Follaveien 39 . Oppdatert: 2 etg. renovert etter vannskade.

Follaveien 39, 8200 Fauske819 m27 899 000,-

30.05.202213:30 Martin Tjærandsen
Prisantydning
7 899 000,-
Verditakst
8 900 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1984
Tomteareal
2 151 m2 eiet tomt
Bruttoareal
819 m2

Adresse

Follaveien 39, 8200 Fauske

Matrikkel

Gnr. 103 bnr. 158, 207, 586, 911 og 1500 i Fauske kommune

Fasiliteter

Forretningsgård med næringsutleie i 1. etg. og kjeller. Leilighet og hybel i 2. og 3. etg. Nyrenovert 2. etg. i 2022, se detaljer under.

Beliggenhet

Fauske sentrum, like ved E 6 ut av sentrum nordover. Ligger i krysset E 6 og Kirkeveien.

Nærområdet

Div. butikker i området. Ligger i mellom sentrum og Søbbesva / Krokstadmyra Handelspark med kjøpesenter, Rema 1000, Byggmakker, med flere. Div. lastebil og logistikk-selskaper i området. Søbbesva er et mer industriretter område med div. proffbutikker og nye bakeriet til Coop Nordland/Goman.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1960, tilbygg i 1984, modernisert i 1997 og 2017

Bygninger og byggemåte

Se takst.

Eiendommens historie

Tidligere dagligvarebutikk og tannklinikk.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: ca. 819 kvm, Grunnflate: 435 kvm


U. Etasje: ca. 235 kvm. Div. lager, vaskerom, ventilasjonsrom, løfterampe.

1. Etasje: ca. 435 kvm. Butkk, kontorer, møte- og spiserom, toaletter, lager.

2.Etasje: ca. 115 kvm. Leilighet med sture, kjøkken, bad/toalett, ca. 110 kvm. Takterasse. Trapperom.

3.Etasje: ca. 34 kvm. Hybelleilighet.


Det er etter vannskade foretatt utbedringer  på ca. kr.  450.000. Ny ytterdør, alle dører innvendig i 2 etg.,5 dører. Trappegang fra 1 til 3 etg sparklet å males, leilighet og hybelleilighet sparklet og males. Tak i 2. og 1 etg revet  og tatt ut isolasjon å satt opp nytt tak. Nye gulv i 2  etg. Ny kjøkkeninnredning i 2 etg. Store deler av el. Installasjon i 2 etg skiftet ut. Nytt toalett i 2 etg. Renovering av bad 2 etg. Montering av LED-lys i butikken 1 etg.

Utstyr

Ventilasjon til butikkarealet. Varmepumper.

Standard

Grei standard ut i fra alder og slitasje i butikklokalene og kjeller. Boligdelen er forholdsvis nylig oppusset og har god standard.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Ventilasjon med varmegjenvinner.

Parkering / Garasje

Meget god parkering på egen eiendom. Oppmålte plasser. Adkomst fra Kirkeveien.

Ledig

Alt utleid.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 2 151 kvm, Eierform: Eiet tomt

I tomten er det en teig på ca. 791 som skal tilføyes eiendommen.

Tomt og hage

Opparbeidet og asfaltert tomt. Avgjerdet ut i mot E 6 med autovern.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet off. vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Kan fås hos megler.

Prisantydning

7 899 000,-

Det er eiendomsselskapet Chris Garstad AS, org. nr. 876 539 802, som selges. 100 % av aksjene i selskapet. Bud avgis på Eiendomsverdien som vil bli justert med tall fra selskapets balanse på overtagelsestidspunktet. Da det er aksjer som kjøpes vil det ikke tilkomme dokumentavgift. Kjøper overtar også de skattemessige saldoverdiene i selskapet, og evt. kompensasjon for mindre avskrivninger er satt til 8 % av differansen mellom Eiendomsverdi og skattemessig saldoverdi kompensert for markedsverdi tomt. Tomteverdi settes til antatt markedsverdi. Se utkast til aksjekjøpspris.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen

Takstdato : 30.08.2021

Markedsverdi : 8 900 000,-

Takst fås hos megler.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Leieinntekter

1. etg. og kjeller er leid ut til Galvano Kompetanse AS som bruker det til bruktbutikk. Leieavtalen løper til juli 2023 og leietaker har opsjon på ytterligere 3 år. Leieinntekt 2021 på ca. kr. 557.664 eks. mva. Det inkluderer opp til kr. 40.000 i strøm. Boligene er leid ut til Fauske Eiendom KF, hvor leiligheten løper leieavtalen frem til 31. januar 2022, og leietaker har opsjon på ytterligere 2 år. Hybel-leiligheten er utleid til 30. april 2022 med opsjon på ytterligere 2 år. Leiligheter har kr. 273.000 pr. år i leieinntekt. Totale leieinntekter 2021 ca. kr. 830.000,- pr. år eks. mva.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

7 899 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
197 470,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 899 000,-))
--------------------------------------------------------
198 812,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
8 097 812,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

1841103158