Griseknoen Gårdsbarnehage AS - Leknes - Salg av 100% av aksjene.

Bolleveien 150, 8370 Leknes1 074 m2

Eieform
Selveier
Tomteareal
21 173 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 074 m2

Adresse

Bolleveien 150 8370 Leknes

Matrikkel

Gnr. 20 bnr. 58 i Vestvågøy kommune

Beliggenhet

Gårdsbarnehagen ligger landlig, men kun 2 km fra Leknes sentrum. Idyllisk beliggenhet med nydelig utsikt. Barnehagen har 3 avdelinger og drives i dag som et aksjeselskap.

Nærområdet

Omkringliggende bebyggelse med boliger og landbrukseiendommer.

Type, eierform og byggeår

Annet Selveier

Bygninger og byggemåte

Barnehageavdeling: Kråkan og Spurvan,

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 1 074 kvm

Barnehagen er et ombygget gårdsbruk. Hovedhuset har byggeår 1952, mens driftsbygningen er fra 1982.

Før gårdsbruket ble bygget om til barnehage, ble hovedbygningen etterisolert med ny bordkledning og nye virduer/ dører i 1999.

Eiendommen ble ombygget og godkjent som barnehage med 2 avdelinger, i 2007, og er senere renovert i 2010, 2011 og 2017. -Både utvendig og innvendig med bl.a. en ny avdeling, personalrom og kontor.

Barnehagen har ny godkjenning fra Vestvågøy kommune fra, 2017, som en 3-avdelings barnehage med 54 plasser (ekvivalenter/ barn).


Avdelinger:

-Spurvan: 2 lekerom, garderobe, bad/ toaletter

-Kråkar:  3 lekerom, garderobe, bad/ toaletter

-Ørnan: 3 lekerom, garderobe, bad/ toaletter

 

2 kjøkken, personalrom, kontor.

Fjøs med for-lager og båser til geiter, griser, kaniner og høner.

Lagerbygning til oppbevaring av leker og eget rom inredet som snekkerbod.

Gml. fjøs som brukes til lager og oppbevaring av redskaper.


Stort uteområde med lekeapparater, dukkehus osv.

Inngjerdet beite for dyrene, grønnsakshage og potetland.


Barnehagen har tilgang til lavvo i skogen og gapahuk i fjæra.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Romslig parkeringsplasss, opparbeidet og gruslagt.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 21 173 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten er nærliggende bygninger opparbeidet med gresskledd uteområde som er inngjerdet og utstyrt med flere lekeapparater. Øvrige deler av eiendommen består av ca 5 dekar fulldyrka jord, ca 4 dekar innmarksbeite og ca 7 dekar annet markslag. Ikke konsesjonsplikt.

Vei, vann og avløp

Adkomst vei Offentlig.

Tilknytning avløp Privat - slamskiller med overløp til sandfilter.

Tilknytning vann Offentlig.

Diverse

Barnehagen har 3 avdelinger og drives i dag som et aksjeselskap.

Det er 100 % av akjsene i aksjeselskapet som selges.

Konsesjonsplikt: Ikke konsesjonsplikt.

Barnehagen har tilgang til lavo i skogen og til gapahuk i fjæra.

Det er flere typer dyr i fjøset, som geiter, høner og katt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18602058