Igerøy Brygge - sjøhusanlegg

Igerøyveien 189, 191 og 193, 8986 Vega235 m24 950 000,-

Prisantydning
4 950 000,-
Verditakst
4 950 000,-
Eieform
Selveier
Tomteareal
228 m2 eiet tomt
Bruttoareal
235 m2

Adresse

Igerøyveien 189, 191 og 193, 8986 Vega

Matrikkel

Gnr. 3 bnr. 102 i Vega kommune

Fasiliteter

Sjøhusanlegg med tre hus på tomtene til utleie til fisketurisme og turisme for øvrig. Husene er inndelt i leiligheter i forskjellige størrelse. Årets sesong er allerede nesten fullbooket. Booking også for 2024.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Igerøya i idylliske maritime omgivelser. Igerøya er forbundet med vei til selve Vega. Området, Purkholmen, består av småbåtforening i vest og et ikke bebygget området mot øst. Rorbuene i område ligger mot sjøen i vest, gode havneforhold. Her tilbys utallige aktiviteter og stedet egner seg veldig godt for familier med barn. Flotte fiskemuligheter både i havet og i ørretvatna på Vega. Området består av variert bebyggelse som bolig, fritid, næring, landbruk osv. Det er ca. 11 km inn til kommunesenteret Gladstad med dagligvarebutikker Spar Vega og Coop Prix. Nærmeste nabo er fergekaia med ferge til fastlandet.

Nærområdet

Eiendommen ligger på østsiden av Vega. Nærmeste by er Brønnøysund via ferge fra Vega til Horn og videre langs Kystriksveien, rv. 17 til Brønnøysund. Fergen passerer øya Ylvingen som er kjent fra TV-serien Himmelblå. I Brønnøysund er det flyplass og stopp for Hurtigruta. Ferge til og fra Tjøtta også. Det er ca. 9 km til hurtigbåtanløp i Rørøy


Vegaøyan ligger på Helgelandskysten i Nordland. Det 1037 km² store kulturlandskapet omfatter øyer, holmer, skjær og sjø. I området har det vært drevet fiske og fangst de siste ti tusen årene. Etterhvert som de første øyene ble bosatt formet det karakteristiske landskapet seg i samspill med fiskerbonden og en ugjestmild, men rik natur. Vegaøyan består av femten øyvær hvor tilsammen 59 øyer har vært bebodd. Et øyvær er en gruppe av bebodde og ubebodde øyer som sammen utgjør en sosial enhet. Allerede i skrifter fra slutten av 800-tallet er ærfugldrift omtalt som næringsveg i Norge. Gjennom middelalderen og fram til i dag har sanking av egg og dun fra de ville ærfuglene vært en viktig del av næringsgrunnlaget på Helgelandskysten. Fremdeles holdes tradisjonen med dunsanking for dyneproduksjon i hevd på flere øyer i verdensarvområdet. Ærfugldriften har vært en næringsvei drevet av kvinner og innskrivingen på verdensarvlisten er også å regne som en hyllest til deres innsats. Vegaøyan ble innskrevet på listen over verdens kultur- og naturarv i 2004.»

Type, eierform og byggeår

Byggene er bygd i 2007 (Igerøyveien189) og 2011 (Igerøyveien 191 og 193)

Bygninger og byggemåte

Stedlige og tilkjørte masser. Antatt plass-støpte ringmurer og plass-støpt dekke på grunn. Ut fra NVE kart stormflo viser dette nivå inn i bygg, eier opplyser at kotehøyden på bygget er over dette nivået. Vegger i bindingsverk. Bjelkelag i tre mellom etasjene og saltak med vestvendt ark. Se ellers nærmere beskrivelse i verditakst.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 67 kvm - 81 kvm, Bruksareal: 67 kvm - 84 kvm, Bruttoareal: 235 kvm


Igerøyveien 189 Camping/utleiehytte. : Areal: 67 kvm BRA/P-rom. Entré, Bad, Fire soverom, Kjøkken, Stue. Plass opptil 7 personer.


Igerøyveien 191 Camping/utleiehytte : Areal: 84/81 kvm BRA/P-rom. Entré, Bad, Tre soverom, Kjøkken, To stuer. Sengeplasser opptil 8 personer.


Igerøyveien 193 Camping/utleiehytte : Areal: 84/81 kvm BRA/P-rom. Entré, Kjøkken, To stuer, Bad/vaskerom, Tre soverom, Gang. Sengeplass opptil 8 personer.

Innhold

Leilighetene er fullt møblert med senger, inventar, møbler for øvrig, sengetøy, kjøkkenutstyr, m.m.

Utstyr

Sjøhusene er godt utstyrt. Eiendommen har også rettighet sammen med naboeiendom til bruk i ½-part av sløyebu oppført på tomt som deles med Vega Brygge AS mot sør. Verdi andel ca. kr. 150.000, ikke inkludert i prisen.  (Dette må vi se på sammen)  Flytebryggeanlegg tilknyttet eiendommen med båtplasser til utleiebåter. (Ikke inkludert i prisen. Landgang brygge 3 andel verdi ca. 25.000, Forholdvis ny flytebrygge verdi kr. 150.000 ). Seks 19 fots Kvernø 585 aluminiumsbåter, plotter og påhengsmotorer, ikke inkludert i prisen.

Møblering

Fullt møblert.

Standard

Gjennomgående god standard. Løpende vedlikeholdt.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Det er ut fra kart ikke avsatt plass for egen parkering inne på eiendommen, pr i dag parkeres det mot øst ved bygget.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 228 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Eiendommen ligger mot fjæra mot vest, inne i havnebassenget. Gode havneforhold.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann via private stikkledninger. Eiendommen er tilknyttet privat avløpsanlegg, ikke spesifikt inspisert eller funksjonstestet ved befaring av takstmann. Vedr. adkomstvei, så er det privat vei fra fylkesveien inn til område Purkholmen. Flere brukere av vei. Ikke kjent om det er etablert veilag. Andel for kostnader for drift og vedlikehold av vei bør påregnes.

Reguleringsplan

Reguleringsplan Igerøy sentrum II. Vedtaksdato 27/3-1990.

Eiendommen ligger i et område er regulert til T1 trafikkområder, fiskeri og småbåthavn. «område skal brukes til kombinert fiskeri-og småbåthavn for ervervs og fritidsformål. Det tillates oppført bygninger i en etasje med saltak og gesimshøyde inntil 5 meter for mindre bygg og 7 m for større bygg fra ferdig plater terreng, og anlegg som følger av havnens bruk.». Området mot sjø i øst er regulert til K1, kombinasjon/næringsformål.

For ytterligere kommentar vedrørende reguleringsforhold henvises det til kommunen. Se ellers beskrivelse i verditakst.

Prisantydning

4 950 000,-

Det er eiendomsselskapet Igerøy Brygge AS, org. nr. 918918965, som selges. 100 % av aksjene i selskapet. Bud avgis på Eiendomsverdien som vil bli justert med tall fra selskapets balanse på overtagelsestidspunktet. Da det er aksjer som kjøpes vil det ikke tilkomme dokumentavgift. Kjøper overtar også de skattemessige saldoverdiene i selskapet, og evt. kompensasjon for mindre avskrivninger er satt til 8 % av differansen mellom Eiendomsverdi og skattemessig saldoverdi kompensert for markedsverdi tomt. Tomteverdi settes til antatt markedsverdi. Se utkast til aksjekjøpspris.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Goheim Takst og Byggconsult AS / Gøran Heimen Takstdato : 23.02.2023 Teknisk (byggmassens) verdi : 8 050 000,- Markedsverdi : 4 950 000,- Teknisk verdi : 8 050 000,-

Kommunale avgifter

Gebyrer 2023:

Eiendomsskatt grunnlag: kr. 1.615.118, eiendomsskatt sum: kr. 8.074.

Leieinntekter

Brutto inntekter kr. 1,05 mill. i 2022.

Sjøhusanlegget leier ut leilighetene og småbåter via turoperatøren Din Tur.  Se https://www.dintur.no/Feriehus-i-Norge/Iger%C3%B8y-Brygge/

Booking skjer via hjemmesidene her. Salget for årets sesong har vært meget bra og det er allerede kommet bookinger for 2024. Salgsavtalen med Din Tur løper til desember 2024. Selger vurderer samarbeidet med Din Tur som meget nyttig og bookingsystemet er meget bra.

Regnskap for 2022 kan fås hos megler.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst.

Andre opplysninger

Prisantydningen er for selve eiendommen med bygg. Småbåtanlegg med flytebrygger og landgang med båter og annet løsøre kan kjøpes og overtas til en omforent pris.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ja, se info fra kommunen.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

4 950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
123 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 950 000,-))
--------------------------------------------------------
125 092,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 075 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18153102