Fullt utleid til RAPIDA treningssenter - Midt i Bodø sentrum. Salg av 100% av eiendomsselskap.

Dronningensgate 50A, 1 etg., 8008 Bodø550 m217 500 000,-

Prisantydning
17 500 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveierseksjon
Byggeår
2019
Bruttoareal
550 m2
Etasje
1
Kommunale avgifter
72 141,-

Adresse

Dronningensgate 50A

8008 Bodø

1. etasje

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 4686 snr. 153 i Bodø kommune

Fasiliteter

Moderne utstyrt og innredet treningssenter, midt i Bodø sentrurm. Senteret har åpent 365 dager i året og tilbyr en moderne utstyrspark, gruppetimer og personlig trening. Senteret har også en liten lounge tilpasset enkelt arbeid, og PRAMA treningssystem i gulv/vegger og i eget tilpassetrom.

Se link for mer informasjon om senteret: https://www.rapida.no/treningssenter/meierikvartalet/

Beliggenhet

Eiendommen har beliggenhet i Bodø sentrum.

Nærområdet

Næringsseksjonen ligger  i 1. etasje i Meierikvartalet, med god profliering mot Dronningens gate. Lokalet ligger bare 100 - 150 meter fra gågaten med Glasshuset,  med et stort utvalg av butikker, kaféer og spisesteder.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Eierseksjon, oppført i 2019

Bygninger og byggemåte

Bærekonstruksjon i betong for kjeller og 1. etg. Boliger i 5 plan over denne seksjon. Eget ventilasjon med varmegjennvinning type Swegon Gold RX, tilpasset dagens bruk.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: Ca. 551 kvm

1.Etasje: Resepsjon/lounge område, treningssal, wc -garderoberom, kontor, lager og treningsområde.

Standard

Høy standard med hensyn til materialvalg, utførelse og utrustning.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Balansert varmegjennvinning med forvarming av luft og IR varme i himling i enkelte rom. Trapp under tak Dronningensgt. og og Rådhusgt. frem til vertikal linje, er oppvarmet med vannbåren fjernvarme.

Parkering / Garasje

Parkering langs gate eller offentlig parkering

Ledig

Lokalene er fullt utleid til Rapida Meierikvartalet AS.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten som er flat er opparbeidet og asfaltert/belegingstenbelagt. Totalt tomtestørrelse etter eiendomsregisteret er 4268, hvor seksjon disponerer en andel etter sameiebrøk 5490/130466.

Vei, vann og avløp

Offentlig

Reguleringsplan

Næringsgruppe: Varehandel, reperasjon av motorvogner (G)

Prisantydning

17 500 000,- / Fellesutgifter: 5 628,- pr. mnd

Det er eiendomsselskapet Rapida Meierikvartalet Eiendom  AS som selges. 100 % av aksjene i selskapet. Bud avgis på Eiendomsverdien som vil bli justert med tall fra selskapets balanse på overtagelsestidspunktet. Da det er aksjer som kjøpes vil det ikke tilkomme dokumentavgift. Kjøper overtar også de skattemessige saldoverdiene i selskapet, og evt. kompensasjon for mindre avskrivninger er satt til 7 % av differansen mellom Eiendomsverdi og skattemessig saldoverdi kompensert for markedsverdi tomt. Tomteverdi settes til antatt markedsverdi. Se utkast til aksjekjøpspris.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen

Kommunale avgifter

Kr. 72 141,- pr. år

Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i  2022. Avløp kr 11 614,- Vann kr 11 528,- Eiendomskatt kr 48 999,-

Leieinntekter

Leietaker:  Rapida Meierikvartalet AS. Leiennteker Kr 1 347 500,- pr. 2023. Leiforholdet gjelder til og med 31.12.2033.

Husleien inkluderer felleskostnader, men eksklusiv eiendomsskatt som faktureres særskilt. Leiekontrakt kan fås ved henvendelse til NM.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra verdivurdering datert 5. september 2023.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


- Det er 100% av aksjene i selskapet Rapida Meierikvartalet Eiendom AS som skal selges. Aksjeprisen tar i utgangspunktet i eiendomsverdien, som det inngis bud på og vil bli justert på overtagelsesdagen med tall fra selskapets balanse.


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


- Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold. Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.

Overtagelse

Etter avtale.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ferdigattest datert 06.10.2020

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.

Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

17 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
437 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 17 500 000,-))
--------------------------------------------------------
438 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
17 938 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041384686