Til leie: Lager/verksted og kontorer - God profilering og parkeringsdekning.

Jernbaneveien 12, 1 etg., 8012 Bodø398 m2

18.11.202115:11 Frode Andresen
Eieform
Selveier
Bruttoareal
398 m2

Adresse

Jernbaneveien 12, 1 etg.

8012 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 4094 i Bodø kommune

Fasiliteter

Lokalet ligger sentralt på Rønvikleira, ca 2- 3 km fra Bodø sentrum. Lokalene ble ombygd til dagens leietaker i 2015, og inneholder  bla. salgs-/utstillingslokale, kontorer, lager og verksted, spis/møterom og HC-toalett. Dagens leietaker flytter ut, og søker fremleie av lokalene til 2025. Huseier er villig til å forlenge leiekontrakt.

Nærområdet

Området består i hovedsak av småindustri, butikker og kontorer. Et dynamisk område hvor det skjer mye, og det er under stadig utvikling med blandet næringsvirksomhet, økende attraktivitet for området generelt. Jernbane, kaianlegg og øvrig transportrelatert virksomhet i nær tilknytning

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: Ca. 398 kvm ekslusivt areal. I tillegg kommer andel fellesareal totalt Ca. 474 kvm BTA.


1.Etasje: Kontorer, kjøkken, toalettrom, garderobe, tekn.rom/data, lager/verksted, spis/møterom og landskapsrom.

Oppvarming

Leietaker dekker utgifter til lys, varme. Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Egne asfalterte merkede p-plasser til ansatte og besøkende.

Ledig

Etter nærmere avtale.

Partenes oppsigelsesadgang

Avhenger av leieperiode.

Husleie

Ved forespørsel.

Depositum/Garanti

Ja

Diverse

Næringsgruppe: Industri

Bredbånd

Ja

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

Omkostninger

--------------------------------------------------------
0,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041384094