w

Kommer for salg - 1/2 part av vertikaldelt kontor og forretningsbygg på Stormyra - God parkeringsdekning og profilering.

Gidsken Jakobsensvei 28, snr. 1, 8008 Bodø1 670 m2

18.09.202015:07 Artur Holand
Type lokale
Kontorlokale
Eieform
Selveierseksjon
Byggeår
1996
Tomteareal
2 653 m2 fellestomt
Bruttoareal
1 670 m2
Kommunale avgifter
114 172,-

Adresse

Gidsken jakobsensvei 32

8008 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 4385 snr. 1 i Bodø kommune

Fasiliteter

Gidsken Jakobsensvei 28-32 er et kontor og forretningsbygg  i 3 etasjer pluss loft,  beliggende i sentrum av stormyra i Bodø. Bygget er på totalt 3014 kvm BTA., med god adkomst fra Gamle Riksvei og Gidsken Jakbosensvei. Området har god parkeringsdekning, og offentlig kommunikasjon. Denne delen er en seksjon av V.delt 1/2 bygg.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Plassmyra - Stormyra handelssenter. Eiendommen er meget synlig fra Olav V gate som er en av Bodøs hovedinnfartsårer, dette gir muligheter for god profilering.

Nærområdet

Nærområdet består i hovedsak av butikk og forretningsbygg, samt boliger i randsone. Øvrige leietakere i bygget er Nordlandssykehuset, Frem AS og el velværesenter bestående av bl.a. Naprapat, Mona Hud og Skjønnehetspleie AS, Stil Frisør AS, Unik Kosmetisk Medisin AS, Klinikk Ingunn Hovland, Langås Velvære, Pusterim Natuteapi AS. Kjøpesentrene Trekanten og City Nord er nærmeste naboer, sammen med andre mindre bygg med Bilextra/Autoparts. En rekke andre kontorvirksomheter i nabobyggene. Attraktivt handelsområde og etableringsområde.

Type, eierform og byggeår

Kontorlokale Eierseksjon, oppført i 2001

Bygninger og byggemåte

Se vedlagte takst utarbeidet av Ing. Kenn Ch. Arntsen, datert 12.05.2020.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 1 670 kvm bta.


1.Etasje:Butikklokale, kontor, lager - Beskrevne seksjon disponerer i tillegg felles heis og adkomstarealer

2. etasje: Trapperom, heis, kontorer, kontorlandskap wc-rom og møterom

3. etasje: Trapperom, heis, kontorer, kontorlandskap wc-rom og møterom,

adkomst altan.

Loft: Gang, ventilasjonsrom adkomst via trapperom

Standard

Eiendommen holder gjennomgående god standard.

Utstyr

  • Det er heis i bygget type Kone fra 1996 med kapasitet på 630 kg/ 8 persooner.
  • Det er ventilasjonsanlegg plassert i bygget. Anlegget er plassert på loft og dekker hele seksjonen, det er serviceavtale på
  • anlegget.
  • Anlegget har varmegjenvinnng, varmeveksler og forvarming. Adkomst via luke i tak fra vaskerom.
  • Det er montert to kjøleenheter i 2 etasje.
  • Hovedtavle og fordelinger. Automatkurser. 400 Volt anlegg.
  • Brannalarmsystem er montert.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Fordeles med brøk i forhold til leid areal

Parkering / Garasje

Det er parkeringsplasser rundt bygget med tidsbegrenset parkering. Ellers er det offentlige betalingsplasser i området.

Ledig

Etter avtale.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 2 653 kvm, Eierform: Fellestomt. Eierbrøk 1672/3019.

Tomt og hage

Tilnærmet flat tomt. Asfaltert.

Vei, vann og avløp

Adkomst: Eiendommen har adkomst direkte fra asfaltert kommunalt veiareal.

Vann: Privat stikk tilknyttet offentlig nett

Avløp: Privat stikk tilknyttet offentlig nett

Reguleringsplan

KP4, 2018-2030

Takst / tilstandsrapport

Takstdato : 29.06.2020

Kommunale avgifter

Kr. 94 648 pr. år

Eiendomsskatt kr 94.468,- pr.  2019.  Kommunale gebyrer kr  87.974,- pr. 2019.

Leieinntekter

Tigg Drift AS - 1 etg.  470 kvm BTA, kr 600.000,- pr år. Utløper 04/2029.

Nordlandssykehuset HF - 2 etg. 564 kvm BTA, kr 803.700,- pr. år. Utløper 02/2034.

Frem AS - 3 etg. 470 kvm BTA, kr 648.600,- pr. Utløper 12/2022.


Totale leieinntekter Kr 2.052.300,- pr. år.

Diverse

Seksjon 2  kommer også for salg.

Bredbånd

Ja

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst datert 24.04.2020 utarbeidet av Kenn Charles Arntsen.

Andre opplysninger

Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen og driftsselskap under etablering basert på følgende forutsetninger:


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


-Det er eiendommen som selges.


Due diligence:


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence" (Herreter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 14 dager fra budaksept og er kun begrenset til vedlagsmaterialet i dette prospektet, dersom budgiver mener bilagslisten og informasjonen i prospektet ikke er dekkende for sin DD, må budet spesifikt opplyse om hvilken grad og materiale kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Datert 24.03.2003.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Partner

Frode Andresen93 40 72 89

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
3 165,- (Meglerpakken)
--------------------------------------------------------
4 507,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 507,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041384385

google map