Næringsbygg Fredensborgveien 124B - Bryggeriet - Kommer for salg

Fredensborgveien 124B, 8006 Bodø1 441 m2

19.01.202211:44 Artur Holand
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1899
Tomteareal
424 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 441 m2

Adresse

Fredensborgveien 124B

8006 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 4746 i Bodø kommune

Fasiliteter

Beskrevne eiendom er beliggende på hjørnet mellom Bankgata og Fredensborgveien like ovenfor sentrum av Bodø. Bygningen har god beliggenhet med hensyn på profilering, adkomst og nærhet til både kontor og sentrumsfunksjoner. Eiendommen omhandler tidligere bryggeri med arealer fordelt over 3 etasjer og loft. Bygget er oppført i 1897 og er rehabilitert utvendig.

Beliggenhet

Frittliggende industribygg over 4 etasjer, beliggende i sentrum av Bodø. Beskrevne eiendom er beliggende på hjørnet mellom Bankgata og Fredensborgveien like ovenfor sentrum av Bodø. Bygningen har god beliggenhet med hensyn på profilering, adkomst og nærhet til både kontor og sentrumsfunksjoner.

Nærområdet

Nærområdet består i hovedsak av leilighetsbygg,  boliger og en del forretningsbygg.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Aksje, oppført i 1899

Bygninger og byggemåte

Bygning generelt/ vedlikehold

Innvendig er bygget i en dårlig tilstand, hvor det har vært lekkasjer og noe svertesoppmerker etter dette.

Dårlig isolering i yttervegger. Endel gamle vinduer.

Deler av bygget har delvis åpen løsning.

Dreneringsforhold antatt som opprinnelig.

Grunnforhold og fundamentering

Bygningen er fundamentert på steinfylling på stabil leiregrunn.

Kjellervegger er plasstøpt betong i vegger.

Ytterveggskonstruksjon i betong med sparestein og teglvegger

Hovedbæresystem med betongdragere/dekke og betongsøyler. Stedvis er der antatt murte teglvegger. Trebjelkelag i øverste etasje.

Utvendige dører og vinduer

Aluminiumsvinduer med isolerglass. Trevinduer med kobla glass og isolerglass. Hovedinngangsdør i tre.

Innervegger er i hovedsak plassbygde innervegger og murte vegger.

Saltak av tre med oppbygde takopplett. Taktekke av skifer og plater. Rehabilitert taktekke i 2017.

Snefangere er montert og beslag er i metall.

Verneverdige fasader, pusset murfasade og malt fasade er vernet. Det henvises til Bodø kommune for nærmere info.

Etasjeskillere i plasstøpt betong og tregulv.

Gulv har overflater med vinylbelegg, tregulv og betonggulv.

Innvendige trapper av stål mellom etasjene og betong.

Bygger har eldre heis som er avstengt. Utskifting kan påregnes.

Eldre røranlegg med kobber rørledninger og soil avløp. Vann er ikke påkoblet.

Må oppgraderes for bruk.

Det er ikke etablert ventilasjonsanlegg

Hovedtavle og fordelinger, må gjennomgåes og oppgraderes før bruk. Strøm er avstengt.

Byggingen er sprinklet i 2017 ifbm leilighetsbygget.

Eiendommens historie

I 1899 ble Bodø Aktiebryggeri stiftet og bygningen vi i dag kaller Nordlandsbryggeriet bygget. Da tyskerne bombet Bodø i 1940 ble hele 400 av totalt 600 bygninger i bykjenen skadet eller ødelagt. Bryggeriet var et av de få byggene som sto igjen. Nordlandsbryggeriet ble nedlagt i 2000 og produksjonen stanset helt i 2006. Mesteparten av bygningmassen står den dag i dag og minner oss om en stolt og sentral del av bodøhistorien.

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 1 046 kvm, Bruttoareal: 1 441 kvm


1 etasje: BTA 371 kvm: Trapperom, bryggeri, kontor.

2 etasje: BTA 375 kvm. Trapperom, bryggeri, kontor.

3 etasje: BTA 375 kvm. Kontorer, trapperom

Loft: BTA 320 kvm.  Lager, trapperom


l.BRA arealer er oppgitt ut fra info land- Bodø kommune og må betraktes som ca. areal. Enkelte kontrollmål på stedet og på tegninger utført av Voll Arkitekter datert 17.03.2017. BTA er beregnet utifra BRA 1 etasje og tykkelse på yttervegger som er ca. 0,55 meter.

Standard

Eiendom omhandler tidligere bryggeri med arealer fordelt over 3 etasjer og loft. Bygget er oppført i 1897 og er rehabilitert utvendig. Innvendig må hele bygget renoveres. Inventar og utstyr som står løst/ er montert vil ikke bli fjernet og kjøper må derfor ta hensyn til dette og for egen regning fjerne

disse.

Parkering / Garasje

Det er ikke parkering til denne eiendommen.  Avgiftsparkering utenfor bygningen.

Ledig

Etter avtale.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 424 kvm, Eierform: Eiet tomt

Vei, vann og avløp

Vann Privat stikk tilknyttet offentlig nett

Avløp Privat stikk tilknyttet offentlig nett

Direkte adkomst til kommunal vei.

Reguleringsplan

Sone 4, kv. 81 Reg.plan 1245 Bryggeritomta og reg.plan 1026. Bygningen er med verneverdige fasader.

Prisantydning

Gi bud.

Det er Eiendomsselskapet Bryggeriet Bodø Eiendom AS, org. nr. 920245935, som selges. 100 % av aksjene i selskapet. Bud avgis på Eiendomsverdien som vil bli justert med tall fra selskapets balanse på overtagelsestidspunktet. Da det er aksjer som kjøpes vil det ikke tilkomme dokumentavgift. Kjøper overtar også de skattemessige saldoverdiene i selskapet, og evt. kompensasjon for mindre avskrivninger er satt til 8 % av differansen mellom Eiendomsverdi og skattemessig saldoverdi kompensert for markedsverdi tomt. Tomteverdi settes til antatt markedsverdi. Se utkast til aksjekjøpspris.

Kommunale avgifter

Ingen gebyrer registrert på eiendommen i 2020.

Diverse

Kontakt megler for ytterligere informasjon/ visning.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra matrikkel

Andre opplysninger

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Fasader og tak er påkostet ca kr 2,6 mill.

I matrikkelen fremgår kun informasjon om grunnforurensning som eventuelt er registrert på eiendommen i forurensningsmyndighetenes arkiver. Grunnforurensning som ikke er registrert kan dermed allikevel forekomme på eiendommen.

Det er ikke foretatt noen form for undersøkelser av grunnen med tanke på forurensing.Det er registrert at bygget inneholder PCB- holdige materialer og asbest i bygningen.


Kontakt megler for mer informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041384746