Kombinasjonslokaler - kontor / lager / industri - Bodø

Jernbaneveien 34, 8012 Bodø370 m2

10.09.202109:17 Artur Holand
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Bruttoareal
370 m2

Adresse

Jernbaneveien 34 8012 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 4163 i Bodø kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt på Rønvikleira, ca 2 km fra Bodø sentrum. Lokalene ligger i 1. og 2. etasje, adkomst vi trapperom fra parkeringsplass. Øvrige deler av eiendommen inneholder forretning, kontorer, lager og lettere industri.


Hovedblokk utført i prefabrikkerte betongelementer, og østvendt del i stålkonstruksjoner. De ledige lokalene har utsikt mot øst og noe mot vest.  Gode lysforhold i lokalene.

Nærområdet

Området består i hovedsak av småindustri, butikker og kontorer. Et dynamisk område hvor det skjer mye, og det er under stadig utvikling med blandet næringsvirksomhet, økende attraktivitet for området generelt. Jernbane, kaianlegg og øvrig

transportrelatert virksomhet i nær tilknytning.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 370 kvm

1.Etasje: Felles adkomst trapperom

2.Etasje: Felles trapperom/gang. Spiserom, 5 kontorer, toalettrom.


Kontordel utgjør ca 195 kvm. Varmtlager ca 52 kvm. Kaldlager ca 135, kan utvides til 400 kvm.


Lokalene kan med enkle grep tilpasses andre behov, deleveggene er systemvegger.

Standard

Lyse, trivelige lokaler som holder en normalt god standard.

Utstyr

Ventilasjon, alarm.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Egen måler.

Parkering / Garasje

Asfalterte parkeringsplasser på eiendommen.  Adkomst til eiendommen fra kommunal asfaltert vei, adkomst øst fra Jernbaneveien. Tomtearealet er flat, opparbeidet/asfaltert til adkomstarealer og romslig parkeringsarealer.

Ledig

Etter avtale.

Leieperiode

Etter avtale

Partenes oppsigelsesadgang

Etter avtale

Husleie

Kontakt megler for et godt tilbud.

Diverse

Oppdragsgiver er Protan Entrepenør AS, som ønsker å fremleie sin avtale som utgår den 31.07.2024.

Muligheter for at ny leietaker kan overtaleieforholde, direkte med huseier.


Kontakt megler for ytterligere informasjon/visning.

Bredbånd

Ja

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger

--------------------------------------------------------
0,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041384163