Postterminalen - Fauske - Bare-house leieavtale.

Terminalveien 1- Fauske , 8200 Fauske4 360 m2

Verditakst
34 500 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Tomteareal
11 770 m2 festet tomt
Bruttoareal
4 360 m2

Adresse

Terminalveien 1- Fauske

8200 Fauske

Matrikkel

Gnr. 103 bnr. 1472 i Fauske kommune

Beliggenhet

Beskrevne eiendom har beliggenhet i tilknytning til sentralt område nord for Fauske sentrum.  Lett/direkte adkomkst til eiendommen - trafikkmessig beliggenhet med normalt gode profileringsmuligheter. Område beliggende i nordøst for sentrum og like ved jernbanestasjon og ca. 1 km fra forretningssentrum.

Nærområdet

Område bestående av blandet bebyggelse - boliger og næring.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 4 360 kvm

Kjeller: BTA  800 kvm.  Lager, garderobe, teknisk rom, krypkjeller

1. etasje: BTA 3 200 kvm. Kontorer, sorteringshall og lasteområde. Det er ca 4 meter takhøyde.

2. etasje: BTA 360 kvm.  Kontorer, spiserom

Utstyr

- 2 x 200 liter VVB er plassert i kjeller.

- Alarm og adgangskontroll er skiftet i 2020.

- Det er en heis med kapasitet 800 kg.

- Det er 4 separate ventilasjonsanlegg i bygningen.

Standard

Bygget holder en gjennomgående normal standard med hensyn til materialvalg og utrustning - normal utførelse.

Tilbygg: Utbygget over flere perioder 1989/1995/2005

Modernisering: År: 2021 6 porter er skiftet og 12 værtettinger, samt 6 aggregat

Modernisering: År: 2020 Alarm og adgangskontroll er skiftet

Modernisering: År: 2021 Fjernvarmeanlegg er etablert og under tilkobling.

Oppvarming

Gassdrevne varmevifter over porter ved overgang fra klimasone i sorteringshall. Det er gulvvarme i sorteringshall

Det er lagt inn fjernvarme med 450 kW - som er under ferdigstillelse.

Tidligere Olje og el kjele som hver er på 300 kW - vil bli benyttet som back up/ og for å ta "topper".

Parkering / Garasje

Parkering på romslige asfalterte plasser- ikke avgiftsbelagt område.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 11 770 kvm, Eierform: Festet tomt, Utløpsår feste: 2039, Festeavgift p.t. kr 344.000,- pr år.

Tomt og hage

Flat tomt. Innkjøring til eiendommen over asfaltert parkeringsareal tilliggende bygningen, adkomst/ inngang til bygningen fra samme område. Eiendommen inneholder postterminal med lasteramper.

Vei, vann og avløp

Adkomst: Eiendommen har adkomst fra kommunalt asfaltert veiareal.

Vann:_ Tilknyttet offentlig vannverk.

Avløp: Tilknyttet offentlig avløp.

Reguleringsplan

Næringsformål.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Takstdato : 24.01.2022 Markedsverdi : 34 500 000,-

Diverse

Salg av 100 % av aksjene i eierselskapet. Nytt selskap utfisjoneres.

Eiendommen er utleid til Posten Norge. Utløper 1/2027.

Årlige leieinntekter kr 2.441.040,-.

Festekontrakt med Bane Nor inngått år: 2020 Utløper år: 2039.

Festeavgift kr 344.000,- pr år.

Latent skatt beregnes som 8 % av differansen mellom eiendomsverdi og saldoverdi.

Kontakt megler for ytterligere informasjon/visning.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18411031472