Straumøyveien 146, Lagerbygg med stor tomt.

Straumøyveien 146, 8056 Saltstraumen457 m2

Verditakst
4 250 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1984
Tomteareal
7 218 m2 eiet tomt
Bruttoareal
457 m2

Adresse

Straumøyveien 146, 8056 Saltstraumen.

Matrikkel

Gnr. 78 bnr. 84 i Bodø kommune

Fasiliteter

Lager- og verkstedbygg med stort opparbeidet uteområde.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Straumøya ved Saltstraumen, ca. 13 km fra Tverlandet og ca. 30 km fra Bodø sentrum. Straumøyveien er avkjøring fra rv. 17, Kystriksveien, rett etter Saltstraumbrua.

Nærområdet

Nærområdet består i hovedsak av spredt boligbebyggelse. Saltstraumen med verdens sterkeste tidevannsstrøm er en turistmagnet og blir besøkt av tusenvis av turister hvert år. Div. turistbedrifter i området, bl. a. Camp Saltstraumen, Elvegård, og Saltstraumen Brygge og Fiskecamp. Stor Coop dagligvarebutikk i krysset rv. 17 og Straumøyveien, ved foten av Saltstraumbrua.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1984

Bygninger og byggemåte

Grunn og fundamenter: Bygningen er fundamentert på steinfylling på antatt stabil grunn/ fjellgrunn.

Bæresystem: Selvbærende takstoler på tre/ stålkonstruksjoner.

Ytterveggskonstruksjon: Bindingsverk, utvendig kledd med plater og isolert. Skillevegger er murte konstruksjoner mellom de forskjellige lager/

verkstedbåser.

Fasader: Bygget er utvendig kledd med profilerte plater.

Innvendige overflater: Innvendige vegger av murte konstruksjoner mellom "rommene" og kledd med gips.

Utvendige dører og vinduer: Vinduer med 3-lags glass i alubeslåtte trekarmer. Tredører i adkomst. 4 motoriserte leddporter for adkomst lager/ verksted.

Takkonstruksjon: Takstoler og taktekking med korrugerte plater.

To brannvegger er oppført i stål og dobbel gips på begge sider. Steinull isolasjon. 150mm. Ført opp helt under takplater.

En brannvegg er oppført mellom varmelager og verksted i pusset/slammet Leca 20 cm. Veggen er ført opp under takplater.

Bygget er fullisolert.

Se ellers takst for nærmere beskrivelse.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 457 kvm, Grunnflate: 457 kvm


1.Etasje: ca. 457 BTA. Lager- og verksted, inndelt i fire lokaler av varierende størrelser, se plantegning. Elektriske porter foran hvert lokale, og dør i tillegg på to de største lokalene.

Utstyr

Sanitær primæranlegg: Det er innlagt vann til tre av lokalene/verksted, ikke lokale fire, varmlageret. Det er ikke wc, ikke sluk i gulv og ikke oljeutskiller montert.

Det er ikke ventilasjonsanlegg plassert i bygget.

Elektrisk primæranlegg: Hovedtavle og fordelinger. Det er 3- faset strøm inn i bygget.

Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming med panelovner og 4 varmepumper. Det er varmekabler i gulv i verksted og varmlager.

Møblering

Løftebukker og annet verkstedutstyr eier av leietakere.

Standard

Bygningen holder normal slitasjegrad utifra alder og det ble ikke registrert noen spesielle feil som må utbedres utover normalt vedlikehold. Bygningsmessig standard og tilstand vurderes som normal, ref. takst.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming med varmepumper.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt. Asfaltert foran bygget. Dekket på utearealet er oppgradert og gruset. Det er framlagt strøm med stor kapasitet, belysning med lysmast, kamera-overvåkning. Selve dekket har nærmest veistandard over det hele.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 7 218 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tilnærmet flat tomt. Tomten anvendes til lager/ verksted. Del av tomten er opparbeidet og masseutskiftet og deler av tomt er råtomt. Asfalt foran bygget.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst direkte fra kommunalt veiareal. Det er avgitt tinglyst veirett til nabohusene Straumøyveien 142 og 142 som går over eiendommen. Tilknyttet kommunalt vann.

Reguleringsplan

Regulering: Næringsformål/ industri

Prisantydning

Det er eiendomsselskapet Straumøyveien 146 AS, org. nr. 925542075 som selges. 100 % av aksjene i selskapet. Bud avgis på Eiendomsverdien som vil bli justert med tall fra selskapets balanse på overtagelsestidspunktet. Da det er aksjer som kjøpes vil det ikke tilkomme dokumentavgift. Kjøper overtar også de skattemessige saldoverdiene i selskapet, og evt. kompensasjon for mindre avskrivninger er satt til 8 % av differansen mellom Eiendomsverdi og skattemessig saldoverdi kompensert for markedsverdi tomt. Tomteverdi settes til antatt markedsverdi. Se utkast til aksjekjøpspris. Selger kan vurdere selge selve eiendommen.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Takstdato : 11.10.2022 Markedsverdi : 4 250 000,-

Leieinntekter

Det forventes ca. kr. 350.000 eks mva i leieinntekt for 2023. Det er fire lager/verksted i bygget, ett stort lager på ca. 230 kvm utleid til Center Plast AS, og tre mindre lager/verkstedlokaler fra ca. 70 kvm til 100 kvm. Alt utleid. Også leieinntekter fra utearealet.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Diverse

Det står en trafostasjon på eiendommen. Trafoen er ca. 40% utnyttet, eller i underkant. Max kapasitet er 750 Amp i h. t. informasjon fra Arva, nettleverandøren. Reell restkapasitet må tas opp å vurderes/beregnes av Arva i aktuell sak.


Norconsult har utført grunnundersøkelser mht forurensning. Mindre forurensning ble påvist, og i samarbeid med Miljøvernavdeling på fylket, ble det vedtatt å ikke gjøre noe annet enn å bygge opp plassen med steinfylling. Dette er utført.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18047884