Næringsbygg i Sandnessjøen sentrum.

Torolv Kveldulvsons gate 31, 8800 Sandnessjøen943 m28 000 000,-

26.04.202209:05 Frode Andresen
Prisantydning
8 000 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1966
Tomteareal
419 m2 eiet tomt
Bruttoareal
943 m2
Kommunale avgifter
40 549,-

Adresse

Torolv Kveldulvsons gate 31

8800 Sandnessjøen

Matrikkel

Gnr. 38 bnr. 36 i Alstahaug kommune

Fasiliteter

Forretningseiendom bestående av butikklokaler i 1. etg og kjeller, kontorlokaler i 2 og 3 etasje, samt lager i kjeller.

Beliggenhet

Eiendommen ligger midt i sentrum av Sandnessjøen, nært kai og offentlig kommunikasjon. Kort avstand til Stokka lufthavn, og byen er et trafikknutepunkt for Ytre Helgeland. Sandnessjøen anløpes av Hurtigruten og er endeanløpssted for hurtibåttjenesten Nordlandsekspressen.

Nærområdet

Sentralt forretningsstrøk i sentrum av Sandnessjøen med nærhet til havneområde. Nærhet til bussholdeplass og taxisentral og kulturbadet. I umiddelbar nærhet finner du AMFI Skansen, med rundt 20 butikker og kafe'er.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1966 ifølge takst.

Eiendommens historie

Modernisering 2001- 2015. Skiftet vinduer i kjellerbutikk mot Skippergata samt alle vinduer i 2 og 3 etg. Pusset opp butikklokaler mot Skippergata, samt kontorlokaler i 3 etg. mot vest.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: Ca. 943 kvm

Kjeller: Trapperom, lagerrom, fyrrom, wc-rom, tidligere tilfluksrom og butikk/konferanserom .

1.Etasje: Butikklokale

2.Etasje: Trapperom, 9 kontorer, spiserom, lagerrom, wc, arkiv/teknisk rom og bøttekott.

3.Etasje:Trapperom, 6 kontorer, møterom/spiserom, boder, wc-rom og bøttekott.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Ventilasjonsanlegg med varmegjennvinning.

Parkering / Garasje

Offentlig parkering eller i egen bakgård.

Ledig

Etter nærmere avtale.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 419 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Opparbeidet tomt med støpt støttemur med gjerde i topp mot Tårekanalen, innkjørsel til bakgård fra Skippergata. Ca. 6 stk, parkeringsplasser for personbiler.

Vei, vann og avløp

Offentlig

Reguleringsplan

Regulert til forretning/kontor. Se reguleringsplankart 04.10.2021. Reguleringsplan for område mellom torget og Helgelandsgata, ikraftredelse 20.11.2002.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Helgeland Byggekontroll AS / Marvin Egil Breimo

Forsikring

Sparebank 1 Nord Norge.

Kommunale avgifter

Kr. 40 549 for 2020.

Gjelder eiendomsskatt,  samt feiing, vann og avløp fakturert for 2020.

Leieinntekter

Leieinntekter Tilsynsråd for advokater leier bod i kjeller - Årlig leie kr 7200,-

Leieinntekter Perleporten AS 1 etg. og kjeller - BTO årlig leie kr  274.668,- eks. mva. Kontrakt  til 12/25.

Leieinntekter HaVet AS 3 etg.  -  BTO årlig leie kr 191 268,- eks mva. Muntlig avtale.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst utarbeidet av Marvin Breimo.

Andre opplysninger

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


- Det er eiendommen som skal selges


- Prospekt er under utarbeidelse


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


- Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ifølge arkiver.


- Eiendommen overdras med de møbler og utstyr som befinner seg der, mao ingen ekstraordinær ryddig eller renhold før en overtakelse.


- Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser  som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig


Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

8 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
200 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 000 000,-))
--------------------------------------------------------
201 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
8 201 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18203836