Tidl. Bo- og servicesenter - Leiligheter - Hybelleiligheter - Kommer for salg

Øvergården 2 - Nordfold, 8286 Nordfold837 m2

16.09.202114:01 Artur Holand
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1955
Tomteareal
1 800 m2 eiet tomt
Bruttoareal
837 m2

Adresse

Øvergården 2 - Nordfold 8286 Nordfold

Matrikkel

Gnr. 105 bnr. 59 i Steigen kommune

Beliggenhet

Eiendommen liogger sentralt i Nordfold, og grenser mot skolen. Gåavstand til nærbutikk.. Avstand til Leinesfjord sentrum ca 10 km. Område bestående av eneboliger på romslige tomter, skoler og butikk til lokalsamfunnet. Lett/direkte adkomst til eiendommen - trafikkmessig beliggenhet med gode profileringsmuligheter. Adkomst fra kommunal ve.

Nærområdet

I nærområdet finner man eneboliger på romslige tomter, skole, Nordfold Kirke, småbårhavn og butikk.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1955

Tilbygg: År: 1980 Front/ inngangsparti

Tilbygg: År: 1991 Nordside

Modernisering: År: 2001 Bad er modernisert på sørside og ombygget til nåværende form.

Modernisering: År: 2019 Brannvarslingsanlegg er oppgradert

Modernisering: År: 2019 El. kontroll er avholdt

Modernisering: År: 2021 Vindski vil bli skiftet

Modernisering: År: 2016 Luft/ vann varmepumpe er montert

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 837 kvm


Kjeller: BTA 195 kvm. Inneholder: Vaskerom, garderober, teknisk rom, boder etc.

1.Etasje: BTA 532 kvm. Inneholder: 6 hybler med bad, 2 leiligheter, fellesstuer, felleskjøkken og fellesarealer, kontor.

2.Etasje: BTA 10 kvm. Inneholder: 2 leiligheter med bad og soverom, gang og trapperom

Loft: Åpent.


Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Utstyr

Ventilasjon.

Signal/alarmanlegg.

Sprinkler.

Standard

Eiendommen holder normal standard. Godt vedlikeholdt.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Luft/ vann varmepumpe fra 2016 som varmer opp vann som går i radiatorer til bygnignen, det er også enkelte convektorovner i korridorer som er oppvarmet med vann.

Parkering / Garasje

Romslige parkeringsarealer som er asfalterte, men de tilhører ikke denne eiendommen.

Det må derfor avklares med kommunen hvordan parkering skal løses.

Ledig

Etter avtale

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 800 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Lett hellende tomt - tomteareal i opparbeidet og asfaltert ved inngangspartiet.

Normalt gode lys og solforhold og god utsikt.

Tomt er ikke oppmålt av kommunen, så arealer er hentet fra sit.kart og må betraktes som ca. 1800 m2, eksakte arealer vil fremkomme etter at oppmålingsforretning er avholdt.

Vei, vann og avløp

Vei: Eiendommen har adkomst fra kommunalt veiareal.

Vann: Tilknyttet offentlig vannverk.

Avløp: Tilknyttet septik

Reguleringsplan

Regulering Området er regulert til boligformål, bo og servicesenter.

Kommuneplan Det vises til Kommuneplanens arealdel 2016-2028

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

184810559