Strand Hotell - Midt i Sortland - 37 rom - Parkering.

Strandgata 34, 8400 Sortland2 235 m223 000 000,-

Prisantydning
23 000 000,-
Verditakst
23 000 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1972
Tomteareal
1 870 m2 eiet tomt
Bruttoareal
2 235 m2

Adresse

Strandgata 34 8400 Sortland

Matrikkel

Gnr. 15 bnr. 79 i Sortland kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt i Sortland sentrum, med god beliggenhet  ved strandkanten. Kort gangvei til alle byens fasiliteter. Det er bygd mange leiligheter i nærområdet, den senere tid.

Nærområdet

Attraktivt bolig- og forretningsområde. Stor privat parkeringsplass rett over gata for hovedinngangen. Også offentlige parkeringsplasser i nærheten. Ca. 18 p-plasser på egen tomt mot sjøen.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1972, modernisert i 1999

Eiendommens historie

Eiendommen har vært drevet både med restaurant /restaurantkjøkken , diskotek og ellers helt vanlig hotellvirksomhet , har det de siste årene vært mere romutleie med frokost , eller bare romutleie.

Antall rom (evt. senger)

Antall rom: 37

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 2 235 kvm


1.Etasje: BTA 860 kvm. Inneholder: Resepsjon , spisesal og 12 hotellrom , lager og garasje . Kontor, lite kjøkken, og div. birom og forretningsarel for utleie som i dag strippet ned.

2.Etasje: BTA 850 kvm. Inneholder: Tidligere restaurant ( diskotek) kjøkken og div. toalettrom som i dag er revet. 12 hotellrom med div. lagerrom, grupperom , kontor ol.

3.Etasje: BTA 525 kvm. Inneholder: 13 hotellrom , bar m/ stor terrasse og teknisk rom som i dag er delvis strippet.


Arealer er hentet fra takstrapport, utarbeidet av Takstmann Asle Thomessen.

Utstyr

- Bygningen har et avtrekkssystem i 1. etg. Balansert ventilasjonsaggregat i 3. etg., fornyet i 2018/19.

- Person og vareheis er nettopp oppgradert og godkjent.

- Brannvarslingsanlegg med addresserbar sentral. Automatisk varsling til sentral.

Standard

Hotellet holder normal standard.

Siste ombygging og hovedoppussing har vært for ca. 15 år siden. I forhold til dette er det normal slitasje. De siste årene er det utført normalt vedlikehold .

De siste årene er det utført normalt vedlikehold, herunder nytt tak og utskiftning av alle vindu i tidligere restaurant i 3. etasje.

Deler av 1, 2 og 3 etasje er strippet ned etter tidligere vannlekkasje.

Oppvarming

Vanlig elektrisk oppvarming via faste panelovner og løse ovner.

Det går en kommunal fjernvarmeledning forbi bygget.

Parkering / Garasje

Lett adkost. ca 18 biloppstillingsplasser på baksiden av Strandgata 34 (mot sjøen/Sjøgata), samt langs gate eller offentlig parkering.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 870 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Normale sol og skyggeforhold. Åpen parkeringsplass. Beplantet bed med kantstein mot naboeiendom i sør.

Prisantydning

23 000 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Asle Thomassen Takstdato : 19.10.2021 Markedsverdi : 23 000 000,-

Rettigheter/plikter (vedlikeholdsplikter)/heftelser

1990/4783-1/78  Erklæring/avtale  

 15.08.1990  rettighetshaver:Knr:1870 Gnr:15 Bnr:1646 F  

Bestemmelse om benyttelse

Med flere bestemmelser

Gjelder denne registerenheten med flere.1989/8108-1/78  Erklæring/avtale  

 21.12.1989  rettighetshaver:Knr:1870 Gnr:15 Bnr:79  

rettighetshaver:Knr:1870 Gnr:15 Bnr:955  

Bestemmelse om veg

Diverse

Det er salg av 100 % av aksjene i eiendomsselskapet STRANDGATA 34 AS som selges. Se vedlagte aksjeprisberegning.


Ved salg er det siste Meglerstandard som blir benyttet.


Samme eier skal også selge Sortland Hotell, se link: https://www.finn.no/realestate/businesssale/ad.html?finnkode=230341265&_=44608%2C5327733565


Link hotels.com: https://no.hotels.com/ho29990528/strand-hotell-sortland-norge/


Kontakt megler for mer utfyllende informasjon/ visning.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Andre opplysninger

SOLGT "SOM DEN ER'.  Eiendommen  selges  i  den  forfatning den  er under visning.  Salget følger Avhendingsloven  § 3-9: "Endå eigedomen  er selt "som han  er" eller med liknande  allment atterhald,  har eigedomen  likevel  mangel  der dette følger av  §§ 3-7  eller 3-8. Eigedomen  har også mangel  dersom  han  er i  vesentlig ringare  stand enn  kjøparen  hadde grunn  til  å rekne  med ut i  frå kjøpesummen  og tilhøva ellers." Kjøper kan  derfor ikke  påberope  seg noen  andre  bestemmelser etter avhl. Kapittel  3,  enn  det som følger direkte  av § 3-9. Dette  reduserer selgers  ansvar etter avhendingsloven  og vil  være  en  del  av  kontraktsvilkårene,  dersom man ikke  reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige  arealstørrelser i  salgsoppgaven  er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av  selger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

23 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
--------------------------------------------------------
757,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
23 000 757,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18701579