Til Leie - Kontorlokaler - Parkering - Gode profileringsmuligheter.

Dronningens gate 28, 1 etg. og kjeller., 8006 Bodø215 m2

25.02.202114:51 Frode Andresen
Type lokale
Kontorlokale
Eieform
Selveierseksjon
Bruttoareal
215 m2

Adresse

Dronningens gate 28, 1 etg. og kjeller. 8006 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 4010 snr. 3 i Bodø kommune

Fasiliteter

Lokalene består av arealer fordelt på 2 plan, 1 etasje og kjeller. 1. etasje er i all hovedsak innredet med lett/glass vegger, hvor dagens løsning er etablert med 7 kontor, 2 møterom samt åpent inngangsparti/resepsjon og åpent pauserom. Forøvrig er det kopirom og wc-rom i 1. etasje. Kjeller med kjøkkeninnredning, pauserom og wc-rom. 2 parkeringsplasser medfølger seksjonen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt i Bodø sentrum, vis à vis Glasshuspassasjen. Svært synlig fasade/hovedadkomst mot Dronningens gate. Meget sentral beliggenhet med kort vei til alle sentrumsfunksjoner. Næringsseksjonen beliggende i 1.etg, samt lagerlokale i kjeller.

Dronningensgate er hovedgate for kollektiv transport i Bodø, og gir eiendommen meget god eksponering mot de reisende.

Nærområdet

Bydelsområde bestående av kontor/forretningsbygg og boliger i direkte tiknytning til gate/fortausareal.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: Ca. 215 kvm


Underetasje: Kjeller med kjøkkeninnredning, pauserim og wc-rom. 4 parkeringsplasser, 2 medfølgende seksjonen.

1.Etasje: 7 kontorer, 2 møterom, wc og kopirom.

Standard

Lokalene holder en gjennomgående god standard.

Utstyr

Ventilasjonsanlegg.

Heis.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Bygningen har hovedadkomst fra Dronningens gate med 2 merket biloppstillingsplasser på baksiden av beskrevne eiendom

Ledig

Lokalene er ledige, og klar for overtakelse.

Leieperiode

Etter avtale.

Tillegg til husleie

I tillegg til leien betaler leietaker forholdsmessig andel av fellesutgifter .

Diverse

Lokalene  har vært benyttet som eiendomsmeglerkontor.

Innvendige vegger er i hovedsak lettvegger, noe som gjør at det er lett å endre eller tilpasse planløsninger.

Muligheter for 2 faste parkeringsplasser i bakgård.

Bredbånd

Hver seksjonseier er selv ansvarlig for nettløsninger.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse datert 29.09.87.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

Omkostninger

--------------------------------------------------------
0,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041384010