w

Næringseiendom (salg av AS) - Vollen - Bodø

Vollveien 2, 8011 Bodø959 m222 500 000,-

26.11.202015:21 Artur Holand
Prisantydning
22 500 000,-
Verditakst
22 500 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1971
Tomteareal
3 156 m2 eiet tomt
Bruttoareal
959 m2

Adresse

Vollveien 2 8011 Bodø

Matrikkel

Gnr. 30 bnr. 251 i Bodø kommune

Beliggenhet

Beskrevne eiendom beliggende på Vollen i Rønvika, ca 2,5 km fra Bodø sentrum. Nærområdet bestående i hovedsak av boligbebyggelse. Adkomst til eiendommen direkte fra kommunalt asfaltert veiareal. Profilering for virksomheten som befinner seg i bygget er meget god og hvor adkomst til de forskjellige arealer er funksjonell.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1971, modernisert i 2018

Bygninger og byggemåte

Se takst, utarbeidet av Ing. Kenn Charles Arntsen.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 959 kvm


1.Etasje: BTA 959. Butikklokale, kontor, lager, kjølerom og tilfluktsrom


Bygningen omhandler forretningsbygg med arealer over 1 plan. Opprinnelig bygget i 1971 og senere tilbygget i 2000 og i 2017 med ferdigstillelse i begynnelsen av 2018. Men det var en brann i bygningen etter åpning, som gjorde at bygningen ble renovert i 2018 etter utbyggingen var ferdigstillet.

Standard

Bygget holder dagens standard, både teknisk og kosmetisk.

Bygningen holder liten slitasjegrad. Bygningen er utbygget i 2017 og renovert i 2018 etter brann.

Utstyr

Ventilasjonsanlegg har varmegjenvinnng, varmeveksler og forvarming.

Type Novema, med kapasitet 7500 m3/h, nytt i 2018.

Ventilasjonsrør er renset innvendig i tilbygg, ellers er de skiftet i 2018.

Brannalarmsystem er montert.

Fjernstyrt overvåkning av kjøledisker/ kjøle-fryserom.

Det er etablert et CO2 anlegg.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming med panelovner og ventilasjonsanlegg.

Parkering / Garasje

Det er romslig med parkeringsplasser rundt bygget. Asfalterte oppstillingsplasser til butikken.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 3 156 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tilnærmet flat tomt, anvendes til forretning og parkering.

Vei, vann og avløp

Vei: Eiendommen har adkomst direkte fra asfaltert kommunalt veiareal.

Vann: Privat stikk tilknyttet offentlig nett

Avløp: Privat stikk tilknyttet offentlig nett

Reguleringsplan

KP4, 2018-2030.

Kan fås ved å kontakte megler.

Prisantydning

22 500 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Markedsverdi : 22 500 000,-

Forsikring

Eiendommen er fullverdiforsikret i TRYG. Polisenummer: 6485120 Premie: 33383

Kommunale avgifter

Eiendomsskatt kr 43 094,-. Vann-/avløp kr 5 800,-

Leieinntekter

1 621 400 pr. år Rett til forlengelse til 2043. Se Addendum i leieavtale.

Diverse

Det er 100% av aksjene eiendomsselskapet Brødr. Iversen AS som selges.

Se vedlagte aksjeberegning.

Det er Siste Meglerstandard kontrakt som benyttes (vedlagt).

Se egen vedleggspakke med takst og øvrige dokumenter for eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Datert 08.02.2018.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

22 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
--------------------------------------------------------
757,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
22 500 757,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

180430251

google map