Butikklokaler og cafe, til fremleie. Kan leies adskilt.

Mellomvika 9, 8622 Mo i Rana150 m2 - 1 050 m2

10.06.202114:58 Martin Tjærandsen
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1990
Tomteareal
15 208 m2 eiet tomt
Bruttoareal fra
150 m2
Bruttoareal til
1 050 m2

Adresse

Mellomvika 9 8622 Mo i Rana

Matrikkel

Gnr. 20 bnr. 276 i Rana kommune

Fasiliteter

Butikk- og lager lokaler med 6 kontorer i forkant. Egen cafe med utstyr og møbler og kjøkken. Industributikken Tess er i samme bygget. Cafeen kan leies adskilt. Butikk - lager kan deles opp.

Beliggenhet

Eiendommen ligger nært E 12 som går på oversiden av eiendommen med avkjørsel gjennom stor rundkjøring like ved. Eiendommen er synlig fra E 12. Mellomvika er et attraktivt næringsområde i Mo i Rana.

Nærområdet

Ligger mot Rana Gruber, koksverk-tomten og Mo i Rana industrihavn. Tess og Jysk er naboer. I området er det industri- og verkstedbedrifter, lager og logistikk, og storhandel.

Eiendommens historie

Tidligere Quale industributikk, overtatt av industributikk-kjeden Albert E. Olsen, som igjen ble overtatt av Tess. Tess vil fortsatt være leietaker i nabolokalet. TESS er et lokalt eid konsern med opprinnelse i Lier kommune utenfor Drammen. Konsernet driver landsdekkende teknisk faghandel og leverandør av tjenester og produkter til drift og vedlikehold. Kjerneproduktene er slanger og slangearmatur til alle formål, med tilhørende tjenester. Hovedmarkedet er industrikunder on- og offshore i Norge og i utlandet.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 150 kvm - 1 050 kvm


1.Etasje: Opp til ca. 1050 kvm totalt, hvor butikklokalet er ca. 625 kvm, lagerlokalet i tilknytning ca. 125 kvm, 6 kontorer ca. 100 kvm, inngangsparti og toaletter ca. 50 kvm, cafe og møterom ca. 150 kvm


Inngangspartiet til lokalet må åpnes opp i hjørnet. Inngangen til cafeen og butikk vil være felles. Det vil være mulig å fremleie cafeen for seg og butikk, lager og kontorer for seg. Ytterligere avdeling av lokalet her er mulig.

Standard

Generelt bra standard i lokalet med grunnbelysning butikk, åpen himling med synlige gitterdragere i lokalet. Lyse grå beleggsfliser på gulv i lokalet. Ca. 5,7 m takhøyde, ca. 4,4 m under gitterdragere.

Utstyr

Ventilasjon i lokalet. Egen ventilasjon/avtrekk for kjøkkenet i cafeen.

Møblering

Cafeen er møbelert. Tilstand på kjøkkenustyret, kjøle- og fryseskap, komfyrer, oppvaskmaskiner er ukjent, men cafeen var i full drift inntil den ble stengt i 2019.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Fordeles med brøk i forhold til leid areal. Ventilasjon har varmegjenvinner og varmeelement.

Parkering / Garasje

Parkering på eget område.

Ledig

Lokalene er ledige, og klar for overtakelse.

Leieperiode

Utleier er åpen for forslag. Lengere leieperioder vil bli prioritert.

Adgang til utleie (juridisk og teknisk ) og forholdet til videreutleie/fremleie

Det er et fremleieforhold hvor Tess Trøndelag AS står som fremutleier. Leieperiode vil maks være frem til 31.08.2029. Evt. videre leie avtales med huseier. Huseier skal godkjenne fremleietaker, og kan ikke nekte fremleie uten saklig grunn.

Husleie

På forespørsel. Husleie justeres årlig for KPI.

Tillegg til husleie

Andel felleskostnader og energi. Det vil bli foretatt en andelsmessig avregning ut ifra leid areal. Leietaker betaler eiendomsskatt som vil inngå i andel felleskostnader. Huseier skal sørge for og bekoste alt utvendig bygningsmessig vedlikehold og utskiftninger av tekniske innretninger når disse ikke lar seg vedlikeholde på regningssvarende måte. Leieobjektet inkluderer også benyttelse av eiendommens uteareal og parkeringsplasser.

Depositum/Garanti

Ja. Lenge avhenger av fremleietakers soliditet.

Energiforbruk og energimerking

Energiattest er ikke utarbeidet.

Det legges til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød. Avviket kan ikke gjøres gjeldende som mangel.

Rettigheter/plikter (vedlikeholdsplikter)/heftelser

Lokalet avdeles mot Tess, og avhengig av fremleietaker, avtales praktisk avdeling for begge parter. Noe av lagerarealet grenser til hverandre, og det kan bli aktuelt å dele området innenfor porten på baksiden.

Diverse

Det vil bli benyttet fremleiekontrakt av meglerstandard.

Bredbånd

Ja.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ved endret bruk må det påregnes søknad om bruksendring hos kommunen. Eiendommen er regulert til industri og kontor. Eiendommen omfattes av kommunedelplan for Mo og omegn, vedtatt 16.06.2014.

Utleid 'som den er'

Lokalet leveres ryddet og vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

Omkostninger

--------------------------------------------------------
0,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

183320276