm

2. Etasje:      BTA 301 kvm

3. Etasje:      BTA 301 kvm

Tilsammen  BTA 1448 kvm


Skolebygning E - 11160476. Byggeår ca 1955.

Underetasje: BTA 202 kvm

1. Etasje:        BTA 756 kvm

Tilsammen   BTA 958 kvm


Skolebygning D - 11160484. Byggeår ca 1955.

Underetasje: BTA   95 kvm

1. Etasje:         BTA 530 kvm

Tilsammen    BTA 625 kvm


Skolebygning C - 11160492. Byggeår ca 1955.

Kjeller:          BTA  445 kvm

1. Etasje:        BTA  445 kvm

2. Etasje:       BTA  445 kvm

3 .Etasje:       BTA  445 kvm

Tilsammen   BTA 1780 kvm


Skolebygning A - 11160506. Byggeår ca 1955.

Underetasje: BTA 172 kvm

1. Etasje:         BTA 612 kvm

Tilsammen    BTA 784 kvm


Lagerbygning 11160514. Byggeår ca 1955.

1. Etasje:          BTA 86 kvm

Tilsammen      BTA 86 kvm


Skolebygning G - 11160522. Byggeår ca 1955.

Underetasje:   BTA 1026 kvm

1. Etasje:          BTA 1520 kvm

Tilsammen     BTA 2546 kvm


Skolebygning F - 11160530. Byggeår 1955

Underetasje: BTA 220 kvm

1. Etasje:         BTA 230 kvm

2. Etasje:        BTA 230 kvm

Tilsammen    BTA 680 kvm


Skolebygning B - 20324236. Byggeår ca 1955.

Underetasje: BTA 80 kvm

1. Etasje:         BTA 148 kvm

Tilsammen    BTA 228 kvm


Skolebygning A-G 20324244. Byggeår ca 1955.

1. Etasje:          BTA 257 kvm

Tilsammen     BTA 257 kvm


Garasjer 300181250. Byggeår ca 2010.

1. etasje: BTA 100 kvm


Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Standard

Meget varierende vedlikehold på innvendige og utvendige flater/innredninger. Normal standard med hensyn til byggeår på de ulike byggene.

Større vedlikehold som er utført fra 2004-2011:

- Rehab. av fasade bygg C/D/E - Betongrehabilitering av skadet armering og maling av alle fasader ferdig 2011.

- Nytt takdekke bygg D/E ferdig 2011.

- Modernisering/ombygging/innvendig rehabilitering bygg D/E ferdig 2009.

- Skifte av vinduer sørvest fasade og vest bygg C, skifte av ytterdøre bygg C, skifte av vinduer bygg K/D/E -ferdig 2009.

- Utskifting av sørvegg glassfasade trappehus (mellom bygg H/I og K)- ferdig 2004.

- Skiftet drenering sør-, vest- og nordvegg bygg C/D/E 2007.

Utstyr

Det er heis i mellom bygg H og K, stopper på halvplan slik at den kan benyttes av begge bygninger.

Heis i bygg C.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Eiendommen er tilknyttet fjernvarme. Det er oljetank nedgravd.

Parkering / Garasje

Romslig med parkering på asfalterte plasser på tomten. Det er også garasjer etablert.

Ledig

Ledig etter avtale.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 19 074 kvm, Eierform: Festet tomt, Opplysningsvesenets fond (ca. 15 650 m2) og Meyergrunn AS (ca. 3424 m2)

Tomt og hage

Tilsammen 19.074,2 kvm. Tilnærmet flat tomt - tomteareal i sin helhet opparbeidet og asfaltert. Normalt gode lys og solforhold og normal god utsikt. Eiendommen har adkomst fra kommunalt asfaltert veiareal. Tomten grenser mot Svortdalen som er en tidligere fylling fra 50-70 tallet. Ved endret bruk og nybebyggelse bør grunnforholdene kontrolleres.

Vei, vann og avløp

Adkomst fra kommunal vei. Tilknyttet offentlig vannverk og offentlig avløp.

Reguleringsplan

Plannr. 2104, datert 5.12.2006 Reguleringsplan for Svortdalen m. trafikkstasjon.

Prisantydning

4 500 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Takstdato : 19.02.2020 Markedsverdi : 4 500 000,-

Diverse

- Det er observert skjeggkre og sølvkre.

- Utettheter i tak/fasade: Bygg C, Bygg D og E.

- Feil i el-anlegg og andre installasjoner: Ventilasjon i bygg H-K er dårlig. Periodisk jordfeil i bygg H-K.

- Full gjennomgang/kontroll av elanlegg i bygg C, D, E H og K utført i 2018 og godkjent av H-K i 2018/2019.

- Feil på vann og avløp: Tilbakeslag ved spyling/ rørfornying av avløp til Rana kommune 2018. Underdimensjonert avløp i renholdssentral bygg D.

- Asbest registrert i flere av bygningene.

- Det har vært bilverksted ifb. med undervisning på tomten, så det kan forventes noe forurensning i grunn.

- Det er ikke kjent om det er uført miljøkartlegging innvendig


Eiendommen selges slik den er ved visning, og vil ikke ytterligere bli rengjort.


Kontakt megler for ytterligere informasjon/ visning.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Andre opplysninger

Festeavtaler:

Opplysningsningsvesenets fond

Festekontrakt: 1955/744-5/72 (areal 12810 m2)

Målebrev: Dokument nr. 101 (areal 12810 m2, samsvarer med festekontrakt 1955/744-5/78)

Påtegning festekontrakt: Dokument nr. 3380 (Forhøyet festeavgift pga. økt areal fra 12810 til 13045 m2)

Påtegning festekontrakt: Dokument nr. 2612 (Redusert festeavgift pga. redusert areal fra 13045 m2 til 10487 m2)

Målebrev: Dokument nr. 5215 (areal økt fra 10487 m2 til 12156 m2)

Påtegning festekontrakt: Dokument nr. 1378 (Forhøyet festeavgift pga. økt areal, samsvarer med areal Målebrev Dokument nr. 5215)

Påtegning festekontrakt/ Hjemmel til festerett: Dokument nr. 7594 (Festeavgiften reguleres hvert 10. år)

Nye vilkår: 1992/309-1/72

Det er inngått et tillegg i mai 2018, hvor festeavgift er kr. 750.000,- pr. år i perioden 2017-2021, og kr 1.250.000,- pr år i perioden 2022 - 2026.  Neste regulering er 2027.


Festeavtale Meyer grunn AS

Festekontrakt: Dokument 1824 (areal 3521 m2)

Målebrev: Dokument nr. 1201 (areal samsvarer med festekontrakt Dokument 1824)

Hjemmel til festerett: 1987/3031-1/72

Festeavgiften for tomten eid av Meyergrunn var kr. 3274,- i 2018, det er ikke fremlagt

dokumentasjon for 2019, eller noen dokumenter fra grunneierne ang. festeavgiftregulering.

Men de har informert muntlig om at de vil forsøke å øke festeavgiften.


Festeavtale Opplysningsvesenets fond:

OVF må formelt samtykke til overdragelse av festrett.

BVortfester kan samtykke til forlengelse av festeavtalen.

Spørsmål om innløsning av tomten rettes direkte til Opplysningsvesenets Fond. Det vil være prinsippielle forhold og en markedsvurdering som avgjør om tomten kan innløses.


Festeavtale Meyer Grunn.

Meyer Grunn må formelt samtykke til overdragelse av festerett.

Bortfester kan samtykke til forlengelse av festeavtalen.

Spørsmål om innløsning av tomten, rettes direkte til Meyer Grunn.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 - 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel:

- dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. avhendingsloven § 3-7, eller

- dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen. Referanse Rana Kommune: 218/3000003/1-20-0006 Kongsveien 50

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

4 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,-))
--------------------------------------------------------
113 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 613 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18332018

google map