Bodøsjøveien 60-66 Næringsbygg med stor tomt.

Bodøsjøveien 60-66, 8013 Bodø1 947 m235 000 000,-

Prisantydning
35 000 000,-
Verditakst
33 000 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1981
Tomteareal
7 243 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 947 m2

Adresse

Bodøsjøveien 60-66, 8013 Bodø.

Matrikkel

Gnr. 39 bnr. 1, 670, 854, 470, snr. 1, 2 og 3 i Bodø kommune

Fasiliteter

Næringsbygg i to etasjer til kontorer, lett industri og produksjon og lager. God adkomst fra Bodøsjøveien og parkering på egen opparbeidet og asfaltert tomt.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Alstad, ca. 700 m fra Bodøveien, tidl. rv. 80 med avkjøring fra Grønnåsen-krysset. Det er ca. 4 km fra Bodø sentrum og flyplassen, med forholdsvis kort vei til offentlig kommunikasjon

Nærområdet

Nærområdet er blandet bebyggelse med bolig og næring. Nytt boligfelt mot sør og den gamle slakteritomta med ca. 200 enheter. Utbygger Gunvald Johansen Bygg AS. Videre er det en del næringsbygg i Trålveien, møbelbutikk, renseri, samt et lite senter med Alsgården hvor det bl.a. er en Reme 1000. Vestover langs Bodøsjøveien ligger en Coop Extra-butikk. Bodøsjøen Skole og Alstad barne- og ungdomsskole ca. 1 km unna i hver retning.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1981, modernisert i 2017

Bygninger og byggemåte

Grunnforhold og fundamentering: Bygningen er fundamentert på antatt steinfylling. Støpt betongsåle på mark.

Ytterveggskonstruksjon: Støpte kjellervegger mot nord. Bindinsverk med isolasjon antatt etter datidens krav, og utvendig kledd med korrugerte plater.

Hovedbæresystem: Betong søyle/ dragere i underetasje med hulldekkeelementer. Søyle/ dragere med TRP 200 plater i himling i 1 etasje

Utvendige dører og vinduer: Trevinduer med 2-3 lags isolerglass. Aluminiums dører og leddporter. Enkelte ståldører

Vinduer er i hovedsak fra byggeåret, det er skiftet enkelte glass. Noen vinduer er punkterte. Det er solavskjerming på noen vinduer.

Innervegger: Plassbygde innervegger, systemvegger og murte vegger

Taktekking og konstruksjon: Taktekke med papp fra 2012, etablert på TRP 200 plater.

Etasjeskillere: Hulldekker mellom underetasje og 1 etasje. Det er vinyl og malte overflater på gulv.

Se ellers beskrivelse i takst.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 1 947 kvm, Grunnflate: 993 kvm


U. Etasje: ca. 954 kvm BTA.  Lager, produksjonslokale, wc-rom, teknisk rom.

1. Etasje: ca. 993 kvm BTA.  Kontor, behandlingsrom, møterom, lager, spiserom, wc-rom

Utstyr

Ventilasjonanlegg: Ventilasjonsanlegg type Systemair fra 2017, dette har forvarming med 54 kW og varmegjenvinning. Anlegget dekker hele bygget, og det foreligger en serviceavtale med GK Ventilasjon AS.

Standard

Byggeår er 1981. Bygget er tidvis noe modernisert og fremstår med i hovedsak normal standard. År: 2012 Taktekke er skiftet. År: 2017 Nytt ventilasjonsanlegg som dekker hele bygget. Led- belysning er skiftet i arealer til O. Busch Sørensen, samt varmeovner.

Oppvarming

Oppvarming via panelovner og ventilasjonsanlegg. Det er kjøling i arealer som leies av fysioterapeuter. Det er varmepumper på lageret samt, varmepanel i himling.

Parkering / Garasje

Parkering på egen eiendom rundt bygget.

Partenes oppsigelsesadgang

.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 7 243 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomt med Gnr/ Bnr: 39/1 - følgende uttalelse er gitt fra Bodø kommune. Eiendommen er uregulert, men avsatt i KPA til andre typer bebyggelse og anlegg med underformål avløpsnett/renseanlegg Tomten kan ikke benyttes til annet enn kommunaltekniske anlegg (renseanlegg).

Her må man nok ta kontakt med Vann- og avløpskontoret for undersøke om de har behov for all avsatt areal, eller om det er mulighet for å endre arealformål i KPA ved neste rullering. Neste rullering av kommuneplanens arealdel vil starte i slutten av 2024 eller starten av 2025.

Det er utarbeidet en egen takst for tomtene. Takst kr. 6. mill. Fås hos megler.

Vei, vann og avløp

Privat stikk tilknyttet offentlig nett.

Reguleringsplan

Utdrag fra KPA 2022-2034

§ 17 BODØSJØEN (sone 39)

§ 17.2 Byggelinjer

Ny bebyggelse skal følge strøkets byggelinje mot vei. For områder langs Bodøsjøveien skal bebyggelse ikke plasseres nærmere midtlinje vei enn 12,5 meter. Nye reguleringsplaner skal vise byggelinje mot vei.

SONE 39.59

Her ligger tomt med Bruksnr. 1, denne tomten er regulert til Annet Byggeformål, reg.plasn 2202_01 Renseanlegg.

SONE 39.65

Her ligger selve bygget, området er regulert til Bolig/ forretning/ kontor og det er reg.plan 1291 som er gjeldende, men tomten hvor dette bygget ligger inngår ikke i denne reguleringsplanen. I KPA 2018 er arealformål bebyggelse og anlegg.

Tomtene langs veien vest for denne tomten er regulert til B/F/K1 og K2 med 65 % BYA. Forholdene må derfor avklares med kommunen.

Kommuneplan KPA, 2018-2030

Prisantydning

35 000 000,-

Det er eiendomsselskapene som eier seksjonene og tomtene som selges. Eierfordelingen er som følger: Forretningstrykk Eiendom AS (sus), snr. 2, Al eiendom AS, snr. 4 og 5 (org.nr. 827.503.762),  Busch Industribygg Bodøsjøveien AS, snr. 1 og 3. Tomtene gnr. 39, bnr. 1, 670 og 854. (Hjemmel: INDUSTRIUTLEIEBYGGET I ALSTAD, Org.nr: 990699178). Forbehold om feil.

100 % av aksjene i selskapene. Bud avgis på Eiendomsverdien som vil bli justert med tall fra selskapets balanse på overtagelsestidspunktet. Da det er aksjer som kjøpes vil det ikke tilkomme dokumentavgift. Kjøper overtar også de skattemessige saldoverdiene i selskapet, og evt. kompensasjon for mindre avskrivninger er satt til 8 % av differansen mellom Eiendomsverdi og skattemessig saldoverdi kompensert for markedsverdi tomt. Tomteverdi settes til antatt markedsverdi. Se utkast til aksjekjøpspris. Det er forskjellige eier og det vil ikke bli fusjonert sammen til ett eierselskap av selgerne.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Takstdato : 28.04.2022 Markedsverdi : 33 000 000,-

Det er laget to takster, en for bygget på kr. 27. mill. og en for tomtene på hver side på kr. 6. mill., til sammen kr. 33. mill. Begge fås hos megler.

Kommunale avgifter

Eiendomsskatt er fordelt på seksjonene og på det enkelte gnr/bnr. Total eiendomsskatt er ca. kr.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Leieinntekter

Eiendommen er utleid i dag til driftsselskapene til selgerne, og det er ikke markedsleie som benyttes, men en lavere subsidiert leie. I tillegg leies lokaler ut til Alstad Fysioterapi. Leieperiode ut 2023. Deretter 12 mnd. gjensidig oppsigelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

35 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
--------------------------------------------------------
757,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
35 000 757,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

1804391