Til Salgs - Tidl. Fiskerifagskole - Leiligheter

Risaksla 15 - 25, 8372 Gravdal5 339 m215 000 000,-

05.07.202109:43 Artur Holand
Prisantydning
15 000 000,-
Verditakst
15 000 000,-
Eieform
Selveier
Byggeår
1964
Tomteareal
28 100 m2 eiet tomt
Bruttoareal
5 339 m2

Adresse

Risaksla 15 - 25 8372 Gravdal

Matrikkel

Gnr. 16 bnr. 49, 357, 358 i Vestvågøy kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt i tettstedet Gravdal i Vestvågøy. Gravdal har ca. 1650 innbyggere. Tettstedet har barnehage og barneskole, Nordlandssykehuset Lofoten, dagligvarebutikk og idrettsanlegg. Ca. 5 km til kommunesenteret Leknes med utvidet skole- forretnings- og fritidstilbud, samt småflyplass. Ca. 12 km til Stamsund - med hurtigruteanløp.

Type, eierform og byggeår

Annet Selveier, oppført i 1964

Bygninger og byggemåte

Se takst.

Eiendommens historie

Eiendommen har vært benyttet til skolevirksomhet. Den ble etablert i 1964 under navnet Statens fiskerifagskole. Navnet ble senere endret til Nordland fiskerifagskole og Vest-Lofoten videregående skole studiested Gravdal.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 5 339 kvm


BYGG A: BTA 2.650 kvm. Byggeår 1964. Inneholder:

Kjeller: Trapp, ganger og korridorer, garderober, teknisk rom, WC og sanitærrom, verksteder, lager, laboratorier og produksjonslokaler, kjøl og fryserom.

1.Etasje: Inngangsparti, foaje, garderober, WC, kantine, kontor, kjøkken, kjølerom, fryserom, lager, bakeri og restaurant.

2.Etasje: Trapp/ korridorer, kontorer, personalrom, møterom og sanitærrom.

3.Etasje: Trapp/ korridorer, kontorer, personalrom, møterom og sanitærrom.


Bygg B: BTA 1.640 kvm. Byggeår 1964, tilbygg 1990. Inneholder:

Kjeller: Trapp, hall, korridorer, klasserom, grupperom, tekniskerom (tilhørende Lofotkraft), kontorer, lager og sanitærrom.

1.Etasje: Trapp, hall, klasserom, laboratorier, møterom, kontorer, sanitærrom.

2.Etasje: Trapp, hall, korridor, klasserom og grupperom.


BYGG C: BTA 280 kvm. Byggeår 1964. Inneholder:

1. Etasje: Gang, kontor, garderobe, sanitærrom, lager, verksted, sveiserom, klasserom og teknisk rom. 4 meter takhøyde i verksted.


BYGG D: BTA 265 kvm. Byggeår 1964. Inneholder:

Kjeller: Teknisk rom, lager, trapp, korridor og boder.

1. Etasje: Vindfang, toalett, grupperom, kjøkken, ganger og kontorer.


BYGG E: BTA 252 kvm. Inneholder 2 vertikaldeløte leiligheter:

1. Etasje: Leilighet 1: Vindfang, gang, bod, WC, bad, vaskerom, bod og 2 soverom. Leilighet 2: Vindfang, gang, bod, WC, bad, vaskerom, bod og 2 soverom.

2. Etasje: Leilighet 1: Trapp, gang, kjøkken, stue og soverom. Leilighet 2: Trapp, gang, kjøkken, stue og soverom.


BYGG F: BTA 252 kvm. Inneholder 2 vertikaldelte leiligheter:

1. Etasje: Leilighet 1: Vindfang, gang, bod, WC, bad, vaskerom, bod og 2 soverom. Leilighet 2: Vindfang, gang, bod, WC, bad, vaskerom, bod og 2 soverom.

2. Etasje: Leilighet 1: Trapp, gang, kjøkken, stue og soverom. Leilighet 2: Trapp, gang, kjøkken, stue og soverom.

Utstyr

Heis i bygg A.

Ventilasjon.

Storkjøkken med en del utstyr.

Standard

Eldre bygg med byggeår fra 1964, men med normalt godt vedlikehold. Enkelte bygge er på og ombygget tidlig på 90-tallet.

De 2 boligbyggende er fra ca 1968, og har betydelig etterslep mtp. vedlikehold.

Se vedlagte takst datert04.06.21, utarbeidet av Ing. Kenn Charles Arntzen.

Oppvarming

Elektrisk, samt det er vannbåren varme med oljefyr og el.kjele på 225 kW fra 1985. Det er 3 stk 400 liter VVB.

Det er en stål oljetank på ca. 10.000 liter som er nedgravd utvendig, opplyst at det meste av oljen er brukt opp.

Det ble opplyst at varmeanlegg med rør føringer er i noe varierende stand og utskiftinger kan påregnes. Noen radiatorer er skiftet.

Fra Bygg A går det rør i kulvert frem til Bygg B, dette er tilknyttet samme varmeanlegget.

Parkering / Garasje

Godt med parkeringsplasser på eiendommen. Det er opparbeidet asfaltert romslig parkering for ca 60 biler på oppmerkede plasser og flere ved boligene.

Ledig

Etter avtale.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 28 100 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Stor og opparbeidet eiendom. Skoleplass og adkostveier asfaltert. Rundt byggene er det opparbeidet med plen og beplantning, asfaltert parkeringsområde.

Vei, vann og avløp

Adkomstvei: Eiendommen har adkomst fra kommunalt asfaltert veiareal.

Vann: Privat stikk tilknyttet offentlig nett.

Avløp: Privat stikk tilknyttet offentlig nett.

Reguleringsplan

Eiendommen er i kommuneplanens arealdel lagt ut til offentlig privat tjenesteyting, felt OPT10. En stripe av eiendommen i sør inngår i reguleringsplanen Klokkarjorda endring 2004, hvor stripen er avsatt til bolig. Kommuneplanens bestemmelser gjelder foran ved motstrid. Det er igangsatt arbeid med "byplan for regionssenter Leknes" som omfatter hele Leknes, Fygle og Gravdal.


Ved endret bruk, må kjøper selv søke bruksendring.

Prisantydning

15 000 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Takstdato : 04.06.2021 Markedsverdi : 15 000 000,-

Kommunale avgifter

Eiendommen er ikke i bruk. Det er pr idag ikke registrert kommunale avgifter på eiendommen.

Diverse

Eiendommen selges slik den er ved visning, og vil ikke bli ytterligere ryddet/vasket.


Egenerklæring om konsesjonsfrihet for eiendommen er kjøpers risiko.


Det har vært mekanisk verksted ifb. med undervisning på tomten, så det kan forventes noe forurensning i grunn.

Det er registrert sølvkre/skjeggkre i bygningene.

Komplett nøkkelsystem følger ikke med handelen. Ny eier må påregne at nøkkelsystem på byttes ut.

Byggene har ikke vært i bruk siden 2019.

Det er nedgravd oljetank på eiendommen. Det er også plassert en oljetank inne i verkstedbygget.


Røranlegget er i dårlig forfatning, gjelder både varme og vann.


Se vedlagte takst for utterligere informasjon.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Ved eventuell mangelsvurdering fravikes Avhendingsloven § 3-9, slik slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel: - dersom selger ikke oppfyllersin opplysningsplikt, jf. Avhendingsloven § 3-7, eller dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. Avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tillegges etter dette kjøper.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

15 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
375 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 15 000 000,-))
--------------------------------------------------------
376 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
15 376 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18601649