Bud mottatt - Kombinasjonseiendom med driftsselskap - Umami Lunsjkafe - Store utstillingsvinduer.

Sjøgata 35, 8656 Mosjøen6 000 000,-

28.12.202108:53 Frode Andresen
Prisantydning
6 000 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1875
Tomteareal
264 m2 eiet tomt
Kommunale avgifter
32 955,-

Adresse

Sjøgata 35, 8656 Mosjøen

Matrikkel

Gnr. 103 bnr. 546 i Vefsn kommune

Fasiliteter

Mosjøen`s kanskje beste lunsj kafe/kaffebar med potensiale til salgs. Veldrevende kafe Umami legges i disse dager ut for salg. Kafeen som ligger sentralt plassert i Mosjøens turistperle sjøgata, er etablert i en av gatas flotteste og mest særegne eiendom og er godt besøkt av byens innbyggere og turister. Kafeen kan tilby både innendørs og utendørs servering. Kafeen har alle rettigheter. Kafeen er i full drift og overtas med utstyr, interiør, menyer/oppskrifter mm. Nåværende eier kan bidra til en myk overgang til nye eiere. Kafeen drives i dag kun som dagtid lunsjkafe, men for rette eiere vil det være et stort potensial å utvide åpningstider på kveldstid enten i form av bar eller restaurant. Lokalene passer også for mindre selskaper og julebord. Eiendom og kafe drift selges under ett.

Beliggenhet

Sjøgata i Mosjøen er Nord-Norges lengste sammenhengende trehusbebyggelse fra 1800-tallet, den første bymessige bebyggelsen på strandstedet som fikk bystatus i 1875. De aller fleste bygningene er vernet gjennom bestemmelsene i reguleringsplanen fra 1985. I tillegg til boliger finnes forretninger, verksteder, museum, hotell og serveringssteder, og hit trekker hele småbyens innbyggere og deres gjester. Ofte bare for å spasere i gata eller langs fjæra, eller gå på kafé, slik det har vært tradisjoner for helt siden den spede begynnelsen.

Nærområdet

Sjøgata har et levende miljø med handel, servering, overnatting, gallerier, kunstutstillinger, antikviteter, museum og mye mer.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier

Bygninger og byggemåte

Tømring innvendig og utvendig kledd. Tilbygg i betong/murverk. Begrenset isolasjon etter dagens krav. Tak tekket med skifer og pater av metall. Etasjeskiller av tre. Bygninga er ved restaurering tileggsisolert.

Uthus, oppført i trekonstruksjon, utvendig kledd med trepanel. Tak tekket med stålplater (bølgeblikk) Fundamentert på pilarer (mur/betong). Grunnflate ca 35 m². Ifølge verdivurdering datert 12.03.2020.

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: Ca. 234 kvm

1 etg. Kafe Umami inkludert stort lager i kjeller. God standard.

2 etg. Stor leilighet med 2 soverom, walk in closet, stue, bad, kjøkken og terasse. God standard.

3 etg. Leilighet med 2 soverom, stue, kjøkkenkrok, bad og terasse. God standard.

Utstyr

Mekanisk avtrekk fra kjøkken og våtrom. 300 l varmtvannsbereder Røykkanal med ildsted for fast brensel. I 1. etg er det «restaurantkjøkken».

Møblering

Alt av møbler og innbo i 1. etg og kjeller følger med. Invetarliste kan fås ved henvendelse til Nord-Megler AS.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Eiendommen er ikke energimerket og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette av selger og får ta det med i vurderingen av evt. bud på eiendommen.

Parkering / Garasje

Parkering langs gate, eller offentlig parkering

Ledig

Etter nærmere avtale.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 264 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Det er ikke foretatt noen form for undersøkelser av grunnen med tanke på forurensing, og vil ikke bli foretatt nærmere undersøkelser av selger.

Vei, vann og avløp

Offentlig

Reguleringsplan

Reguleringsformål: Spesialområde med verneverdig bebyggelse (bevaringsområde). Reguleringsbestemmelser og detaljeregulering datert 4.juni 1984 for Sjøgata området kan fås ved henvendelse til Nord-Megler AS.

Kommunale avgifter

Årlige kommunale avgifter og eiendomsskatt NOK 32.955,- pr.år. Gjelder avløp, vann, brannsyn og eiendomsskatt.

Leieinntekter

Leilighet i 2 og 3 etg. bto. leieinntekter NOK 204.000,- pr. år. Leieavtaler kan fås ved henvendelse til Nord-Megler AS.

Bto. stipulerte leieinntekter 1. etg. og kjeller NOK 180.000,- pr. år.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra verdvurdering datert 12.03.2020 utført av Ing. Terje Jakobsen.

Andre opplysninger

Det vil bli etablert et driftsselskap (AS) for cafe Umami hvor tilbehør/varelager overføres fra Akantus Mosjøen AS. Forventet aksjeverdi  kjøp av driftsselskap NOK 1,5 mill.

Nord-Megler AS har ikke besiktiget eiendommen

Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig, og kjøpekontrakt for kjøp av aksjene i Kafe Umami AS.

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Forutsetter at kjøper viderefører drift av cafe, og overtagelse av varelager og inventar.

Omsetning for 2019 ifølge regnskap "Kafe Umami" ca. 4,5 mill, med driftsresultat NOK 537.857,- . Resultatregnskap for kafe Umami kan fås ved henvendelse til Nord-Megler AS.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen og driftsselskap under etablering basert på følgende forutsetninger:


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


-Det er eiendommen som selges.


Due diligence:


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence" (Herreter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 14 dager fra budaksept og er kun begrenset til vedlagsmaterialet i dette prospektet, dersom budgiver mener bilagslisten og informasjonen i prospektet ikke er dekkende for sin DD, må budet spesifikt opplyse om hvilken grad og materiale kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra verdivurdering på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ferdigattest datert 29 mars 1978.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

6 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
150 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 000 000,-))
--------------------------------------------------------
151 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
6 151 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

1824103546