Kombinasjonseiendom Ørnes Sentrum.

Havneveien 3, 8150 Ørnes2 750 000,-

Prisantydning
2 750 000,-
Verditakst
2 930 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1950
Tomteareal
3 258 m2 eiet tomt

Adresse

Havneveien 3, 8150 Ørnes

Matrikkel

Gnr. 60 bnr. 136 i Meløy kommune

Fasiliteter

Eiendommen omhandler sentrumsnært tomteareal med påstående bygg og tilhørende brygge. Flott utsikt utover havet og Mosvollbukta. Utviklingspotensiale.

Beliggenhet

Ligger langs sjøkanten mellom sentrum og hurtigrutekaia med boliger og næring, hotell.

Nærområdet

Området langs denne delen av sjøkanten er delvis utviklet med leilighetsbygg og næringsbygg

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1950

Bygninger og byggemåte

Påstående bygningsmasse er over 70 år og av svært enkel karakter. Antakelig opprinnelig oppført som formål brygge/lager. Kaia er ikke vurdert, men er opplyst til å være over 30 år. Ikke egnet til bruk uten nærmere undersøkelse.

Parkering / Garasje

Parkering langs gate eller på egen tomt.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 3 258 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomta går ut i sjø og er delvis oppfylt og planert med stedlige sprengsteinsmasser. Sjøtomt på vestsiden av hovedveien, hvor deler av tomtearealet ikke er utfylt og utnyttet. Eksisterende tomteareal fratrukket del som ikke er utfylt er oppmålt på kart og utgjør ca 2 390

m2.

Adkomst til eiendommen fra asfaltert veiareal. Tomten er planert og opparbeidet til formålet for lager/utsalg. Eiendommen ligger mellom handelssenteret og hurtigrutekaia i område regulert for næringsvirksomhet. Reguleringsbestemmelser gir imidlertid en større

potensiell verdi for arealet.

Vei, vann og avløp

Offentlig vann og avløp.

Reguleringsplan

18372012002_Reguleringsbestemmelser_2016.04.29. Angjeldende areal er betegnet med størrelse 3,05 daa og betegnet som Bolig/tjenesteyting/næring (B/T/N).


Innen området kan det oppføres bygninger på inntil 8 etasjer over bakken.


Se ellers vedlegg til takst.

Prisantydning

2 750 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Trygve Hvassing Takstdato : 21.08.2020 Markedsverdi : 2 930 000,-

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

2 750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
68 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 750 000,-))
--------------------------------------------------------
70 092,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 820 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

183760136