OBS. Ny pris. Schrøders Plass 2 forretningsgård med leilighet og butikklokaler.

Schrøders Plass 2, 8900 Brønnøysund791 m24 490 000,-

Prisantydning
4 490 000,-
Verditakst
6 900 000,-
Eieform
Selveier
Byggeår
1933
Tomteareal
667 m2 eiet tomt
Bruttoareal
791 m2

Adresse

Schrøders Plass 2, 8900 Brønnøysund

Matrikkel

Gnr. 104 bnr. 245 i Brønnøy kommune

Fasiliteter

Forretningsbygg, kjent som Mato-bygget, med leilighet sentralt plassert midt i Brønnøysund sentrum. Butikklokaler i 1. etg. og leilighet i 2. og loftsetg.

Beliggenhet

Meget god beliggenhet i Brønnøysund sentrum. Eiendommen ligger på Schrøders Plass som er som et torg i sentrum, mellom Havnegata og Storgata/Sømnaveien. Ligger inntil parken i sentrum.

Nærområdet

Nærmeste nabo er Torghatten AS administrasjon, hurtigrute- og hurtigbåtkaia, Brønnøysundregisteret og Thon Hotel Brønnøysund. Turistinformasjonen nærmeste nabo. Sentrum med flere butikker, barer, restauranter og kontorer.


Brønnøysund ligger med kjøretidsavstand til Mosjøen på ca. 120 min., og til Mo i Rana på ca 180 min. Til Sandnessjøen ca 160 min. men alternativ betydelig kortere vei langs kysten med 2 stk. ferigesamband og total reisetid ca 2,5 time. Brønnøy kommune består av et større sted Brønnøysund og noen mindre bygdesentra med Hommelstø ved Velfjorden som det største. I hovedsak er sysselsetting i Brønnøysund offentlig virksomhet, men også forretning- og servicevirksomhet, landbruk/landbruksservice og helikopterbase for oljevirksomheten er fremtredende næringsgrunnlag.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1933, modernisert i 2008. Bygningen ble påbygd i 1986.

Bygninger og byggemåte

Betong grunnmur og kjeller. Tre bindingsverk over, og i etasjeskillere og gulv.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 791 kvm, Grunnflate: 384 kvm


U.Etasje: ca. 247 kvm BTA. Lager og wc.

1.Etasje: ca. 384 kvm BTA. Butikk, gang, trapperom, kontor, spiserom.

2.Etasje: ca. 118 kvm BTA. 2 soverom, 2 stuer, kjøkken, gang, bad/toalett/vaskerom, eget gjestetoalett, kott, bod.

3.Etasje/loft: ca. 42 kvm BTA. gang og soverom.

Totalt ca. 791 kvm BTA.

Innhold

Fine butikklokaler med store panoramavinduer. Butikklokalene har hovedinngang på forsiden ut imot Sømnaveien og varemottak på nordsiden av bygget, ut imot off. parkeringsplass. Lite lagerrom for redskap ol.

Utstyr

Avtrekksvifte i 1. etg. Tilstand ukjent.

Standard

Bygningen ble restaurert utvendig i 1998 med ny bordkledning, etterisolert og nye vinduer. Leiligheten ble renovert i 2008 med nytt røropplegg og nye overflater, bad ble renovert. Kledning, balkong og nytt taktekke i 2008. Ute er det asfaltert. Noe vedlikeholdsetterslep og behov for oppgraderinger, bl. a. ventilasjon.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt ved inngang til trapperom til leilighet for ca. to-tre biler. Offentlig parkeringsplass på nordsiden med plass til ca. 20 biler. Ellers off. parkering i området.

Ledig

.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 667 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Opparbeidet tomt og asfaltert.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet off. vann og avløp.

Reguleringsplan

Kan fås hos megler.

Prisantydning

4 490 000,-

Selger er åpen for bud og alle bud vil bli vurdert seriøst.

Takst / tilstandsrapport

Markedsverdi : 6 900 000,-

Det foreligger takst på eiendom. Det vil ikke blir foretatt en tilstandsrapport

Leieinntekter

Selger disponerer både næringslokalet og leiligheten over og det er ikke beregnet noe leie her. Se ellers takst.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst. Det er ikke utarbeidet tilstandsrapport, noe interessenter selv må få gjennomført, dersom det er ønskelig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.


Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

4 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
112 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 490 000,-))
--------------------------------------------------------
113 592,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 603 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

1813104245