w

Stor næringseiendom - Bodø - Kommer for salg

Notveien 7-9A, 8073 Bodø1 727 m2

24.11.202012:51 Artur Holand
Type lokale
Industri / produksjon
Eieform
Selveier
Tomteareal
5 248 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 727 m2

Adresse

Notveien 7-9A 8073 Bodø

Matrikkel

Gnr. 37 bnr. 290 i Bodø kommune

Beliggenhet

Lokalene ligger sentralt på Alstad Handelspark ca 4 km fra Bodø sentrum. Nærområdet bestående i hovedsak av næringsarealer og boliger. Adkomst til eiendommen direkte fra kommunalt asfaltert veiareal.

Nærområdet

Notveien går fra Bodøsjøveien ved Alsgård, og består i hovedsak av næringsbygg med ganske spredt virke. Her finner man Industribedrifter, verksteder, dyresykehus, bakeri og butikker på Alsgård.

Type, eierform og byggeår

Industri / produksjon Selveier

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 1 727 kvm


2 frittliggende industribygninger begge over to plan, ett delvis veggåpent lagerbygg, en stålhall/garasje og en rubbhall.


Åpent Lagerbygg.

1. etasje: BTA 300 kvm. Inneholder lager.


Rubbhall.

1. etasje.  BTA 100 kvm.


Adm./produksjonsbygg I.

1. etasje. BTA 522 kvm. Inneholder: Produksjonshall, lager, maskintorg, møterom, pauserom, heisrom, garderobe med sanitærrom.

2. etasje. BTA 117 kvm. Inneholder: Kantine, kjøkken, garderober med sanitærrom, sanitærrom, kontor, heisrom, lager, ventilasjonsrom.

Samlet     BTA 639 kvm


Kaldlager:

1. etasje. BTA 149 kvm. Inneholder lager/garasje.


Adm./produksjonsbygg II.

1. etasje. BTA 422 kvm. Inneholder: Produksjonsrom, pauserom, sanitærrom, arkiv, verksted, maskintorg.

2. etasje. BTA 117 kvm. Inneholder: Kontorer, sanitærrom, spiserom

Samlet    BTA 539 kvm

Standard

Bygningsmessig standard vurderes som normal for verksted/ lagerbygg/ kontor

Utstyr

Det er etablert heis i Adm./lagerbygg II.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

I hovedsak asfalterte arealer med gode parkeringsmuligheter avhengig av typen bruk av eiendommen.

Ledig

Etter avtale

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 5 248 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Arealet er på tilnærmet flat asfaltert grunn. Eiendommen omhandler tomtearealer bestående av 6 tilgrensende matrikkelenheter med et samlet areal på ca 5,2 daa.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har direkte adkomst fra offentlig veiareal.

Tilknyttet offentlig vannverk.

Offentlig kloakk.

Reguleringsplan

Planidentifikasjon KPA2018

Plantype Kommuneplanens arealdel

Planstatus Endelig vedtatt arealplan

Plannavn KPA2018, Bykart

Ikraftredelsesdato 14.6.2018

Oversiktsplanareal Kombinert bebyggelse og anleggsformål

Arealbrukstatus Nåværende

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Trygve Hvassing

Diverse

Eiendommen selges uten leieforhold.

Dagens bruker vil demontere, og fjerne løst og fastmontert produksjonsutstyr tilhørende driften.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

180437290

google map