Søvik - Tidligere omsorgsboliger m/garasjeanlegg.

Herøyveien 10-16, 8804 Sandnessjøen1 596 m25 500 000,-

01.03.202113:05 Frode Andresen
Prisantydning
5 500 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1993
Tomteareal
21 140 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 596 m2

Adresse

Herøyveien 10-16

8804 Sandnessjøen

Matrikkel

Gnr. 8 bnr. 124 i Alstahaug kommune

Fasiliteter

Eiendommen består av et fellesanlegg med kontorer og oppholdsrom, 2 stk 2-mannsboliger og garasjeanlegg for disse boligene. Garasjeanleggene består av 3 stk. garasjer i rekke, samt 1 stk. dobbelgarasje med hems sør for fellesbygget og en stk garasje i øst for bygg 1.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt til på Søvik, like ved Søvik ferjekai, Søvik barne- og ungdomsskole. Der er ca. 17 km. til Sandnessjøen sentrum og 2,5 km. til Stokka flyplass. Eiendommen grenser til spredt boligbebyggelse og landbruksarealer. Mot nord er det flott havutsikt mot Dønna og Herøy. Mot øst er det utsikt mot fjellkjeden De Syv Søstre.

Nærområdet

Sandnessjøen er et tettsted og en tidligere kommune i Nordland. Tettstedet er også Alstahaug kommunes administrasjonssenter. Sandnessjøen betjenes av Stokka lufthavn. Med godt utbygget havn og lange kaier er byen et trafikknutepunkt for Ytre Helgeland. Sandnessjøen anløpes av Hurtigruten og er endeanløpssted for hurtigbåttjenesten Nordlandsekspressen. Det går båter sørover, til øyene og til Bodø. Det går buss til Mosjøen. Derfra går det tog fra Mosjøen stasjon på Nordlandsbanen.Eiendommen ligger på Søvik i Alstahaug kommune ca. 15 km. sørvest for Sandnessjøen sentrum.  Kort vei til skole og offentlig kommunikasjon.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg - Selveier

Bygninger på gnr. 8, bnr. 124 har byggeår 1994.

Eiendommens historie

Eiendommen er bebygd med 6 bygg inkl 3 stk. garasjebygg. Bygningsmassen har opprinnelig vært benyttet til bokollektiv, men den siste tiden det var i bruk ble det benyttet til enslige mindreårige asylanter. Bygningsmassen og områdene rundt har hatt løpende vedlikehold opp gjennom årene, men det må påregnes endel renovering og oppgradering av bygningsmassen både inn og utvendig. 5 av bygningene er fredet. Formålet med fredningen er å ta vare på anlegget og utomhusarealer, som er viktig barnevernshistorisk og har gode arkitektoniske kvaliteter.

Arealer og fordeling per etasje

Bygninger og byggemåte:


Bygg 1: - Bokollektiv:

BTA. Ca. 317 kvm.

2 stk leiligheter i hovedplanet med hhv. 1 og 3 soverom.

1. etg. 3 soverom, bad, kjøkken/kjøkken og stue.

2. etg. 3 soverom, 2 bad, gang og bodareal.


Bygg 2: Garasje med 2 stk boder i bakkant.

BTA. Ca. 50 kvm


Bygg 3: Fellesbygg Bokollektiv

BTA. Ca. 571 kvm.

Utg. Undervisningssrom, møterom, arbeidsrom, vask/tørkerom, tekn.rom, div lager og gang.

1.etg.: Kjøkken, grovkjøkken, kjølerom, stue, spisestue, peisestue, wc, bøttekott og lager.

2. etg.: Kontorer, stue m/kjøkken, soverom, bad og gangareal.


Bygg 4: Bokollektiv

BTA. Ca. 218 kvm.

1 stk leilghet.

1. etg.: 3 soverom, bad, kjøkken og stue.

2. etg.: 2 soverom, bad, gang og bodareal.,


Bygg 5: Garasjebygg

BTA. 75 kvm. 3 boder i bakkant.


Bygg 6: Bokollektiv

BTA. Ca. 287 kvm,

2 stk. leiligheter med hhv. 1 og 3 soverom, bad, kjøkken, stue.

2. etg.: 3 soverom, 2 bad, gang og bodaeral.


Bygg 7: Garasje med loft.

BTA. 78 kvm.


Uthus:

BRA 12m2.


Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Oppvarming

Elektrisk og ildsted.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt.

Ledig

Lokalene er ledige, og klar for overtakelse.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 21 140 kvm, Eierform: Eiet tomt.

Tomt og hage

Tomten med totalt 6 bygg  ligger i et flatt terreng med noe forhøyninger i terrenget, tomten er godt opparbeidet med plener, buskvekster, hekker, asfaltert adkomstvei med monterte gatelys, belegningsstein og kant steiner på gangstier mellom byggene, tomten er også opparbeidet med et tun med flaggstang. Eller består tomten av noe naturlig vegetasjon. Tomten har gode parkerings forholdt på tomten og skjer på anviste plasser samt i garasjeanlegget.

Vei, vann og avløp

Offentlig vann og avløp via private stikkledninger.

Reguleringsplan

Reguleringsformål: Bebyggelse og anlegg eller privat tjenesteyting, institusjon. Gjeldende reguleringsplan 504254 Fergeleit Søvik, eldre reguleringsplan . Endelig vedtatt arealplan med ikrafttredelse 24.01.2001, samt gjeldene reguleringsplan 20090007 Søvik omsorgsenter. Detaljeregulering. Endelig vedtatt arealplan ikrafttredelse 21.04.2010. Reguleringsplan kan fås ved henvendelse til Nord-Megler AS.

Prisantydning

5 500 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : John Roger Hansen

Takstdato : 12.08.2019

Kommunale avgifter

Herøyveien 10-16. Fakturert beløp for  2019 kr 9431,-. Gjelder avløp, feiing og vann.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst datert 12.08.2019.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen:


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


-Det er eiendommen som selges.Selger oppfordrer budgivere til a befare eiendommen grundig sammen med fagkyndig før budgivning.


Det forutsettes derfor i salget at budgiver har befart eiendommen og gjennomgått salgsoppgaven med samtlige vedlegg før bud inngis.


Selger er ikke forbruker, og regelen om akseptfrist kl. 1200 første påfølgende virkedag får ikke anvendelse ved dette salget. Selger vil trenge mer tid til å bekrefte en budaksept da mann skal ha godkjennelse fra leder, dvs. Statsbygg trenger budfrist på 1 ekstra dag fra de mottar budet.


Eiendommen overtas i den stand eiendommen var påvisningstidspunktet uten ytterligere utvask.


Bud godtas ikke med mindre det foreligger skriftlig dokumentasjon for finansiering. Bud med finansieringsforbehold vil ikke bli akseptert.


Selger star fritt til a forkaste og akseptere ethvert tilbud uten begrunnelse, og eventuelt trekke salget dersom forhold skulle tilsi det.


I og med at Selger er en del av staten er partene enige om følgende:


Selger har opplyst Kjøper om at Selger ikke har hatt anledning til a kontrollere oppfyllelsen av Selgers opplysningsplikt og plikt til a gi korrekt informasjon i henhold til ovenstående med andre enn de ansatte hos Statsbygg. Ved vurderingen av om det foreligger mangel skal Selgers kunnskap kun anses a omfatte den kunnskap som er tilgjengelig i Statsbygg. Eventuelle uriktige angivelser av eiendommenes arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder alle forhold rundt eiendommens grunnforhold. Kjøper taper retten til a gjøre avtalebrudd gjeldende dersom Kjøper ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget avtalebruddet, gir Selger melding om at avtalebruddet vil bli gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i. Avhendingsloven § 4 19 (2) fravikes også slik at eventuell reklamasjon eller andre former for krav av Kjøper uansett senest kan fremsettes 1 ar etter overtakelse. Det forutsettes derfor i salget at budgiver har befart eiendommen og gjennomgått salgsoppgaven med samtlige vedlegg for bud inngis. Forbehold må uttrykkelig fremkomme av budet.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig..

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest for gnr. 8 bnr. 124 av 05.09.94.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

5 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
137 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 500 000,-))
--------------------------------------------------------
138 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 638 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18208124