Bud mottatt - Kombinasjonseiendom - Lager/verksted og kontorer.

Energivegen 1, 8411 Lødingen1 427 m27 100 000,-

02.12.202108:14 Frode Andresen
Prisantydning
7 100 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1989
Tomteareal
4 277 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 427 m2
Kommunale avgifter
6 304,-

Adresse

Energivegen 1

9405 Harstad

Matrikkel

Gnr. 28 bnr. 96 i Lødingen kommune

Fasiliteter

Attraktiv næringseiendom med mange muligheter for utvikling. Eiendommen kan benyttes innenfor flere bransjer. Lokalene i 1. etasje i hovedbygningen er godt egnet for lager, verksted mm. Kontorlokalene i 2. og 3. etasje holder en god standard. Utvendig kaldlager er egnet til lager og parkering. Eiendommen har godt med utvendige parkeings/lagrings arealer noe som ofte er meget praktisk i forbindelse med næringsvirksomhet

Beliggenhet

Lødingen kommune ligger øverst på Hinnøya og grenser mot Sortland, Vågan, Hadsel og Kvæfjord. Lødingen har fergeforbindelse til Til Bognes i Tysfjord på riksvei 85. Fra Bognes går europavei 6 sørover. Eiendommen ligger med nærhet til sentrum som er cirka 2,4 km unna, samtidig tilbaketrukket til midt mellom avkjøringen til Nes og sentrum. Eiendommen ligger i gangavstand fra nyere boligfelt,  samt med nærhet til havet. Området er bebygget med noen næringsbygg, for øvrig bebyggelse for beboelse.

Nærområdet

Eiendommen ligger ved Fenes og ligger ca 2 km fra Lødingen sentrum. I sentrum finner du et bra utvalg av bla. forretninger, hotell, skole og båthavn. Området bør være velegnet for etablering av flere typer næringsvirksomhet.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier byggeår 1989. Garasjebygning oppført 1995 ifølge takst.

Bygninger og byggemåte

Se vedlagte verditakst.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: Ca. 1 427 kvm


HOVEDBYGNING:

U.etg.: Ca. 372 kvm BTA. Verksted, garasje, varmlager, tavlerom, batterirom, herre/dame garderober, 2 toaletter, 2 dusjrom og badstue.

1.Etasje: Ca. 505 kvm BTA. 16 kontor, 4 ganger, kjøkken, spiserom, trapperom, herre/dame garderober med toalett, bøttekott, arkiv, datarom, fengselcelle, handicap toalett og mezzanin/lager.

2.Etasje: Ca. 224 kvm BTA. Kontorlandskap, gang, 2 toaletter, trapperom, ventilasjonsrom og kontor.


GARASJEANLEGG:

Ca. 265 kvm BTA. 5 garasjeporter, 2 lager og datarom.

Utstyr

Bygningen er utstyrt med nødstrømsaggregat.

Ventilasjon

Brannanlegg

Møblering

Alt av møbler/invetar kan følge med.

Standard

God standard på kontorlokaler. Funksjonelle lagerlokaler i 1. etasje. Vanlig standard på øvrige rom med vanlig bruksslitasje for alderen.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt og i garasjeanlegg.

Ledig

Etter nærmere avtale.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 4 277 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Lett skrånende/flat. Størstedelen av trafikk og parkeringsarealer på eiendommen er asfaltert. Bygningene er tilkoblet kommunalt vann og avløpsanlegg. På eiendommen står en trafo bygning som tilhører Hålogaland Kraft. I garasjebygning benyttes en mindre del av bygningen som sentral for internettilkobling. Denne delen må ha denne funksjonen i fremtiden. Parkeringsareal, noe plen og førøvrig naturtomt.

Vei, vann og avløp

Offentlig

Reguleringsplan

Området er regulert til næringsformål. Det vises til reguleringsplan "Feneset". Vedtatt: 11/15/1976.

Prisantydning

7 100 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Takstingeniør Tore Rekkedal AS

Takstdato : 11.01.2021

Kommunale avgifter

Kr. 6 304 pr. år

Gjelder kommunale avgifter og avløp for 2020.

Leieinntekter

KystTele AS leier ca. 9 kvm i garasjebygg. Årlig leie utgjør kr 20.000,- pr år. Leiekontrakt kan fås ved henvendelse til Nord- Megler.

Hålogaland Kraft ønsker å tilbakeleie ca. 300 kvm.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra verditakst datert 11.01.2021.

Andre opplysninger

Eiendommen er konsesjonspliktig grunnet tomtens størrelse.

Drifts- og vedlikeholdsavtaler på eiendommens installasjoner i henhold til gjeldende lovverk. Eventuelle nye avtaler vil være opptil ny eier å tegne/videreføre

Inngåelse av avtale, er betinget av godkjennelse fra selgers styre, både hva gjelder kontraktsvilkår og de kommersielle betingelser for kjøpet

Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen.

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


- Det er eiendommen som skal selges


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence:


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence" (Herreter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 14 dager fra budaksept og er kun begrenset til vedlagsmaterialet i dette prospektet, dersom budgiver mener bilagslisten og informasjonen i prospektet ikke er dekkende for sin DD, må budet spesifikt opplyse om hvilken grad og materiale kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.

Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser  som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig


Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Solgt 'som den er'

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Eiendommen selges i den forfatning den er under visning.  Eiendommen og øvrige eiendeler  overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1). Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig opplysning som nevnt i kjøpsloven § 19 (1) bokstav a eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i § 19 (1) bokstav b. Ved anvendelsen av § 19 (1) bokstav a og b hefter Selger ikke for uriktige eller manglende opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Selger har gjort opplysningene tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige.


Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav c, avhendingsloven § 3-7, § 3-8 og § 3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven og som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

7 100 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
177 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 100 000,-))
--------------------------------------------------------
178 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
7 278 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18512896