Næringsbygg Storgata 50 - Myre - Salg av AS

Storgata 50, 8430 Myre3 190 m217 300 000,-

Prisantydning
17 300 000,-
Verditakst
17 300 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Tomteareal
3 876 m2 eiet tomt
Bruttoareal
3 190 m2

Adresse

Storgata 50 8430 Myre

Matrikkel

Gnr. 65 bnr. 606 i Øksnes kommune

Beliggenhet

Næringseiendom beliggende meget sentralt på Myre, tilstøtende til hovedgate for næringsvirksomhet i sentrum.

Bygningen har god synlighet, enkel adkomst og tilgjengelighet.

Nærområdet

Eiendommen er beliggende i flatt terreng i Myre sentrum, langs hovedgate for næringsvirksomhet i sentrum og med god synlighet samt enkel adkomst og tilgjengelighet.

I nærområdet er det i all vesentlighet næringseiendommer, dels i form av kontorer, men i vesentlig grad ved handel- og kulturformål.

På Myre er det div. service- og forretningstilbud samt offentlige kommunikasjoner.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 3 190 kvm


Kjeller: BTA 1347 kvm. Inneholder: Boder. Tekniske rom, garasje,  flere lagerrom, og et tidligere butikklokale. Nedkjøring/adkomst.

1.Etasje: BTA 1 347 kvm. Inneholder: Flere butikklokaler, samt fellesarealer/gangsoner, toaletter.

2.Etasje: BTA 496 kvm. Inneholder: Kontorer, spiserom, møterom, parsonalrom, toaletter.

Utstyr

Ventilasjonsanlegg

Standard

Bygget holder gjennomgående god standard.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Fordeles med brøk i forhold til leid areal

Parkering / Garasje

Opparbeidet og asfaltert trafikk- og parkeringsareal på eiendommen, på alle sider av bygningen.

Nødvendig antall plasser/ areal avhenger bl.a. av bygningen og dens bruk.

I området fins for øvrig et betydelig antall parkeringsplasser.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 3 876 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Eiendommen er utnyttet ved påstående bygning samt opparbeidet med trafikk- og parkeringsareal.

Vei, vann og avløp

Adkomst Offentlig. Grei adkomst fra kommunal vei

Vann Offentlig. Tilknyttet kommunalt ledningsnett

Avløp Offentlig. Tilknyttet kommunalt ledningsnett

Reguleringsplan

Eiendommen omfattes av område som er regulert til næringsformål

Prisantydning

17 300 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Markedsverdi : 17 300 000,-

Diverse

Overikt over påkostninger gjennomført fra 2017, for ca kr 3.660.000,-

Nye persienner 2. etg 2017. 45.000,-.

Skifte undertak mot Storgt grunnet lekkasje 2018. Kr 310.000,-.

Oppussing 2. etg,  inkl toaletter, 218 m2 2018. Kr 98.000,-.

Utbedring skadet tak og oppussing personalrom kafe 2018. Kr 28.000,-.

Utbedring skadet mur utvendig, nedkjøring til kjeller 2018. Kr 24.000,-.

Utbedring av el. installasjoner i ventilasjonsrom 2018. Kr 17.000,-.

Maling av store rom i kjeller og gulv trapprom i nord 2018. Kr 29.000,-.

Oppussing inngang syd 2018. Kr 21.000,-.

Ny takovn og nye armaturer hos Memo, 2 nye kurser i kjeller. Kr 38.000,-.

Ny kurs for drenspumpe, omlegg til en måler i 2.etg, armaturer og ovner. Kr 33.000,-.

Reparasjon fliser på publikumstoaletter. Listing i korridor 2018. Kr 7.000,-.

Omlegging av avløp i tak kjeller 2021. Kr 8.000,-

Reparasjon asfalt , ny drenspumpe 2021. Kr 8.000,-.

Totalrenovering av tannlegekontorene 2020-2021. Kr 2.700.000,-.

Ny port i nedkjøring til kjeller, kodelås politiet 2021. Kr 60.000,-.

Avtrekksanlegg , etc kafeen 2022. Kr 90.000,-

Skiftet rør fra drenskum i kjeller 2021. Kr 10.000,-.

Utskiftng til led-armaturer 1. etg 2022. Kr 140.000,-


Ved spesielle vindrretninger med kraftig regn og vind, kan det forekomme mindre vanninntregning.


Det er 100 % av aksjene i eierselskapet, Myre Servicebygg As som selges. Ved kjøp av aksjeselskap, vil kjøper bli godtgjort for tapte avskrivninger. Dersom salgssum blir takst, gir det kjøper en skatterabatt på ca kr 700.000,-.


Se vedlagte takst og aksjeprisberegning.


Kontakt megler for ytterligere informasjon/visning.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

17 300 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
--------------------------------------------------------
757,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
17 300 757,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

186865606