Næringseiendom - Bodø - Fullt utleid.

Sneveien 15-17, 8072 Bodø2 980 m2

22.09.202109:44 Artur Holand
Verditakst
42 000 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1978
Tomteareal
4 673 m2 eiet tomt
Bruttoareal
2 980 m2
Kommunale avgifter
17 805,-

Adresse

Sneveien 15-17 8072 Bodø

Matrikkel

Gnr. 40 bnr. 141 i Bodø kommune

Beliggenhet

Beliggende på Alstad/ Stille dal i etblert boligområde/industriområde i Bodø. God beliggenhet med hensyn på profilering, adkomst.

Nærområdet

Utbygging av nærområdet startet ca i 1965. Eiendommen ligger 150 m fra avkjøringen fra rv. 80 og til Stille dal, som er lenger inn et boligområde.  Mot byen ligger Alsgård og Jensvoll/Grønnåsen med handel, kontorer, lettindustri/verksted og boligområder

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1978, modernisert i 2013

Eiendommens historie

Opprinnelig bygget til byggevareforretning i 1978 for Byggmester Rognan, modernisert/ ombygget i 2012. Bygningen er tilpasset eksisterende brukere. Eiendom omhandler næringsbygg med arealer fordelt over to etasjer. Bygningen har god beliggenhet i området og romslig med parkering.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 2 980 kvm


1.Etasje: BTA 1 680 kvm. Inneholder: Solstudio, reception, garderobeanlegg, lekeland og teknisk rom, trapp og heis.

2.Etasje: BTA 1 300 kvm. Inneholder: Treningslokaler og fysioterapi, trapperom, teknisk rom, heis.

Utstyr

Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og forvarming av luft.

Heis.

Det er etablert en fettavskiller- denne er ikke i bruk.

Brannalarmanlegg/ sprinkleranlegg er montert og oppgradert i 2012.

Standard

Bygningsmassens tilstand vurderes som normalt godt vedlikeholdt.

Bygningen er betydelig renovert i 2012 for ca. kr. 12.000.000,-.

Bygningsmessig standard vurderes som normalt god for eksisterende drift. Jevning vedlikeholdt, og fremstår kosmestisk og teknisk veldig bra.

Moderniseringer de senere år.:

År: 2013 Lekeland med storkjøkken er oppgradert

År: 2013 Garderobeanlegg er oppgradert

År: 2018 Parkett er skiftet i squash baner.

År: 2013 Ventilasjonsanlegg er skiftet til fysioterapauter

Elektrisk anlegg er betydelig modernisert i 2012. Årlig kontrollert.

Oppvarming

Oppvarming med el. panelovner og ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner.

Flere varmepumper er montert.

Det er en kaldrasvifte ved hovedinngangsdør.

Parkering / Garasje

Utvendig adkomst og romslig parkering på asfalterte arealer. Det er opparbeidet asfaltert parkering for biler rundt eiendommen på tre sider.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 4 673 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tilnærmet flat tomt. Eiendommen er i hovedsak asfaltert.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst fra kommunalt asfaltert veiareal.

Vann: Privat stikk tilknyttet offentlig nett

Avløp: Privat stikk tilknyttet offentlig nett

Reguleringsplan

Reguleringsplan for RV 80- Jensvoll- Hunstadmoen, datert 15.06.1979.

Grunnflate bygning inntil 35 % av netto tomt og inntil 2 etasjer.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Takstdato : 14.04.2021 Markedsverdi : 42 000 000,-

Kommunale avgifter

Kr. 17 805 pr. år I tilegg kommer eiendomsskatt kr 134 611,- (2020)

Leieinntekter

4 046 000 pr. år Nåværende utleiekontrakt utløper 26.12.2026 Oppgitte leieinntekter er inkl. andel felleskostnader. Fellesutgifter utgjør ca kr 500.000,- pr. år. Kan variere.

Diverse

Det er 100 % av aksjene i Sneveien 15-17 AS som selges.


Alle leieavtaler er forlenget til 31.12.26.


Kontakt megler for ytterligere informasjon/ visning.


Det er ikke foretatt noen form for undersøkelser av grunnen med tanke på forurensing.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
--------------------------------------------------------
757,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
757,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

180440141