Sentrale og kreative kontorlokaler til leie - Eksponering mot Dronningensgate.

Dronningensgate 19, 8006 Bodø328 m2

Type lokale
Kontorlokale
Eieform
Selveier
Bruttoareal
328 m2

Adresse

Dronningensgate 19

8006 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 2053 i Bodø kommune

Fasiliteter

Flotte lokaler i Dronningengsgate 19 er nå til leie. Dagen innredning består av åpent landskap, møterom, kjøkken, kontorer, showroom og sosial sone.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt i Bodø sentrum. Attraktiv beliggenhet mtp profilering, adkomst og parkering. Gangavstand til alle sentrums fasiliteter. Bodø Torg ca 150 meter.

Nærområdet består i hovedsak av bygårder og offentlige bygninger. Bygget har flere nærliggende parkeringshus.

Nærområdet

Nærområdet består av næring/forretningbebyggelse, samt boliger. Eiendommen henger sammen med naboeiendommer på begge sider.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 328 kvm


U.Etasje:  kontorer, møterom, wc og showroom/lager.

1.Etasje: Åpent landskap, kjøkken løsning.

Innhold

De ledige lokalene ligger i byggets 1 og under etasje. Fleksibelt lokale for både kontor, kombinaasjonlokale med showrom og lager.

Standard

Lokalene har god standard.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Mulighet for leie av parkering, eller offentlig parkering.

Ledig

Lokalene er ledige etter nærmere avtale.

Leieperiode

Utleier er åpen for forslag.

Partenes oppsigelsesadgang

Avhenger av leieperiode.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.


Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Partner

Artur Holand92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger

--------------------------------------------------------
0,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041382053