Til salgs - Næringsbygg - Børsingveien 2A - stor tomt.

Børsingveien 2A, 8075 Bodø2 350 m2

Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1954
Tomteareal
10 068 m2 eiet tomt
Bruttoareal
2 350 m2

Adresse

Børsingveien 2A 8075 Bodø

Matrikkel

Gnr. 38 bnr. 684 i Bodø kommune

Beliggenhet

Eiendom med svært god beliggenhet langs Bodø's hovedinnfartsåre i Børsingveien like ved RV 80, og adkomst til nytunnellen. Ekstremt bra med hensyn på profilering, lett adkomst. Deler av eiendommen er regulert til jordbruk.

Nærområdet

Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til kjøpesentrende City Nord, Trekanten og Bodø Storsenter. I tillegg til bensinstasjon, bilforhandlere og  kjente bedrifter.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1954

Bygninger og byggemåte

Se vedllagte takst utarbeidet av Ing Ken Arntsen, datert 21.11.2016. ( Kan fås ved henvendelse til megler).

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 2 350 kvm


Kontorbygning:

Modernisert/ombygget:

År: 1994 Oppgraderte arealer, byttet ventilasjonsanlegg

År: 1983 Vinduer skiftet.

År: 2006 Bygningen er fortløpende modernisert fra 2006 til d.d.

Kjeller:  490 BTA m². Inneholder  Tilfluktsrom, lager, hvelv, fyrrom og wc-rom

1. etasje:  620 BTA m². Inneholder:  Inngangsparti, wc, spiserom med kjøkken, møterom og kontorer

2. etasje: 560 BTA m² . Innehoilder: Møterom, kontorer og wc

Loft: 140 BTA m². Inneholder: Kaldloft med ventilasjonsanlegg

Samlet areal utgjør ca 1 810 BTA m²


Kontor/lagerbygning:

Modernisert/ombygget:

År: 2012 Bygningen har fått etablert grunnmursplast rundt om, samt at arealene er oppgradert og ombygget. Det er etablert 4 nye garasjeporter, samt at det er etablert en oljeutskiller til garasje.

1.Etasje: 410 BTA m². Inneholder: Kontor, lager, garasje.


Frittliggende isolert garasje med mezzanin.  3 porter. 130 kvm.

Standard

Bygningen har normal standard med hensyn til materialvalg og utrustning - normal brukslitasje relatert til alder/ ombyggingsår.

Bygningen med opprinnelig byggeår ca 1954 og tilbygget med sidefløy i /2002 og betydelig modernisert/ ombygget etter 2006. Bygningen er tilpasset eksisterende brukere.

For ytterligere informasjon henvises til takst.

Utstyr

Ventilasjonsanlegg, etablert på loft. Roterende varmeveksler.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Fordeles med brøk i forhold til leid areal

Parkering / Garasje

Godt med asfalterte biloppstiollingsplasser på eiendommen.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 10 068 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Stor tomt. Romslig parkering på asfalterte arealer.

Tomtens former tiilnærmet flat tomt ved bygningsmasse, ellers småkupert.

Stor del av tomten ligger pr i dag på område som er regulert til jordbruk, det er del mellom bygningene og RV80/ lyskrysset.

Ligger tett inntil ny hovedinnfartsåre til Bodø.

Det ligger en stridsvogntårn på Kalvhaugen like mot RV 80. Det ble opplyst i tlf. med Nordhus på Bodø kommune at denne ikke er vernet, men at det hadde vært ønskelig med bevaring.

Vei, vann og avløp

Vei: Eiendommen har adkomst fra kommunalt asfaltert veiareal.

Vann: Privat stikk tilknyttet offentlig nett

Avløp: Privat stikk tilknyttet offentlig nett

Reguleringsplan

Offentlig formål og jordbruk.

BODINLEIRVN/BØRSINGVN.reg.pl fra 1984.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Takstdato : 17.11.2016

Rettigheter/plikter (vedlikeholdsplikter)/heftelser

Servitutter i grunn:

22.02.2016 152364 ELEKTRISKE KRAFTLINJER

 Rettighetshaver: NORDLANDSNETT AS

 ORG.NR: 990892679

 Bestemmelse om adkomstrett

 Bestemmelse om bebyggelse

 Rett til å bygge, drive og vedlikeholde et 11kV kabelanlegg

 Med flere bestemmelser

 GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Diverse


Leie kan være aktuelt.


Det er 100 % av aksjene i eiendomsselskapet som selges.


Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
--------------------------------------------------------
172,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

180438684