Sjøgata 56 forretningsgård.

Sjøgata 56, 8200 Fauske1 412 m211 900 000,-

21.03.202210:46 Martin Tjærandsen
Prisantydning
11 900 000,-
Verditakst
11 000 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1989
Tomteareal
966 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 412 m2
Kommunale avgifter
35 628,-

Adresse

Sjøgata 56, 8200 Fauske

Matrikkel

Gnr. 103 bnr. 1338 i Fauske kommune

Fasiliteter

Kombinert næringsbygg med leilighet- og næringsutleie bl. a. innenfor helse og velvære.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt i Sjøgata i vestre del av Fauske sentrum. Område bestående av blandet bebyggelse, boliger, forretninger, bygårder. Lett/direkte adkomst til eiendommen trafikkmessig fra Sjøgata. Beliggenhet med gode profileringsmuligheter.

Nærområdet

Kommunens brannstasjon er i nabobygget. Apotekergården og NAV-bygget på andre siden av Sjøgata. Rema 1000 og Elkjøp ligger like bortenfor. Amfi-senteret og Fauske Hotell i andre enden av Sjøgata. Sjøgata ligger nært rv. 80 mot Bodø og E6 nord- og sørover.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1989, modernisert i 2020

Bygget er modernisert i flere omganger, bl. a. i 2019, noen kontorer i 2. etg., 2020, 1. etg. mot øst betydelig modernisert for leietaker. I 2021 er altan på loft tekket med sarnafil. Ellers løpende vedlikeholdt.

Bygninger og byggemåte

Det er ikke kjeller i bygget, det er plasstøpt gulv i 1 etasje.

Ytterveggskonstruksjon. Bindingsverk, som er platekledd med steniplater over 1 etasje

1 etasje er med betong/mur som er isolert innvendig.

Bæresystem: Betongsøyler, betongdrager og dekke. Dekke over 2 etasje er med lecaplank.

Dører og vinduer:  Rammer/karmer av trevirke - 2 lags isolerglass. Vinduer er aluminiumsbeslått utvendig.

Adkomstdører i aluminium. Branndører i stål. 2 leddporter i aluminium.

Innervegger: Lettvegger/ systemvegger, murte vegger og plassbygde lettvegger.

Se ellers utfyllende beskrivelse i takst.


God takhøyde, ca. 2,64 m i 1. etg. og ca. 2,45 m i 2. etg. Se snitttegninger.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 1 412 kvm


1.Etasje: ca. 618 kvm BTA. Kontorer, butikk, spiserom, wc, fysioterapeutsal, to garasjer med porter mot vest, trapperom.

2.Etasje: ca. 542 kvm BTA. Kontorer, spiserom, wc, teknisk rom.

Loft:   ca. 252 kvm BTA. Trapperom og to leiligheter.

Innhold

Det er to stk 3- roms leiligheter på loft.

Kjøkken med finerte fronter som er normalt godt utbygget med skap og benkplass. Det er integrerte hvitevarer.

Bad er flislagte og har en antatt naturlig slitasje. Ut fra alder bør det derfor benyttes dusjkabinett.

Det er etablert altandør i stue mot vest, men det er ikke bygget altan.

Det er en terrasse ut fra kontorer i 2 etasje, denne er tekket med papp fra byggeåret.

Det er en takterrasse tilhørende leilighet mot øst. Denne ble i 2021 oppgradert pga lekkasje, konstruksjon ble revet og

gjenoppbygget med ny isolasjon og nytt tekke av sarnafil.


To garasjer/lager med porter.

Utstyr

Ventilasjonsanlegg: Det er to ventilasjonsanlegg i bygningen, disse er fra byggeåret. Det er forvarming og varmegjenvinning på dette anlegget.

Service er avholdt og det er gjort noe utskiftinger i 2020. Se takst.

Standard

Se takst.

Oppvarming

Elektrisk med panelovner. Det er etablert varme i gulv i stort sett hele 1 etasje i østre del. Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og forvarming av luft.

Parkering / Garasje

Innkjøring til eiendommen over asfaltert parkeringsareal over tomt tilhørende Fauske kommune. Adkomst til næringsdel sørøstside via overbygget inngangsparti.

Parkering på egen tomt i byggets kortvegger på vest- og østsiden og langs bygget ved inngang bak. Ca. 6 plasser mot vest, inkl. foran porter. Ca. 8 plasser mot øst. Ellers på asfalterte avgiftsbelagte plasser i området.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 966 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Flat, opparbeidet og asfaltert tomt. Grunnforhold og fundamentering: Ikke vurdert, antatt stabil grunn. Det er opplyst fra eier at tomten er stabil og at det er foretatt grunnundersøkelser.

Miljø og forurensning Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet off. vann og avløp.

Reguleringsplan

KPA 2018-2030 § 2.3.4 Sentrumsformål BS03_F. For områder markert som sentrumsformål BS01_F BS24_F tillates etablering av forretning, tjenesteyting, kultur, boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, samt nødvendige grønne areal og parkering til bebyggelsen. Parkering tillates ikke mot gate. Kommuneplan Kommunedelplan for 2018-2030

Prisantydning

11 900 000,-

Det er eiendomsselskapet Sjøgata 56 AS, org. nr. 974 377 969 som selges. 100 % av aksjene i selskapet. Bud avgis på Eiendomsverdien som vil bli justert med tall fra selskapets balanse på overtagelsestidspunktet. Da det er aksjer som kjøpes vil det ikke tilkomme dokumentavgift. Kjøper overtar også de skattemessige saldoverdiene i selskapet, og evt. kompensasjon for mindre avskrivninger er satt til 8 % av differansen mellom Eiendomsverdi og skattemessig saldoverdi kompensert for markedsverdi tomt. Tomteverdi settes til antatt markedsverdi. Se utkast til aksjekjøpspris.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Takstdato : 19.11.2021 Markedsverdi : 11 000 000,-

Kommunale avgifter

Kr. 35 628 pr. år Eiendomsskatt.

Leieinntekter

Eiendommen er utled til div. leietakere, bedrifter og privatpersoner. Årlig leieinntekt 2022 ca. kr. 1,2 mill. eks. mva. Det er 4-5 kontorer ledig i 2. etg. og antatt leie for disse er ca. kr. 200.000 pr. år. Fysioterapeuter i 1. etg. har 10 års leieavtale fra april 2020 og utgjør ca. 30 % av totale leieinntekter.

Ca. 45 % er avgiftspliktig leieinntekter, dvs. det er mva på leieinntektene og gir tilsvarende fradrag på utgifter.

Leietakeroversikt får hos megler.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ferdigattest foreligger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

11 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
--------------------------------------------------------
757,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
11 900 757,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18411031338