Kommer for salg

Risaksla 15 - 25, 8372 Gravdal5 339 m2

03.05.202112:57 Artur Holand
Eieform
Selveier
Byggeår
1964
Tomteareal
28 100 m2 eiet tomt
Bruttoareal
5 339 m2

Adresse

Risaksla 15 - 25 8372 Gravdal

Matrikkel

Gnr. 16 bnr. 49 i Vestvågøy kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt i tettstedet Gravdal i Vestvågøy. Gravdal har ca. 1650 innbyggere. Tettstedet har barnehage og barneskole, Nordlandssykehuset Lofoten, dagligvarebutikk og idrettsanlegg. Ca. 5 km til kommunesenteret Leknes med utvidet skole- forretnings- og fritidstilbud, samt småflyplass. Ca. 12 km til Stamsund - med hurtigruteanløp.

Type, eierform og byggeår

Annet Selveier, oppført i 1964

Bygninger og byggemåte

Se takst.

Eiendommens historie

Eiendommen har vært benyttet

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 5 339 kvm


BYGG A: BTA 2.650 kvm. Inneholder:

Kjeller: Trapp, ganger og korridorer, garderober, teknisk rom, WC og sanitærrom, verksteder, lager, laboratorier og produksjonslokaler, kjøl og fryserom.

1.Etasje: Inngangsparti, foaje, garderober, WC, kantine, kontor, kjøkken, kjølerom, fryserom, lager, bakeri og restaurant.

2.Etasje: Trapp/ korridorer, kontorer, personalrom, møterom og sanitærrom.

3.Etasje: Trapp/ korridorer, kontorer, personalrom, møterom og sanitærrom.


Bygg B: BTA 1.640 kvm. Inneholder:

Kjeller: Trapp, hall, korridorer, klasserom, grupperom, tekniskerom (tilhørende Lofotkraft), kontorer, lager og sanitærrom.

1.Etasje: Trapp, hall, klasserom, laboratorier, møterom, kontorer, sanitærrom.

2.Etasje: Trapp, hall, korridor, klasserom og grupperom.


BYGG C: BTA 280 kvm. Inneholder:

1. Etasje: Gang, kontor, garderobe, sanitærrom, lager, verksted, sveiserom, klasserom og teknisk rom.


BYGG D: BTA 265 kvm. Inneholder:

Kjeller: Teknisk rom, lager, trapp, korridor og boder.

1. Etasje: Vindfang, toalett, grupperom, kjøkken, ganger og kontorer.


BYGG E: BTA 252 kvm. Inneholder 4 leiligheter:

1. Etasje: Leilighet 1: Vindfang, gang, bod, WC, bad, vaskerom, bod og 2 soverom. Leilighet 2: Vindfang, gang, bod, WC, bad, vaskerom, bod og 2 soverom.

2. Etasje: Leilighet 1: Trapp, gang, kjøkken, stue og soverom. Leilighet 2: Trapp, gang, kjøkken, stue og soverom.


BYGG F: BTA 252 kvm. Inneholder 4 leiligheter:

1. Etasje: Leilighet 1: Vindfang, gang, bod, WC, bad, vaskerom, bod og 2 soverom. Leilighet 2: Vindfang, gang, bod, WC, bad, vaskerom, bod og 2 soverom.

2. Etasje: Leilighet 1: Trapp, gang, kjøkken, stue og soverom. Leilighet 2: Trapp, gang, kjøkken, stue og soverom.

Utstyr

Heis i bygg A.

Standard

Eldre bygg med byggeår fra 1964, men med normalt godt vedlikehold. Enkelte bygge er på og ombygget tidlig på 90-tallet.

De 2 boligbyggende er fra ca 1968, og har betydelig etterslep mtp. vedlikehold.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Godt med parkeringsplasser på eiendommen.

Ledig

Etter avtale.

Leieperiode

Etter avtale.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 28 100 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Stor og opparbeidet eiendom. Skoleplass og adkostveier asfaltert. Rundt byggene er det opparbeidet med plen og beplantning.

Vei, vann og avløp

Adkomstvei: Offentlig

Vann: Offentlig

Avløp: Offentlig

Diverse

Eiendommen selges slik den står, og vil ikke bli ytterligere ryddet/vasket.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18601649