Kombinasjonseiendom - lager - Eiendomstomt på ca. 5027 kvm. Salg av 100% av aksjene i eiendomssels

Langstranda 3, 8006 Bodø22 700 000,-

Prisantydning
22 700 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1935
Tomteareal
5 027 m2 eiet tomt
Kommunale avgifter
67 605,-

Adresse

Langstranda 3

8006 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 2514 i Bodø kommune

Fasiliteter

Med kort avstand fra flyplassen, har vi for salg Langstranda 3. Salget omhandler næringsbygg oppført i 1935, med et bta. på ca, 3329 kvm fordelt over 3 plan, samt tilhørende garasje/lager bygg. Leietakere i bygget er bla. Polygon AS, Skagen Hotell AS og LN Auto.  Det foreligger mulighetsskisser, for oppføring av 10 lagerseksjoner på deler av tomten.

Beliggenhet

Eiendommen har en strategisk beliggenhet i enden av Langstranda ca.2 km fra Bodø Sentrum. Industriområdet strekker seg fra øst, til det treffer boligområder.

Nærområdet

Nærområdet består i hovedsak av lager, industri og kontor virksomhet som blant annet Widerøe, Volvo Maskin og anleggsfirmaer. Øst for eiendommen ligger det en større betongfabrikk.  Eiendommen har en strategisk plassering i forhold til utviklingen av ny by - ny flyplass-  Ny by - ny flyplass er et av Bodø- og Saltenregionens største og mest spennende utviklingsprosjekt noen sinne, som vil ha stor betydning for vekst og utvikling i regionen og landsdelen for mange tiår fremover.  Nærmere og utfyllende beskrivelse av prosjektet fra Bodø Kommune kan leses her: http://nyby.bodo.kommune.no

Det planlegges nytt hydrogenanlegg rett ved tomtegrensen. Anlegget skal forsyne hydrogen til ulik bruk.  Bodø bystyre vedtok detaljeringsplan for anlegget 15.05.2022.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1935

Arealer og fordeling per etasje

Areal: Ca. 3 329 kvm

a. 1355 kvm. Lager, trapperom, kontorer. wc-rom og heis.

2. Etg. ca. 965 kvm. Lager, heis, kontorer, trapperom, hybler, leilighet, boder og teknisk rom.

3. Etg. ca. 965 kvm. Trapperom, lager og kontorer.

Ledig areal i 1. etg. ca. 292 kvm

Ledig areal i 2.etg ca. 257 kvm

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 5 027 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten fremstår med asfalterte trafikk/ biloppstillingsareal og grus/stedlige masser. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.

Vei, vann og avløp

Offentlig

Reguleringsplan

Næringsgruppe: Industri.  Kommuneplan for Hernes datert 25.03.2022.  Næringsbebyggelse (NÆ 1-NÆ3)

Prisantydning

22 700 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Jan ove Edvardsen.

Kommunale avgifter

Kr. 67 605 pr. år

Kommunale gebyrer fakturert i 2021

Leieinntekter

Ca 1 392 000,- pr. 2023.

Leietaker oversikt:

L.n Auto AS

Skagen Hotell AS

Mon Ami City Nord AS

Coop Nordland Sa

NordAnlegg AS

Vindu og Håndverk AS - Utgår.

Polygon AS


Øvrige leietakere: Hybler for utleie.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra matrikkelrapport.

Andre opplysninger

  • Selger har utarbeidet  mulighetsskisser,  for oppføring av 10 lagerseksjoner på deler av tomten.
  • Planområdet (ubygging hydrogenfabrikk)  har fått dispansasjon for midlertidig adkomst mellom tomtene Langstranda 3 og 5.
  • Hybler er ikke godkjent for utleie.
  • Garasje på tomt,  er ikke byggegodkjent
  • Plasthall på tomt vil bli fjernet.
  • Langstranda 1 har midlertidig koblet til avløp Langstranda 1, i påvente av logistikk på det nye arealet mot sjø.
  • Ifølge arkivet hos Bodø kommune finnes det ikke plantegninger av bygget.
  • Det foreligger branneknisk rapport utarbeidet av NordConsult. Rapport kan fås ved henvendelse til NM

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:


- Det er 100% av aksjene i Langstranda 3 Eiendom AS  selskap som skal selges. Aksjeprisen tar i utgangspunktet i eiendomsverdien, som det inngis bud på og vil bli justert på overtagelsesdagen med tall fra selskapets balanse.

Overtagelse

Etter avtale

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det finnes ikke ferdigattest ifølge Bodø Kommune. Det vil ikke bli utarbeidet ferdigattest på selgers regning.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.

Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

22 700 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
567 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 22 700 000,-))
--------------------------------------------------------
568 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
23 268 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041382514