Butikk- og kontorlokaler - Fauske - Utviklingspotensiale godkjent for 22 etasjer (leiligheter).

Sjøgata 78, 8200 Fauske1 305 m214 000 000,-

24.02.202216:06 Artur Holand
Prisantydning
14 000 000,-
Verditakst
14 000 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveierseksjon
Byggeår
1987
Tomteareal
1 628 m2 fellestomt
Bruttoareal
1 305 m2

Adresse

Sjøgata 78 8200 Fauske

Matrikkel

Gnr. 103 bnr. 701 i Fauske kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt i Fauske sentrum. Her finner man en god blanding av butikker, kontor- /forretningsgårder og boliger. Nabo til AMFI, byens kjøpesenter. Stor trafikk i området.  Lett adkomst, god parkeringsdekning. Svært gode profileringsmuligheter.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Eierseksjon, oppført i 1987

Bygninger og byggemåte

Deler av bygningsmassen er opprinnelig fra 1987, og utbygd i 2012.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 1 305 kvm


1.Etasje: BTA 980 kvm. Inneholder: Butikk, og lagerlokale. Det er ca 4 meters høyde i 1.etasje. Stor port i vareinntak.

2.Etasje: BTA 100 kvm. Inneholder: Kontorer, spiserom, wc og teknisk rom.

3.Etasje: BTA 225 kvm. Inneholder: Kontorer, møterom og toalettrom.

Utstyr

Det er et ventilasjonsanlegg type Systemair fra 2011, som dekker 2 og 3 etasje. Kan også koble på 1. etasje.

Det er forvarming og varmegjenvinning på dette anlegget.

Anlegget er ikke tilkoblet butikk, men det er rør opplegg i himling i butikklokaler, disse har tidligere vært tilkoblet anlegget.

Heis opp til 3. etasje.

Standard

Bygningsmessig standard og tilstand vurderes som normal.

Lagt ny papp på taket ca. i år 2010.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Elektrisk med panelovner i 2. etasje og 3. etasje. Varmepumpe i 3 etasje.

Kaldrasvifter type Pyrox for inngang butikk.

Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, dette er ikke tilkoblet til 1 etasje.

Parkering / Garasje

Det er parkeringsplasser på nord- og østsiden av eiendommen. Ellers avgiftsbelagte plasser. Det er 20 merkedet P-plasser.

Ledig

Etter avtale.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 628 kvm, Eierform: Fellestomt

Tomt og hage

Flat tomt, asfalterte biloppstillingsplasser

Vei, vann og avløp

Adkomst: Eiendommen har adkomst fra kommunalt asfaltert veiareal.

Vann: Tilknyttet offentlig vannverk.

Avløp: Tilknyttet offentlig avløp.

Reguleringsplan

Kontor, bolig og forretningsbygg.

Byggehøyde 22 etasjer., 75 meter.

Utnyttelsesgrad 100 %.

Prisantydning

14 000 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Markedsverdi : 14 000 000,-

Diverse

Det er 100 % av akjsene i eierseslkpaet som selges.


Det er 6 selveierleilgheter i bygget.

Utviklingspotensiale for 22 etasjer (75 meter bygghøyde) med ca 80 leiligheter.

Mulig tilgang fra syd, 3 av parkeringsplassene som Havnegården eier er i syd.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

14 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
350 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 14 000 000,-))
--------------------------------------------------------
351 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
14 351 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

1841103701