Til salgs/utleie - Lager/verkstedsbygning - Kjøreporter - Plasthall - Stor eiendomstomt.

Bergverkveien 5, 8200 Fauske1 670 m213 500 000,-

20.09.202108:14 Frode Andresen
Prisantydning
13 500 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
2006
Tomteareal
6 210 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 670 m2
Kommunale avgifter
24 698,-

Adresse

Bergverkveien 5

8200 Fauske

Matrikkel

Gnr. 103 bnr. 1331, 1655 og 1593 i Fauske kommune

Fasiliteter

Eiendommen er beskrevet som en næringseiendom på ca. 3995 kvm flat eiendomstomt, med  2 frittliggende lager/verksteds bygg på tilsammen ca. 1670 kvm BRA med bygningsmasse. Bygningene fremstår som funksjonell, betraktes som attraktiv, og har god beliggenhet relatert til nærområdet.   Tomtens anvendelse bygge- og anleggsvirksomhet. Beliggende i grense med gate og naboeiendommer. Frittliggende tilhørende plasthall,  med leddporter for direkte adkomst.  Romslig parkeringområder som tilhører eiendommen. Innkjøring til eiendommene fra asfaltert kommunal vei. Tilhørende opparbeidet eiendomsteiger på ca. 2215 kvm.

Beliggenhet

Beskrevne eiendom er beliggende på Søbbesva nord for Fauske sentrum. Nærområdet bestående hovedsak av forretningsbygg, lager og verksted. Lett/direkte adkomst til eiendommen, med normale profileringsmuligheter. Adkomst til eiendommen direkte fra kommunal asfaltert vei areal. I nærheten finner du Byggern Trelast, Riis Bilglass Fauske og Nordvik Bilskade Fauske.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier byggeår 2006. Rubbhall oppført 2019.

Bygninger og byggemåte

Stålkonstruksjoner som har vegger med isolerte sandwichelementer. Det er motorstyrte porter med 2 leddporter i størrelse 5 x 5 meter og 3 porter i størrelse 3 x 3 meter.Frittliggende OB Wiik hall som er montert på støpt plate på mark. Det er to leddporter på 5 x 5 meter. 3- faset strøm er etablert. God takhøyde.

Arealer og fordeling per etasje

BTA: Ca. 1670 kvm

1.Etasje: Lager/verksted ca. 595 kvm BTA.

2.Etasje: Kontor/uinnredet ca. 595 kvm BTA.

Lagerhall/rubbhall: Ca. 480 kvm BTA.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming (varmepumper).

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt. Parkering på asfalterte plasser ved bygget og på baksiden på grusede plasser. Det er romslige parkeringsområder som tilhører denne eiendommen.

Ledig

Lokalene er ledige, og klar for overtakelse.

Leieperiode

Utleier er åpen for forslag.

Partenes oppsigelsesadgang

Avhenger av leieperiode.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

3 teiger på tilsammen Ca. 6 210 kvm, Eierform: Eiet tomt.

Tomt og hage

Eiendommen er beskrevet som en næringseiendom på ca.6210 kvm flat eiendomstomt, med 2 frittliggende lager/verksteds bygg på tilsammen ca. 1589 kvm BRA med bygningsmasse. Bygningene fremstår som funksjonell og betraktes som attraktiv og har god beliggenhet relatert til nærområdet.

Tomtens anvendelse bygge- og anleggsvirksomhet.

Vei, vann og avløp

Offentlig

Prisantydning

13 500 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Takstdato : 06.09.2021

Kommunale avgifter

Kr. 24 698 pr. år Årlig eiendomskatt, vann og avløp. gnr 103 bnr.1331. Kommunale avgifter og gebyrer vil bli fakturert fra 01.01.22.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra matrikkelen.

Andre opplysninger

Det er eiendommen som selges

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


- Det er eiendommen som skal selges


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence:


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence" (Herreter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 14 dager fra budaksept og er kun begrenset til vedlagsmaterialet i dette prospektet, dersom budgiver mener bilagslisten og informasjonen i prospektet ikke er dekkende for sin DD, må budet spesifikt opplyse om hvilken grad og materiale kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.

Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser  som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig


Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter nærmere avtale

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Datert ferdigattest 27.04.2012.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

13 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
337 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 13 500 000,-))
--------------------------------------------------------
338 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
13 838 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18411031331