Sentral næringseiendom på Myre - Sentral beliggenhet - God parkeringdekning.

Storgata 8 -10, 8430 Myre1 268 m28 400 000,-

Prisantydning
8 400 000,-
Verditakst
8 400 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Tomteareal
2 439 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 268 m2

Adresse

Storgata 8-10

8430 Myre

Matrikkel

Gnr. 65 bnr. 54 i Øksnes kommune

Beliggenhet

Næringseiendom som beliggende meget sentralt på vestre del av Myre, langs- og tilstøtende til nedre del av hovedgate (Storgata) for næringsvirksomhet på tettstedet. Umiddelbar nærhet til havneområdet hvor det er meget betydelig virksomhet rettet mot sjørelaterte virksomheter av ulike kategorier.

Bygningen har god synlighet, enkel adkomst og tilgjengelighet. God parkeringsdekning.

Nærområdet

nærområdet er næringseiendommer, dels i form av kontorer men i vesentlig grad ved handelog sjørelaterte formål, og dels boligeiendommer. På Myre er det div. service- og forretningstilbud samt offentlige kommunikasjoner

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 1 268 kvm


1.Etasje: BTA 550 kvm. Inneholder: Div. kontorer, møterom/ spiserom, øvrige personalrom, sanitærrom. Ventilasjonsrom. Trapperom og trapperom m/ heis

2.Etasje: BTA 550 kvm. Inneholder: Treningssenter inneholdende bl.a. trenningssaler, garderober, sanitærrom, personalrom og kontorer. Trapperom m/ heis.

3.Etasje: BTA 168 kvm. Inneholder: Solstudio. Treningssal, kontorer, ventilasjonsrom


Arealer hentet fra takst.

Utstyr

Ventilasjon

Heis mellom 1. og 2. etasje.

Standard

Eiendommen er fortløpende vedlikehioldt og påkostet. Holder normal standard.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Fordeles med brøk i forhold til leid areal.

Parkering / Garasje

Parkering på egen eiendom, eller langs gaten.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 2 439 kvm, Eierform: Eiet tomt

Vei, vann og avløp

Adkomst Offentlig. Grei adkomst fra kommunal vei

Vann Offentlig. Tilknyttet kommunalt ledningsnett

Avløp Offentlig. Tilknyttet kommunalt ledningsnett

Reguleringsplan

Eiendommen omfattes av område som er regulert til næringsformål og "Annet kombinert formål".

Prisantydning

8 400 000,-

Takst / tilstandsrapport

Markedsverdi : 8 400 000,-

Diverse

Påkostninger Storgata 8/10 i peroden 2018-2022, utgjør kr 805.000,-, og er som følger:

2018 Utbedring varmekabel i takrenne , ny kurssikring 2.etg. Kr 13.000,-

2018 Utskifting av vinduer 2. etg. Kr 180.000,-.

2019 Ny hovedtavle i 1. etg. Kr 80.000,-

2019 Maling av alle flater 1. etg, unntatt 3 mindre lagerrom. Kr 50.000,-.

2019 Ny dusj, HC-toalett og VV-bereder 1. etg, ny belysning. Kr 52.000,-.

2021 Nytt laminatgulv og gulvbelegg 1. etg. Kr 160.000,-.

2021 Etablering av kjøkken 1. etg inkl rør- og elektriske arb. Kr 40.000,-

2021 Nytt ventilasjonsanlegg 1. etg. Kr 230.000,-.


Det er 100 % av aksjene i eierselskapet til bygget, Havna Eiendom As som selges.

Ved kjøp av aksjeselskap, vil kjøper bli godtgjort for tapte avskrivninger. Dersom salgssum blir takst, gir det kjøper en skatterabatt på ca kr 400.000,-.

Salgsoppgave med takst og aksjeprisberegning under utarbeidelse.


Kontakt megler for ytterligere informasjon/visning.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

8 400 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
--------------------------------------------------------
757,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
8 400 757,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18686554