Fullt utleid kombinasjonseiendom - God profilering - Salg av eiendomsselskap.

Nesnaveien 41, 8613 Mo i Rana917 m2

Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1990
Tomteareal
3 612 m2 eiet tomt
Bruttoareal
917 m2
Kommunale avgifter
44 576,-

Adresse

Nesnaveien 41

8613 Mo i Rana

Matrikkel

Gnr. 99 bnr. 420 i Rana kommune

Fasiliteter

Kombinasjonseiendom bygget og tilpasset til verksted, lager og butikk strategisk beliggende ved Rana elva ca. 5,5 km fra Mo I Rana sentrum. Verksted med 4 kjøreporter, og butikk/lager bygg med 2 kjøreporter. Byggene er pr.dd  100% utleid til bilverkstedet Helgeland Bilservice AS.

Beliggenhet

Næringseiendom med sentral beliggenhet i Selforssjøen ca. 5,5 km fra Mo I Rana sentrum.

Nærområdet

Næringslivet i Rana omfatter et bredt utvalg av næringsgrener innenfor industri, handel, tjenesteytelse, transport og turisme. Mo I Rana er den 3. største byen i Nord-Norge, og er kommunikasjonssenter på Nord-Helgeland med jernbane, europaveiforbindelse, flyplass og en av landets største havner.  I nærheten av eiendommen finner du virksomheter som Rana Entreprenør AS, Skeidar, Helgeland Oljeservice og Helgeland Betong AS.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier

Arealer og fordeling per etasje

Totalt aral BTA Ca. 917 kvm


Verkstedsbygning:

1. etg. Verksted, Lager/butikk og kaldtlager på ca. 490 kvm BTA.

Messanin med lager ca. 65 kvm BTA.


Murbygg:

1. etg.: Ca. 324 kvm BTA. Verksted, lager, garderobe/wc og dusj.

2.etg.: Ca. 65 kvm BTA. Kontor, spiserom/kjøkken.

Utstyr

Det finnes oljeutskiller på eiendommen.

Varmepumpe

Oppvarming

Det er et vann til vann båren anlegg i eiendommen.  Men ved utkutting av anlegget må slangene fjernes. Det ligger ca. 600m med plastslanger i elva, med glykol i. Plastslangene ligger på annen eiendom.

Parkering / Garasje

På egen tomt.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 3 612 kvm, Eierform: Eiet tomt. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.

Vei, vann og avløp

Offentlig vann, privat avløp. 

Privat og offentlig adkomst.

Egen vannmåler.

Reguleringsplan

Reguleringsplan Elsbuneset- Selforssjøen ikrafttredelse 14.02.1989. Plan ID 836. Industri. lager verksted.

Kommuneplan for Mo og Omegn vedtatt 16.06.2014.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen

Kommunale avgifter

Kr. 44 576 pr. år

Gjelder eiendomskatt, slam og vann.

Leieinntekter

Eiendommen er fullt utleid til Helgeland Bilservice AS org.nr.  981613252.  Leieinntekter kr 448 260,- pr. år. Varighet på leieforholdet 01.01.2030. Leietaker har mulighet til å si opp leieavtalen i perioden med 1 års varsel. Indeksregulering skjer annen hvert år. Leiekontrakt kan fåes hos NM. Leietaker har opptil 2 mnd frist til å erklære forkjøpsrett.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst rapport vedlagt.

Andre opplysninger

Leietaker Helgeland Bilservice AS har forkjøpsrett på eiendommen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


- Det er 100% av Fyllinga Utleie AS som skal selges


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


- Det foreligger ferdigattest på nybygg garasje/verksted datert 12.07.90.


- Innboet som hører til Helgeland Bilservice inngår ikke i salget. Ingen ryddig eller renhold før overtakelse.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner. Salget er vurdert til å være salg av næringseiendom, da eiendommer er regulert til næring, drives med utleie av lokaler/overnatting mot betaling. Salg fra næringsdrivende til næringsdrivende. Det er altså ikke forbrukersalg.


Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ferdigattest på verkstedsbygning datert 12.07.1990

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.

Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

183399420