Næringsbygg Storgata 44 - Kommer for salg.

Storgata 44, 8006 Bodø1 492 m2

Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1948
Tomteareal
546 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 492 m2

Adresse

Storgata 44 8006 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 2020 i Bodø kommune

Beliggenhet

Eiendommen befinner seg svært sentralt i Bodø sentrum, ca 100 meter fra gågaten. Gården ligger som nærmeste nabo til de gamle Sparebanken Nord-Norge.  Meget god beliggenhet for kontorer i Bodø. Lett adkomst. Inngang fra Storgata og fra parkeringsplasser, på byggets bakside. Muligheter for parkeringsplasser.  Kort vei til buss, jernbane. God parkeringsdekning i området

Nærområdet

Nærområdet består i hovedsak av forretninger, kontor og leilighetsbygg.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1948

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 1 492 kvm

Kjeller: BTA 82 kvm. Inneholder: Lager, trapp og div tekn.rom.

1.Etasje: BTA 324 kvm. Inneholder: Butikk, wc-rom, trapperom.

2.Etasje: BTA 324 kvm. Inneholder: Kontorer, 2 wc-rom, kjøkkenn trapperom

3.Etasje: BTA 324 kvm. Inneholder: Leiligheter, trapperom, kontor, wc.

4.Etasje: BTA 324 kvm. Inneholder: Leiligheter, trapperom.

5.Etasje: BTA 114 kvm. Inneholder: Loft til leiligheter.


Arealer er hentet fra takst.

Utstyr

Ventilasjonsanlegg fra 1999 med 48 kw forvarming og varmegjenvinning.

Brannvarslingsanlegg.

Standard

Bygningsmessig  standard og bygningsmassens tilstand vurderes å være normal.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Elektrisk med panelovner og varmekabler på bad i leiligheter.

Panelovner i kontorer.

Ventilasjonsanlegg med forvarming og varmegjenvinning.

Parkering / Garasje

Eiendommen har parkering i bakgåden over to plan for ca. 15 biler.

Øvrig parkering langs gate eller offentlig parkeringsplasser.

Ledig

Etter avtale

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 546 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Flat tomt over to plan.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Kv. 17 Sentrumsformål, 66-100 % utnyttelse. Mot Storgata: Dagens byggehøyde, indre kvartal 25 m. Mot Dronningens gate: 18 meter. Indre kvartal 25 meter.

Bevaringsverdige fasader mot Storgata - kulturminneplan [30.

Kommuneplanens arealdel 2018-2030, 14.06.2018

Diverse

Salg av 100 % av aksjene i eierselskap.

Registrer din interesse, og få fortløpende tilsendt informasjon.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon/visning.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Andre opplysninger

SOLGT "SOM DEN ER'.  Eiendommen  selges  i  den  forfatning den  er under visning.  Salget følger Avhendingsloven  § 3-9: "Endå eigedomen  er selt "som han  er" eller med liknande  allment atterhald,  har eigedomen  likevel  mangel  der dette følger av  §§ 3-7  eller 3-8. Eigedomen  har også mangel  dersom  han  er i  vesentlig ringare  stand enn  kjøparen  hadde grunn  til  å rekne  med ut i  frå kjøpesummen  og tilhøva ellers." Kjøper kan  derfor ikke  påberope  seg noen  andre  bestemmelser etter avhl. Kapittel  3,  enn  det som følger direkte  av § 3-9. Dette  reduserer selgers  ansvar etter avhendingsloven  og vil  være  en  del  av  kontraktsvilkårene,  dersom man ikke  reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige  arealstørrelser i  salgsoppgaven  er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av  selger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041382020