Utviklingseiendom i Bø Kommune - 27 tomter regulert for bebyggelse.

Krumsvågen 26, 8475 Straumsjøen100 m27 900 000,-

Prisantydning
7 900 000,-
Type lokale
Næringstomt
Eieform
Selveier
Byggeår
2011
Tomteareal
12 802 m2 eiet tomt
Bruttoareal
100 m2
Kommunale avgifter
24 257,-

Adresse

Krumsvågen 26

8475 Straumsjøen

Matrikkel

Gnr. 39 bnr. 147 i Bø kommune

Fasiliteter

Utviklingseiendom med 1 sjøhus  helt nede ved sjøen i Hamn i Skårvågen. Totalt var det planlagt et sjøhusfelt med 28 boenheter m/servicebygg. Tillatt etablering av landfeste for flytebrygge opp til 40 båtplasser for båtfortøyning. Eiendommen har god beliggenhet, med fri utsikt mot sjø og fjell. Kort vei til Straume, som har et godt utbygd service- og forretningstilbud.

Beliggenhet

Vesterålen byr på mange fantastiske opplevelser med vakker natur, majestetiske fjell og fjorder, hvite strender og stupbratte fjell. Eiendommen ligger fint til i skjærgårdsområde i Bø I vesterålen. Området har fin utsikt mot Skårvågen og stohavet utenfor. Eiendommen ligger ca. fra Straume som er administrasjonssenteret i Bø kommune. Tettstedet har, foruten kommuneadministrasjon og dagligvarer, skole, barnehage og hotell. Sør for Straume ligger Straume naturreservat. Tettstedet består av tre tettbebyggelser: fiskeværet Straumsjøen ved botnen av Straumsfjorden, Straume like øst for FV820 og tettbebyggelsen rundt Straume kirke lengst øst.

Type, eierform og byggeår

Byggeår 2011 Annet Selveier

Bygninger og byggemåte

Bygningene har standard og utførelse i henhold til byggeår. En del gjenstående arbeider med innstallasjoner innvendig, og stormskader utvendig.

Arealer og fordeling per etasje

Sjøhus/rorbu:

1.Etasje: Stue m / kjøkkenkrok, bad/vaskerom hall og bod. Utgang fra stue til veranda.

2. Etasje: Trapp/loftsgang, loftsstue, 2 soverom og bod
Sjøhus er ikke tatt i bruk.

Parkering / Garasje

Det er ikke opparbeidet parkeringsplasser på egen eiendom.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: ca 12 802 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Området består av grunnmark, stein og steinfylling.

Vei, vann og avløp

Privat felles vei fra offentlig vei. Vann til tomtegrensen. Privat avløp med felles septik.

Det forutsettes at eiendommen har tinglyst veirett.

Reguleringsplan

Området er regulert til fritidsformål. Bestemmelser planid. 1867-201301-  reguleringsplan for hamn datert 02.10.2012 kan fås ved henvendelse til Nord Megler.

Ihht. regulering i Søberg Hamn datert 25.03.2013 tillates det for småbåtanlegg.

Prisantydning

8 850 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Oddbjørn Klausen

Kommunale avgifter

Kr. 24 257 pr. år

Beregnet årsbeløp eiendomskatt, vannabonnement og forbruk vann.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst vedlagt salgsoppgave.

Andre opplysninger

Vann og strøm er ført fram til tomtegrensen. Og det er etablert felles septikkum for feltet. Ingen tilkoblinger foretatt, men avløp, vann og strøm til/fra de 2 sjøhusene/rorbuene. Sjøhusene er ikke ferdigstilt.

Grunnet tomtens størrelse må det søkes egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Det finnes ikke ferdigattest på sjøhusene.

Det er kun ferdigstilt hytte nr. 1 som følger med salget. Hytte 2 med tilhørende tomt, vil bli fradelt og utskilt før overtagelse.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.- Det er eiendommen som skal selges


- Grunnet tomte størrelse, må egenerklæring om konsesjonsfrihet godkjennes av kommune

- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


- Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ifølge arkiver.


- Eiendommen overdras med de møbler og utstyr som befinner seg der, mao ingen ekstraordinær ryddig eller renhold før en overtakelse.


- Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig


Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.

Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

7 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
197 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 900 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
198 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
8 098 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

186739147