1900 kvm opparbeidet tomt til leie.

Rønvikfjæra 16/Dreyfushammarn, 8012 Bodø

22.12.202011:49 Martin Tjærandsen
Type lokale
Næringstomt
Eieform
Selveier
Tomteareal
1 900 m2 eiet tomt

Adresse

Rønvikfjæra 16/Dreyfushammarn 8012 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 4475 i Bodø kommune

Fasiliteter

Opparbeidet, gruslagt tomt. Adkomst fra veiene Rønvikfjæra og Dreyfushammarn.

Beliggenhet

Sentral beliggenhet på Rønvikleira.

Nærområdet

Naboene rundt er Byggern Bodø, Tools Løvold, Ramirent, Salten Laks og Nordnorsk Klippfiskkompani. Sistnevnte har nybygget på samme tomt.

Arealer og fordeling per etasje


Tomteareal: Opp til ca. 1900 kvm, litt avhengig av avstand til klippfisk-bygget.

Standard

Tomten er opparbeidet og gruslagt. Usikkert på hvilken bæreevne massene har. Utleier vil ikke bekoste forsterkning eller annen arbeid med grunnen utover slik den fremstår i dag.

Utstyr

Mulighet for fremføring av strøm.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt.

Ledig

Tomten er ledig, og klar for overtakelse.

Leieperiode

Utleier er åpen for forslag. Lengere perioder prioriteres.

Husleie

På forespørsel.

Tillegg til husleie

Evt. energi.

Depositum/Garanti

Etter avtale.

Diverse

Det vil være et fremleieforhold med Nordnorsk Klippfiskkompani AS, som selv leier nybygget og tomten.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

Omkostninger

--------------------------------------------------------
0,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041384475