Til Salgs - Næringsseksjon på Ørnes - Kontorlokaler.

Havneveien 15B, 8150 Ørnes1 050 000,-

Prisantydning
1 050 000,-
Type lokale
Kontorlokale
Eieform
Selveierseksjon
Byggeår
2005
Etasje
1
Kommunale avgifter
7 430,-

Adresse

Havnegården 15B

8150 Ørnes

Matrikkel

Gnr. 60 bnr. 139 snr. 14 i Meløy kommune

Fasiliteter

Næringsseksjon lokalisert sentralt på Ørnes (tidligere huset av Meløyavisa) vis a vis Ørnes Hotell.  Lokalet ligger fint til i 1. etasje med lett adkomst utenfra. Parkering rett utenfor bygningen. Det foreligger vedtak omdisponering av lokalene

lokalene fra næringsformål til kombinert formål næring/bolig.

Beliggenhet

Ørnes er et tettsted og administrasjonssenteret i Meløy kommune i Nordland.  Rådhus, kjøpesenter, legekontorer m.m  finner du i nærheten. Daglige avganger med hurtigbåt til Bodø og Sandnessjøen og daglige anløp av Hurtigruta.  Med utgangspunkt i Ørnes sentrum kjører du mot FV17 mot Glomfjord. I krysset ned mot fergekaia tar du ned til høyre. Hold deretter til ventre mot hotellet. Havneveien 15 finner du på din høyre hånd. Eiendommen har adkomst fra kommunalt asfaltert veiareal. Nytt treningssenter er under etablering på Ørnessenteret.

Nærområdet

Nærområdet består i hovedsak av  boliger, kontor og forretninger. Lett adkomst fra FV 17,  FV 17 er en kjent turistvei i fylket.

Type, eierform og byggeår

Næringsseksjon, oppført i 2005

Bygninger og byggemåte

Yttervegger i tre, bæring i betong. Se matrikkelrapport bygg datert 13.07.2020.

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 67 kvm

1.Etasje: Felles inngang/wc, resepsjonsområde, 4 kontorer og lager/arkiv. Utgang til terrasse.

I tillegg er gangareal, wc, ventilasjons- og vaskerom felles for øvrige seksjonseiere i 1. etasje.

Utstyr

Ventilasjon m/varmegjenvinning.

Standard

Kontorareal med enkeltkontorer. Lyse og trivelige kontorer, med bruk av glass systeminnredning.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Egen biloppstillingsplass langs Havnegården 15, eller offentlig parkering

Ledig

Lokalene er ledige, og klar for overtakelse.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Eierform: Eiet tomt. Sameiebrøk  67/1884.

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsplan

Regulert til varehandel, reparasjon av motorvogner. Se gjeldende planstatus med bestemmelser datert 07.07.2020.

Prisantydning

1 050 000,- / Fellesutgifter: 30 000,- pr. år

Alt felles, unntatt renovasjonsavgift, Internet/TV, større vedlikeholdsarbeider, ref. budsjett

Takst / tilstandsrapport

Eiendommen er ikke taksert/teknisk vurdert.

Forsikring

Sparebank 1 Nord-Norge

Kommunale avgifter

Kr. 7 430 pr. år

Gebyr gjelder vann og avløp. Eiendomskatt beregnes med 3% av skattetakst.

Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

Sameie: Sameiet Havnegården 15.

Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra forretningsfører. Brevet kan lastes ned fra nettet eller be om kopi fra megler.

Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 1G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). D. Vedtekter kan fås ved henvendelse til Nord-Megler.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra matrikkel.

Andre opplysninger

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger.

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Det er ikke foretatt noen form for undersøkelser av grunnen med tanke på forurensing, og vil ikke bli foretatt nærmere undersøkelser av selger.

Sameievedekter for Boligsameiet Havnegården kan fås ved henvendelse til Nord-Megler AS.

Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandart med oppgjørsansvarllig

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


- Det er seksjon som selges.


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence:


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence" (Herreter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 14 dager fra budaksept og er kun begrenset til vedlagsmaterialet i dette prospektet, dersom budgiver mener bilagslisten og informasjonen i prospektet ikke er dekkende for sin DD, må budet spesifikt opplyse om hvilken grad og materiale kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser  som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig


Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse foreligger, datert 13.12.2005.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

1 050 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
26 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 050 000,-))
--------------------------------------------------------
27 592,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 077 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

183760139