Næringsbygg med kontorer og to leiligheter på loft - God eksponering mot Sjøgata - Fullt utleid.

Sjøgata 50, 8002 Bodø645 m211 400 000,-

05.10.202114:49 Frode Andresen
Prisantydning
11 400 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1988
Tomteareal
402 m2 eiet tomt
Bruttoareal
645 m2
Kommunale avgifter
4 429,-

Adresse

Sjøgata 50

8002 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 1174 i Bodø kommune

Fasiliteter

Sentralt beliggende næringseiendom i Bodø. Fasade mot Sjøgaten som gir gode profileringsmuligheter. Tidsriktig kontorlandskap i 1 og 2 etasje, delvis åpent og systemvegger med glassfelt. På loft er det 2 utleide leiligheter. God parkeringsdekning.

Beliggenhet

Bygningen ligger øst for Bodø sentrum. God adkomst med kort avstand til kollektivtrafikk. Eiendommen  ligger svært sentralt til ved Jernbanestasjonen i Bodø. Det er kort gange til sentrumskjernen, pendlertog og buss. Nærområdet består for det meste av spredt boligbebyggelse, og næringsvirksomhet. Adkomst til eiendommen direkte fra kommunalt asfaltert vei. Utsikt mot Burøya og havneområdet.

Nærområdet

Nærområdet består i hovedsak av forretningsbygninger og boliger/ leilighetsbygg.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Aksje

Bygninger og byggemåte

Opprinnelig kontor/forretningsbygning som er betydelig modernisert i 2017.

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 618 kvm, Bruttoareal: 645 kvm

1.Etasje: Inngangsparti, trapperom/heis, kontorer, wc-rom, møterom og spiserom.

2.Etasje:Trapperom/heis, kontorer, wc-rom, møterom og spiserom.

3.Etasje:Trapperom/heis, gang, teknisk rom, møterom og 2 leiligheter.

Innhold

Det er en heis for 2 personer/ 250 kg som går fra 1 etasje til loftetasje. Heis er ikke i bruk.

Standard

Innervegger med i hovedsak plassbygde vegger på loft. Kontorlandskap med delvis åpen og delvis tidsriktige systemvegger med glassfelt

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

7 parkeringsplasser i bakgården. Parkering langs gate eller offentlig parkering

Ledig

Lokalene er utleid.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 402 kvm, Eierform: Eiet tomt. Asfaltert foran og på baksiden av bygningen.

Vei, vann og avløp

Offentlig

Reguleringsplan

KP 4, Kommuneplanens arealdel 2018-2030. Fås hos Nord-Megler AS.

Prisantydning

Det er Eiendomsselskapet Sjøgata 50 AS, org. nr. 925 033 197, som selges. 100 % av aksjene i selskapet. Bud avgis på Eiendomsverdien som vil bli justert med tall fra selskapets balanse på overtagelsestidspunktet. Da det er aksjer som kjøpes vil det ikke tilkomme dokumentavgift. Kjøper overtar også de skattemessige saldoverdiene i selskapet, og evt. kompensasjon for mindre avskrivninger

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen

Takstdato : 31.05.2021

Forsikring

Fremtind

Kommunale avgifter

Kr. 4 429 pr. kvartal 2021. Gjelder abon. vann/forbruk, eiendomsskatt, abon. avløp/forbruk.

Leieinntekter

Jobbnorge AS: 1 og 2 etasje Ca. 533 kvm BTA. Brutto leieinntekter kr 672.000,- pr. år. Utløper 12/2025.

Leilghet 1 loft : kr 114 000,- pr. år.

Leilghet 2 loft: Kr 156 000,- pr år.

7 stk parkering JobbNorge.

Kopi av leieavtaler kan fås ved henvendelse til Nord-Megler.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Bredbånd

Ja

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst vedlagt.

Andre opplysninger

Nabobygg har hjørne mot sørøst som ligger inne på denne tomten.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Eiendommen overtas etter nærmere avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.


Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Diligence" (Heretter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.


Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Leieinntekter

Jobbnorge AS:  1 og 2 etasje Ca.  533 kvm BTA. Leieinntekter kr 672.000,- pr. år. Utløper 12/2025.

Leilghet 1 loft : kr 114 000,- pr. år. 

Leilghet 2 loft: Kr 156 000,- pr år.

7 stk parkering JobbNorge.


Kopi av leieavtaler kan fås ved henvendelse til Nord-Megler.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

11 400 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
310 000,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
311 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
11 711 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041381174