Kommer for salg - Kombinasjonseiendom.

Olav V gate 112 A, 8005 Bodø584 m2

06.09.202110:43 Artur Holand
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Tomteareal
835 m2 eiet tomt
Bruttoareal
584 m2

Adresse

Olav V gate 112 A 8005 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 3848 i Bodø kommune

Beliggenhet

Eiendommen er en kombinert kontor/ verksted/ lagerbygning. Beskrevne eiendom er beliggende ved Olav V gate i et område som er under utvikling og har god beliggenhet med hensyn på profilering, adkomst og nærhet til industri/lager/ forretninger. Direkte adkomst fra kommunalt areal.

Nærområdet

Nærhet til Flymuseet, og Stormyra handelssenter hvor City Nord kjøpesenter og Bodø Storsenter ligger. Omkring ligger bilbutikker, Kiwi dagligvare (nærmeste nabo), snekkerbedrifter, Haaland, Cramo og rørleggerbedrift. Bodø Spektrum og Nordlandshallen, innendørs fotballbane ligger også her. Kort vei til flyplassen.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 584 kvm

Eiendom omhandler næringsbygg med arealer fordelt med 2 etasjer over kjeller/bomberom.


Kjeller: BTA 211 kvm. Bomberom, 2 wc-rom, vaskerom, garderobe, trapperom og lager.

1.Etasje: BTA 176 kvm. 4 Lager/produksjons-rom, trapperom.

2.Etasje: BTA 197 kvm. 5 kontorer, møte/spiserom, kjøkken, gang/opphold, data-rom, vaskerom og wc.

Utstyr

Godt utbygget el.anlegg. 3-faset.

Alarm.

Vwentilasjonsanlegg med varmegjenvinning.

Standard

Lokalene holder god standard. Lokalen er jevnlig vedlikeholdt.  Påkostninger senere tid er nytt kjøkken med hvitevarer, nytt toalett og vaskerom.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. 2 varmepumper.

Ny ventilasjon i 2019, med varmegjennvinning.

Godt utbygget el.anlegg. 3-faset.

Alarm

Parkering / Garasje

Parkering egen tomt. Utvendig ca 11 parkeringsplasser

Ledig

Etter  avtale.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 835 kvm, Eierform: Eiet tomt

Vei, vann og avløp

Adkomst:Eiendommen har adkomst via felles vei fra kommunalt asfaltert veiareal.

Vann: Offentlig

Avløp: Offentlig

Reguleringsplan

Transport og lager.

Kontakt megler for reguleringsplan.

Depositum/Garanti

Etter avtale.

Diverse

Både salg og utleie kan være aktuelt.


Kontakt megler for ytterligere informasjon/ visning.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041383848