Kombinasjonslokaler - Rønvikleira - Kommer for salg

Teglverkveien 17, 8012 Bodø818 m2

18.05.202212:57 Artur Holand
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveierseksjon
Tomteareal
21 094 m2 fellestomt
Bruttoareal
818 m2

Adresse

Teglverkveien 17 8012 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 3800 snr. 5 i Bodø kommune

Beliggenhet

Beskrevne eiendom beliggende i Rønvika i etablert næringspark. Nærområdet bestående i hovedsak av variert næringsformål. Praktisk innredet med lager med god takhøyde, verksted, kontorer. God profilering.

Nærområdet

Rønvikleira som huser logistikk, storhandel, lett industri og annen aktivitet. Seksjonen ligger ut imot Teglverksveien. Veien går ut til Jernbaneveien som har/får riksveistatus, som er hovedveien på Rønvikleira og ut av byen mot rv. 80 og mo nordsiden av byen. Ligger ca. 1,5 km nordøst fra Bodø sentrum. Nær jernbanestasjonen med logostikk-bedrifter rundt, Bodø Havneterminal og hurtigrute-kaia.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Eierseksjon

Bygninger og byggemåte

Bæresystem. Søyler av betong og dragere av betong med hulldekker, enkelte utvekslinger er utført i stålkonstruksjoner. Yttervegger oppført i betongelementer og innvendig i kontorer er vegger utforet med bindingsverk.

Utvendig fasade er øverst kledd med plater og nedenfor er det betongelementer. Etasjeskillere. Støpt plate på mark. Hulldekke elementer i etasjer.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 818 kvm


1.Etasje: BTA 595 kvm.  Adkomst/ trapperom, wc-rom, lager, verksted, kontor

2.Etasje: BTA 223 kvm. Trapperom, wc-rom, kontorlokaler med kjøkken og spiserom, samt lager og teknisk rom


Det er 1 leddport. Høyde på lager i 1 etasje er ca. 6,4 meter under dragere.

Utstyr

Det er ett ventilasjonsanlegg fra 1987 for hele seksjonen, et eldre opprinnelig anlegg som er i daglig bruk. Det er forvarming med 70 kW, og det må påregnes å skifte anlegg ved endret bruk av seksjonen.

Alarmanlegg.

Branndetektorer er skiftet i hele næringsparken i 2019.

Hele bygningen er sprinklet.

Det er et minikjøkken i 2 etasje med tilhørende malt innredning og oppvaskmaskin.

Standard

Standard vurdert til normal/nøktern.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Egne parkeringsplasser foran seksjonen.

Ledig

Etter avtale

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 21 094 kvm, Eierform: Fellestomt

Tomt og hage

21.094 kvm. Sameiebrøk: 44739/1000000

Vei, vann og avløp

Adkomst: Eiendommen har adkomst fra kommunalt asfaltert veiareal og inn på egen opparbeidet asfaltert adkomst foran inngangspartiet

Vann: Offentlig

Avløp: Offentlig

Reguleringsplan

KPA 2022-2034

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Diverse

Eiendommen er i sin helhet utleid til Bodø Brann- og Flåteservice AS. Leieavtalen utgår den 28.02.23.

Salgsoppgave, og takst er under utarbeidelse.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041383800