Kommer for salg - "Sildpollnes Sjøcamp", Vestpollen i Lofoten - Kai anlegg - 70 overnattingsplasse

Sildpollneset 92-94, 8316 Laupstad1 760 m2

Eieform
Selveier
Byggeår
2005
Tomteareal
65 000 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 760 m2

Adresse

Sildpollnes Sjøcamp

8316 Laupstad

Matrikkel

Gnr. 19 bnr. 6, 87 mfl. i Vågan kommune

Fasiliteter

Sildpollnes Sjøcamp er en tradisjonsrik sjøcamp med meget idyllisk beliggenhet. Anlegget består av 11 leiligheter på kaikanten med utsikt over sjøen, 5 hytter for kortidsutleie, stort selskapslokale, 1 administrasjonshus og kaianlegg på ca. 41 meter med lett tilgang til lagerplass på ca. 200 kvm BTA. Enkel adkomst fra veg og sjø med oppstillingsplasser for campingvogn, bobil. - med strøm. Det er egen sanitæravdeling med vannpost, dusjer, toaletter og vaskerom i eget sanitærbygg. Du kommer ikke mer sentralt hvis du vil oppleve Lofotfisket om våren, eller beundre nordlyset på vinterhimmelen.


KONSEPT OG DRIFT

Overtakelse av Sjøcampen vil skje gjennom kjøp av aksjeselskap med drift, konsept, branding, bookingsystem og omsetning. Bookingsystemet håndterer bookinger fra flere kanaler.

Sjøcampen har over tid bygget opp et konsept og merkevare som scorer høyt på booking portaler. Hos Booking.com scorer campen p.t 8.8 fabolous.

Beliggenhet

Sjøcampen med direkte adkomst fra Europavei 10  ligger i Ausnesfjorden ca. 16 km fra Svolvær og ca. 8 km til Svolvær Lufthahavn Helle. Sildpollneset er en halvøy i Ausnesfjorden på øya Austvågøya i Lofotens skjærgård. På tettstedet Laupstad ca. 6 km unna finner du barne- og ungdomsskole, samt  barnehage. Området  er svært populært reisemål, med lett tilgjengelige fjell for topptur entusiaster.

Nærområdet

Omkringliggende bebyggelse med boliger og hytter. Mektige fjell som stuper i Lofothavet er r ekstremsport for sansene - røff i kantene, lett å elske. Det er mulig å oppleve fantastiske naturopplevelser fra Sildpollnes og resten av Lofoten, som havørnsafari, sommersnorkling, midnattsafari, Lofotfiske og Nordlys.

Type, eierform og byggeår

Annet Selveier

Byggeår iht til takst ca. 1850, 1985, 1900, 1990, 2005, 2010 og 2013

Bygninger og byggemåte

Brygga har sprinkelanlegg i alle rom, med varsling til brannstasjon.

Arealer og fordeling per etasje

Totalt areal Ca. 1878 kvm BRA.


BRYGGA:

Brygge med 11 leiligheter og selskapslokale på kaikanten. Leilighetene er på ca. 34 kvm med alle fasiliteter, hvorav 1 leilighet er tilrettelagt for HC. I 1 etg, finnes lagerplass på ca. 200 kvm med egen port. Leiligheter i 1 etg har tilgang til liten bod.


Alle leilighetene har stue med kjøkken, soverom (3-4 soveplasser) og bad. Fullt møbelert, vannbåren varme i gulv og utgang til egen varanda.


1. Etg:

5 leiligheter med 1 soverom, kjøkken/stue, adskilt soverom, dusj/wc.

1 leilighet med 2 soverom.


2.Etg:

4 leiligheter mot havet. Alle leiligheter har sovealkove.

1 leilighet med soverom som er HC tilpasset.

4 wc-rom, vaskerom, HC toalett m/dusj og lager.


STUA:

Ca. 120 kvm selskapslokale med tilgang til kjøkken på ca. 20 kvm.


HYTTER:

Hytte 1: Kjøkken/stue, soverom og hems og bad.

Hytte 3: Kjøkken/stue, soverom og bad.

Hytte 5: Kjøkken/stue, sovealkove, soverom og bad.

Hytte 4: 3 rom med felles kjøkken. Dusjrom og wc.


SANITÆRHUS:

1.etg.:

Gammel del: Felleskjøkken, teknisk rom, dusj/wc rom og badstue.

Ny del: Dusjanlegg, HC-toalett.

Inngang 2: 4 wc, vaskerom og lager.

Eget rom for tømming


2.etg.:

Rom A: Stue-kjøkken-soveplass

Rom B: Stue- kjøkken-soveplas.


BOLIGHUS:

Adm. hus på ca 120 kvm BTA m/eget respsjonsområde.


Bad, inngangsparti, resepsjon, kjøkken m/tv stue, disponibelt rom, stue, vinterhage og terrasse.


Loftstrom.


Kjeller.

Parkering / Garasje

Kommunal og privat veiadkomst. Opparbeidet med parkeringsplasser, samt mulighet for parkering i garasje.

Ledig

Etter avtale

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: Totalt ca. 65 000 kvm. Eierform: Eiet tomt. Eiendommen ligger innenfor et område som omfattes av konsesjonsplikt.


Tomt skal fradeles inntil 6 mål fra gnr.19  bnr. 6  Eiendommer på fradelt tomt inngår ikke i salget.

Vei, vann og avløp

Privat vann, avløp og veg.

Reguleringsplan

Gnr. 19 bnr. 87. Eiendommen er regulert til annet byggeområde FF2. Bestemmelser til reguleringsplan for sildpollnes datert 20.10.03 kan fås ved henvendelse til NM.

Prisantydning


Det er eiendomsselskapet Sildpollneset AS, org. nr. 824 845 182, som selges. 100 % av aksjene i selskapet. Bud avgis på Eiendomsverdien som vil bli justert med tall fra selskapets balanse på overtagelsestidspunktet. Da det er aksjer som kjøpes vil det ikke tilkomme dokumentavgift. Kjøper overtar også de skattemessige saldoverdiene i selskapet, og evt. kompensasjon for mindre avskrivninger er satt til 8 % av differansen mellom Eiendomsverdi og skattemessig saldoverdi kompensert for markedsverdi tomt. Tomteverdi settes til antatt markedsverdi. Se utkast til aksjekjøpspris.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Knut P. Bjørklund

Takstdato : 21.08.2023

Kommunale avgifter

Eiendomsskatt kr 34545,- for 2023.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst utarbeidet av Knut P. Bjørklund datert 19.19.2023.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.- Det er 100% av aksjene i selskap som skal selges.


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


- Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.Due diligence:


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence" (Herreter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 14 dager fra budaksept og er kun begrenset til vedlagsmaterialet i dette prospektet, dersom budgiver mener bilagslisten og informasjonen i prospektet ikke er dekkende for sin DD, må budet spesifikt opplyse om hvilken grad og materiale kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ferdigattest gnr. 19 bnr. 87 datert 14.06.05. Nybygg næringseindom.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.

Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

1865196