Til leie - Lager/verkstedsbygning - Kjøreporter - Plasthall - Stor eiendomstomt.

Bergverkveien 5, 8200 Fauske1 670 m213 500 000,-

24.03.202214:54 Frode Andresen
Prisantydning
13 500 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
2006
Tomteareal
6 210 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 670 m2
Kommunale avgifter
24 698,-

Adresse

Bergverkveien 5

8200 Fauske

Matrikkel

Gnr. 103 bnr. 1331, 1655 og 1593 i Fauske kommune

Fasiliteter

Eiendommen er beskrevet som en næringseiendom på ca. 3995 kvm flat eiendomstomt, med  2 frittliggende lager/verksteds bygg på tilsammen ca. 1670 kvm BRA med bygningsmasse. Bygningene fremstår som funksjonell, betraktes som attraktiv, og har god beliggenhet relatert til nærområdet.   Tomtens anvendelse bygge- og anleggsvirksomhet. Beliggende i grense med gate og naboeiendommer. Frittliggende tilhørende plasthall,  med leddporter for direkte adkomst.  Romslig parkeringområder som tilhører eiendommen. Innkjøring til eiendommene fra asfaltert kommunal vei. Tilhørende opparbeidet eiendomsteiger på ca. 2215 kvm.

Beliggenhet

Beskrevne eiendom er beliggende på Søbbesva nord for Fauske sentrum. Nærområdet bestående hovedsak av forretningsbygg, lager og verksted. Lett/direkte adkomst til eiendommen, med normale profileringsmuligheter. Adkomst til eiendommen direkte fra kommunal asfaltert vei areal. I nærheten finner du Byggern Trelast, Riis Bilglass Fauske og Nordvik Bilskade Fauske.

Arealer og fordeling per etasje

BTA: Ca. 1670 kvm

1.Etasje: Lager/verksted ca. 595 kvm BTA.

2.Etasje: Kontor/uinnredet ca. 595 kvm BTA.

Lagerhall/rubbhall: Ca. 480 kvm BTA.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming (varmepumper).

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt. Parkering på asfalterte plasser ved bygget og på baksiden på grusede plasser. Det er romslige parkeringsområder som tilhører denne eiendommen.

Ledig

Lokalene er ledige, og klar for overtakelse.

Leieperiode

Utleier er åpen for forslag.

Partenes oppsigelsesadgang

Avhenger av leieperiode.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Datert ferdigattest 27.04.2012.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

13 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

--------------------------------------------------------
13 500 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18411031331