Til Leie: Attraktivt lagerlokale med mulighet for kontorplasser på Rønvikleira - Kjøreport - Heis

Teglverkveien 15, 8006 Bodø423 m2

Eieform
Selveier
Bruttoareal
423 m2

Adresse

Tegleverkveien 15

8006 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 3800 snr. 1 i Bodø kommune

Fasiliteter

Næringslokalene omhandler produksjon/ lager, og kontor lokaler fordelt over 2 plan. Lokalene fremstår som funksjonell, med bla kjøreport for varelevering og god takhøyde i lager delen. Befaring/visning kan avtales på kort varsel.

Beliggenhet

Beskrevne eiendom tilknyttet område ved Rønvikleira. Seksjonen er meget synlig ut mot adkomstveien Teglverksveien rundt næringsparken, og gir gode muligheter for profilering og eksponering. Tildels åpen beliggenhet, med lett/direkte adkomst fra Tegleverkveien.  Det er også kort vei til flyplassen med en avstand på under 4 km.

Nærområdet

Bodø Næringspark ligger sentralt æringsparken ligger bare 2km i fra bykjernen med Bodø Nasjonalhavn og jernebaneterminalen som nærmeste naboer. Området er etablert næringsarealer, forretning og kontorarealer.Seksjonen er den del av Bodø Næringspark med flere store og små leietakere, bl. a. Biltema, Julius Jakhelln, Ahlsell, Wurth, Heidenreich Rør, Bodø Bakeri. Tjeldberget 4 med flere leietakere, Esso bensinstasjon. Energihuset med flere store leietakere, bl. a. Elektro og Bodø Energi.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: Ca. 423 kvm lager i 1. etg.


1.Etasje: Lagerlokale.

2.Etasje: Kontorer, wc rom og møterom.


Det vil være mulig å leie kontorareal i 2. etg. Totalt ca 154 kvm BTA i 2.etg.

Standard

Heis

Kjøreport

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Fordeles med brøk i forhold til leid areal

Parkering / Garasje

Tildelte parkeringsplasser som tilhører seksjonen.

Ledig

Lokalene er ledige, og klar for overtakelse.

Leieperiode

Utleieoppdraget er fremleie av deler av  Bodø Bakeri AS sine lokaler. Leieforholdet med Bodø Bakeri AS og Bodø Næringspark utløper 30/4-2024. Overdragelse av leieavtalen må godkjennes av gårdeier.

Partenes oppsigelsesadgang

Avhenger av leieperiode.

Diverse

Noe tilpasninger må påberegnes. Lokalene tømmes, og klaregjøres ny leietaker. Mulighet for å overta utstyr i lokalet,  etter nærmere avtale med utleier.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.

Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

Omkostninger

--------------------------------------------------------
0,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041383800