Olav V gate 112 B - Ledig for leie.

Olav V gate 112 B, 8004 Bodø470 m2

29.06.202114:41 Martin Tjærandsen
Verditakst
7 300 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1983
Tomteareal
1 180 m2 eiet tomt
Bruttoareal
470 m2

Adresse

Olav V gate 112 B, 8004 Bodø. Adkomst fra Olav V gt. og ca. 200 m frem til eiendommen.

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 4206 i Bodø kommune

Fasiliteter

Praktisk anlagt eiendom med flere porter i bygningen som gir allsidig anvendelsesmuligheter. Hovedbygning har kjøreport og avløpsrenne i hallen. Lokalene er ledig og kan leies omgående.

Beliggenhet

Eiendommen ligger mot Olav V gt, som er en av Bodøs mest traffikkerte gater, og gir en fin mulighet for profilering mot gaten. Olav V  gt. 112 A ligger foran, men eiendommen synes fra hovedgaten. Olav V gt. har en sammensatt næringsaktivitet med byggvarehus, bilbutikker, bil- og dekkservice, bensinstasjoner, og div. annen næringsaktivitet.

Nærområdet

Dekkmann, Flymuseet, Kiwi, bensinstasjonen Circle Q og YX, Sulland (BMW), Stadssalg, Byggmakker og XL Bygg Abelsen. Kort avstand til Flymuseet og  kjøpesenteret City Nord og Trekanten. Bilforhandler Sulland bygger nytt bilanlegg på nabotomten for salg av BMW biler.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1983, modernisert i 2013

Bygningen oppført i flere byggetrinn, opprinnelig byggeår for hovedbygget er ca 1983. Bygget er påbygget flere ganger. Modernisert etter 2013.

Bygninger og byggemåte

Betongplate på leire. Bærekonstruksjoner med søyler i stål og tre søyle-/dragersystem. Yttervegger: Delvis i tre, delvis med i fyllingsvegger mellom stålsøyler av trekonstruksjoner. Utvendig med tre kledning. Vinduer i varierende utførelse og standard. I det vesentlige trevinduer av gammel dato med isoler/energiglass. Innervegger av varierende type og utførelse - delvis trevegger, delvis systemvegger og delvis plassbygde trekonstruksjoner. Etasjeskillere av tre, himlinger i tre og nedforete himlinger av varierende typer. Yttertak på registrerte flater i tre, utvendig tekket med stålplater. Sanitæranlegg tilpasset dagens bruk.

Eiendommens historie

Benyttet av Byggesystemer i en periode og Høytrykksteknikk de siste årene.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 470 kvm, Grunnflate: 390 kvm


1.Etasje:                  390 kvm. Verksted, bilhall, kontorer, trapperom, toaletter/dusj, garderober, arkiv, salgslokaler.

2.Etasje/Mesanin: 80 kvm. Kontorer, lager og spiserom


Totalt: 470 kvm.


Det er fire porter inn til bygget, og alle er skiftet etter 2013, den siste i 2020. Deler av kaldlager er ombygget til kontorer og nye vindu i den delen. Mesanin er etablert over del av garasje.

Innhold

Gulv i lager/lavbygg er asfaltert.

Utstyr

Oppvarming elektrisk og varmepumpe. El-kraftanlegg: Hovedinntak med flere fordelingstavler - noe varierende tilstand og alder.

Møblering

Noe innredning i lokalene.

Standard

Nøktern standard. Bygningen fremstår med naturlig slitasjegrad ut fra alder, modernisering kan påregnes utifra alder og tilstand.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Varmepumpe.

Parkering / Garasje

Det er opparbeidet biloppstillingsplasser for ca. 15 biler på eiendommen. Bra snuplass på egen tomt.

Ledig

Lokalene er ledig, og eiendommen kan overtas raskt.

Leieperiode

Fremleie ut gjenværende leieperiode til 31.12. 2023.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 180 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Parkering på asfalterte plasser i tilknytning til adkomst for eiendommen.

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsplan

Tomten kan ihht. Sone 16.1 utnyttes 100% til næringsformål. Gesimshøyde 12 meter. Be om reguleringsplan fra megler.

Prisantydning

Aksjer i eiendomsselskapet er ikke til salgs.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Takstdato : 11.03.2021 Markedsverdi : 7 300 000,-

Leieinntekter

Eiendomsselskapet har leieinntekter fra dagens leietaker og beløper seg til ca. kr. 56.174 + mva. Energi kommer i tillegg.

Husleie

Husleie står i punktet over.

Tillegg til husleie

Energi og evt. felleskostnader.

Depositum/Garanti

Avhengig av leietaker.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Diverse

Lokalene leies as - is, slik som de fremstår i dag.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst .

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale. Kan overtas raskt dersom det er ønskelig.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ja.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

Omkostninger

--------------------------------------------------------
0,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041384206