Til Salgs - Beiarn Turistsenter

Beiarveien 1028, 8114 Tollå2 800 000,-

02.05.202212:06 Frode Andresen
Prisantydning
2 800 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Tomteareal
11 642 m2 eiet tomt
Kommunale avgifter
12 016,-

Adresse

Beiarveien 1028

8114 Tollå

Matrikkel

Gnr. 41 bnr. 32 i Beiarn kommune

Fasiliteter

Sentret ligger på Trones,ved vakre Beiarelva, ca 10 mil sør for Bodø. Her finner alle laksefiskere sitt paradis -, milevis med flott elv, pr. i dag kåret til ei av Norges beste lakseelver. Flott og heftig turterreng, både sommer og vinter,til fots og på ski/scooter. Senteret har kapasitet på 35 vognplasser, både for fastplass og døgn-/månedesleie, samt plass for bobil og telt.  Det er også 4 velutstyrte hytter med 5-7 sengeplasser, 4 utleierom og cafe med alle rettigheter.  Alle campinggjester har adgang til fellesrom med toalett og dusj, og uteområde med bla.stort grillhus. 


Konsept og drift:

Overtagelse av Nye Beiarn Turistsenter vil skje gjennom et kjøp av aksjeselskap med drift, konsept, branding,  bookingsystem og omsetning.


Besøk http://beiarn-turistsenter.com/.

Beliggenhet

Beiarn kommune grenser i nord mot Bodø,  i øst mot Saltdal, i sør mot Rana og vest mot Meløy og Gildeskål. På Tollå er du ved innfallsporten til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Nordlands største forekomst av grotter. Vinterstid er du rett ved scooterløypa mot Kvalvatnet og flotte muligheter for isfiske. Ei av landets beste lakseelver. Det går vei opp hele Beiardalen og langs Beiarfjorden ut til Breivika og til Svartneset. Fv. 813, som går gjennom nedre del av Beiardalen, går over fjellet østover til Misværdalen der den møter Fv. 812 som går til østover til E 6 i Saltdalen og vestover via Skjerstad til Fv. 17 («Kystriksveien i Nordland») ved Saltstraumen og derfra videre til Bodø. Det er daglig bussforbindelse med Bodø.

Nærområdet

Beiarn kan tilby storslått natur, og er et eldorado for friluftsliv. Moldjord er kommunesenteret i Beiarn, der finner du bla. lege og lenssmanskontor, dagligvarer og servicesenter. I Beiarn kommer du tett på naturen og opplever alle årstider og værskifter i rolige og avslappende omgivelser, med kort vei til toppturer, elvefiske, turstier og havet.  I umiddelbar nærhet finner du også bensinstasjon.

Arealer og fordeling per etasje

Totalt bruksareal: Ca. 399 kvm

Campinghytte: BRA 38 kvm

Campinghytte: BRA 38 kvm

Campinghytte BRA 42 kvm

Campinghytte BRA 41 kvm

Restaurant og servicebygning: Ca 240 kvm BRA.

Møblering

Det er laget en invetarliste over alt av innbo og løsøre, som følger med handelen til avtalt pris kr 250.000,- . Avtalt pris vil bli lagt til kjøpesummen.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt. Eiendommen har adkomst fra kommunalt veiareal og over privat tomt.

Ledig

Etter nærmere avtale.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 11 642 kvm, Eierform: Eiet tomt

Vei, vann og avløp

Offentlig vannverkt. Privat stikk tilknyttet offentlig avløp.

Reguleringsplan

Næringsgruppe: Overnattings og serveringsvirksomhet.

Prisantydning

Det er selskapet Nye Beiarn Turistsenter AS, org. nr. 918 784 659, som selges. 100 % av aksjene i selskapet. Bud avgis på Eiendomsverdien som vil bli justert med tall fra selskapets balanse på overtagelsestidspunktet. Da det er aksjer som kjøpes vil det ikke tilkomme dokumentavgift.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen

Takstdato : 09.09.2021

Kommunale avgifter

Tilknyttet offentlig vannverkt. Privat stikk tilknyttet offentlig avløp.

Leieinntekter

Leie f.o.m år 2019.


Campingplass pris pr. år kr 330 000,-

Hytter 2 stk pris pr. år kr 400 000,-


Servicebygg:

Utvendig 20 stk pr. år kr 20 000,-

1 etg og kjeller pr. år ca. 670 kvm kr 240 000,-

Utvendig 23 stk pris pr. år kr 138 000,-


Total kr 1 128 000,-Dagens inntekter er oppgitt som følgende:

Rom i servicebygg : kr. 485,-/ døgn

Hytter, små : kr. 1050,-/ døgn

Hytter store : kr. 1245,-/ døgn

Bobiloppstilling: kr. 265,-/ døgn

Campingvogn : kr. 180,-/ døgn

Teltplass : kr. 250,-/ døgn

Bruk av strøm kr. 40,-/ døgn.

Faste helårsplasser : 6.000,-/ år


Prisene er oppgitt for høysesong. Se takst for ytterligere informasjon.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra matrikkelrapport.

Andre opplysninger

Eiendommen ligger innenfor område som omfattes av forskrift om konsesjonsplikt

Campingplassen leier i dag deler av tomt med Bnr. 30 fra Beiarn kommune som kan benyttes til oppstillingsplasser for bobiler og campingvogner. De betaler kr. 3.500,-/ år og det er opplyst at tomten kan kjøpes ut for kr. 80.000,- Tomtestørrelsen som leies er ca. 3,4 daa.

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Den ene av hyttene har en skade, som vil ifølge selger bli modernisert og utbedret.

Servicebygg har midlertidig brukstillatelse datert 05.1995.

Utleiehytte har ferdigattest datert 21.04.1993.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1). Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig opplysning som nevnt i kjøpsloven § 19 (1) bokstav a eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i § 19 (1) bokstav b. Ved anvendelsen av § 19 (1) bokstav a og b hefter Selger ikke for uriktige eller manglende opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Selger har gjort opplysningene tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige.


Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav c, avhendingsloven § 3-7, § 3-8 og § 3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven og som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Diligence" (Heretter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.


Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

2 800 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
70 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 800 000,-))
--------------------------------------------------------
71 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 871 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18394132